Lähteet

Kun lapsella on cp-vamma -materiaalipaketin lähteet:

Brunton, L. & Rice, C. 2012. Fatigue in cerebral palsy: A critical review. Developmental Neurorehabilitation, 15:1, 54-62

Christian, L., Nandakumar, K., Hrynchack, P. & Irving, E. 2017. Visual and binocular status in elementary school children with a reading problem. Journal of Optometry. Saatavilla: https://doi.org/10.1016/j.optom.2017.09.003

Garzia, R. (toim.) 1996. Vision and reading. (In Mosby’s optometric problem-solving series). Mosby, St. Louis

Göransson, P. & Junno, S. 2003, Konduktiivinen opetus ja oppilaan valtaistaminen. EriKa: Erityisopetuksen tutkimus ja menetelmätieto 3., Jyväskylän yliopisto.

Hämäläinen, P., Ruutiainen, J., Huolman, S. & Liuha, S. 2007. Suomen Lääkärilehti. 62: 49-50

Kiviniemi, L. 2020. Jos lepo ei palauta, syynä voi olla fatiikki. CP-lehti 1/2021

Leckey: Posture, How it Develops, and why Standing is Important. Saatavilla: https://www.leckey.com/media/1437/leckey-clinical-posture-how-it-develops-and-why-standing-is-important.pdf

Liikuntatieteellinen seura. 2020. Mitä on soveltava liikunta? Saatavilla: https://www.lts.fi/tutkittua-sovellettua/soveltava-liikunta/mita-on-soveltava-liikunta.html. Viitattu 16.11.2020.

Melissa, K. ym. Work for the Perlman Center at Cincinnati Children´s Hospital and Medical Center. The Center is part of the Cincinnati Children´s Hospital CP Program: Formulating Proper Dosage for Standing 2013.

MyChild at CerebralPalsy.org, Michigan US. Play Therapy. Saatavilla: https://www.cerebralpalsy.org/about-cerebral-palsy/treatment/therapy/play-therapy Viitattu 8.4.2021

Nussbaum, M. 2011. Creating Capabilities: The Human Development Approach. Harvard University Press, Cambridge

Olli, J. 2018. Vammaiset lapset osaavat leikkiä, entä aikuiset? Blogikirjoitus 27.1.2018. Saatavilla: http://lastentahden.blogspot.com/2018/01/vammaiset-lapset-osaavat-leikkia-enta.html Viitattu 8.4.2021

Olli, J. 2020. Leikkiminen aikuisen haasteena. Puheenvuoro Hyvinvointia leikistä-seminaarissa 5.11.2020. Saatavilla: https://www.youtube.com/watch?v=EsGr8-l5cbQ&t=2809s

Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2016. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016. Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:21. Saatavilla: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75405/OKM21.pdf.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki OPH. Saatavilla: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/oppimisen-ja-koulunkaynnin-tuki Viitattu 28.10.2020

Paleg, G., Smith, B. & Glickman, L. 2013. Systematic Review and Evidence –Based Clinical Recommendations for Dosing of Pediatric Supported Standing Programs. Pediatric physical therapy: the official publication of the Section on Pediatrics of the American Physical Therapy Association 25:3, 232-247.

Paralympiakomitea. 2020. Apurahat ja tuet. Saatavilla: https://www.paralympia.fi/palvelut/apurahat-ja-tuet. Viitattu 16.11.2020

Pihlaja, P. & Viitala, R. (toim.) 2019. Varhaiserityiskasvatus. PS-kustannus, Jyväskylä

Pyykkönen, T. & Rikala, S. 2018. Valtio soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistäjänä. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2018:2. Saatavilla: https://www.liikuntaneuvosto.fi/wp-content/uploads/2019/09/Valtio_soveltavan_liikunnan_raportti.pdf.

Riihonen, R. 2019. Haluatko tukea lapsen/nuoren mielenterveyttä? Toimi näin. Blogikirjoitus. 6.11.2019, Saatavilla: https://riikkariihonen.com/2019/11/06/haluatko-tukea-lapsen-nuoren-mielenterveytta-toimi-nain/ Viitattu 8.4.2021

Riihonen, R. 2020. Tunnetaidot ja itsetunto. Alustus CP-liiton webinaarissa 18.11.2020

Siklander, P. 2016. Miten lapset näkevät leikin Blogikirjoitus. Saatavilla: https://www.lappset.fi/Ajankohtaista/Blogit-ja-artikkelit/Aikuisten-ja-lasten-nakemykset-leikista Viitattu 8.4.2021

Stidwill, D. & Fletcher, R. 2011. Normal Binocular vision. Theory, investigation and practical aspects. Blackwell Publishing, United Kingdom

Suomen Theraplay-yhdistys: Mitä on Theraplay-terapia. Saatavilla: https://theraplay.fi/theraplay-yhdistys/mita-on-theraplay-2/ Viitattu 8.4.2021

Tammelin, T. & Karvinen, J. (toim.) 2008. Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille, 7-18-vuotiaille. Opetusministeriö & Nuori Suomi ry.

Terveyskylä, Lastentalo. Saatavilla: https://www.terveyskyla.fi/lastentalo Viitattu 3.4.2021

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet pähkinänkuoressa OPH. Saatavilla: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/varhaiskasvatussuunnitelman-perusteet-pahkinankuoressa Viitattu 28.10.2020

Wilhelmsen, G. 2007. Å se er ikke alltid nok. Synsforstyrrelser etter hjerneskader og mulige tiltak. Unipub Forlag, Oslo