Kun lapsella on cp-vamma

Tervetuloa sivustolle, johon eri alojen asiantuntijat ovat tuoneet uusinta cp-vammaan liittyvää tietoa. Uskomme ja toivomme, että kirjoitusten tarjoaman tiedon ja tuen avulla perheiden arjesta tulee entistä sujuvampaa.

Hymyilevä tyttö jolla pyöräilykypärä pyörän selässä.

Tarve tähän aineistoon on noussut lastenneurologian poliklinikoilla asioineilta perheiltä. Aloitteen aineiston kokoamisesta esitti lastenneurologian erikoislääkäri Helena Mäenpää, joka on vuosien ajan toiminut Suomen CP-liiton aktiivisena yhteistyökumppanina ja kuntoutustoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Sivuston tavoitteena on tuoda perheille, läheisille ja ammattilaisille vinkkejä ja välineitä lapsen kehityksen tukemiseen. Tavoitteenamme on myös tarjota lapsen kanssa toimiville ymmärrystä cp-oireyhtymään liittyvistä tarpeista.

Toivomme, että tätä aineistoa hyödynnetään monenlaisissa toimintaympäristöissä osana lapsen kuntouttavaa arkea.

Sujuvampaa arkea toivottaen

Arki sujuu -sivuston työryhmä

Aistitoiminnan haasteita

Kosketustunnon, asento- ja liikeaistin sekä näön ja kuulon poikkeavuudet.

Ammattilaiset apunasi

Kun lapsella on cp-vamma, monien alojen ammattilaiset tulevat tutuiksi.

Apuvälineet

Apuvälineet tukevat ja mahdollistavat osallistumisen arkitoimiin.

Epilepsia

Lapsella, jolla on cp-vamma, voi olla aivovaurioon liittyen epileptisiä kohtauksia.

Hahmottamisen vaikeudet

Hahmottamisen vaikeudet vaikuttavat moniin asioihin, kuten liikkumiseen.

Hengityksen haasteita ja harjoituksia

Liikuntavamma vaikuttaa myös hengitystoimintaan.

Lapsi kasvaa toimijaksi

Jokaisella lapsella on oikeus tulla nähdyksi, iloita mielekkäästä tekemisestä ja kokea vertaisuutta.

Liikeanalyysi

Kävelyanalyysimittauksesta on hyötyä lapsille, joilla on cp-vamma.

Lonkkaseuranta ja leikkaushoito

Jos liikuntavamma on vaikea, on riski että lonkka menee asteittain sijoiltaan.

Liikunnasta iloa ja yhteistä tekemistä

Lasten ja nuorten aktiivisuus tukee kasvua ja kehitystä.

Mielen hyvinvointi ja sen tukeminen

Tue lapsen identiteetin kehittymistä kehuilla ja kannustuksella.

Näkemisen tukeminen arjessa

Näkemistä voi tukea monin tavoin.

Näkemisen tukeminen koulussa

Miksi näkökyky on tärkeä oppimisen kannalta ja miten sitä voi tukea.

Oppiminen

Uusia tietoja ja taitoja voi oppia koko elämän ajan.

Puhe, kommunikointi ja syöminen

Cp-vamma voi vaikeuttaa suun lihasten hallintaa.

Ravitsemuksen haasteita

Cp-vammaan voi liittyä syömis- ja nielemispulmia.

Seisomateline ja asentohoidon hyödyt

Seisomatelineen käyttö kannattaa.

Seksuaalisuus

Seksuaalisuus on erottamaton osa ihmisyyttä.

Spastisuus

Spastisuus on tahatonta lihasjänteyttä, jota on vaikea itse kontrolloida.

Suuri määrä suunnitelmia

Suunnitelmat tukevat arkea ja oikeuttavat riittäviin tukitoimiin ja palveluihin.

Väsymysoireyhtymä

Väsymysoireyhtymä alentaa toimintakykyä vamman vaikeusasteesta riippumatta

Univaikeudet

Lasten unihäiriöt koskettavat useita lapsiperheitä.

Lähteet

Arki sujuu -materiaalipaketin lähteet