Asunnonmuutostyöt

Vammaispalvelulain mukaan myönnettävät palvelut:

Asunnonmuutostyöt ovat kodissa ja tarvittaessa myös kodin välittömässä läheisyydessä tehtäviä rakenteellisia muutoksia tai kiinteästi asennettavia välineitä tai laitteita.

Muutostöinä kustannetaan tarvittavat työ, materiaalit, kiinteät laitteet sekä muutostöiden suunnittelu. Suunnittelijana voi olla rakennusalan ammattilainen, toimintaterapeutti tai muu tarvittavaa osaamista edustava taho. Muutostöissä noudatetaan valtion asuntolainoituksessa käytettävää laatutasoa.

Tyypillisiä vammaispalveluna korvattavia muutoksia ovat

  • ovien leventäminen, luiskien rakentaminen
  • tukikahvojen tai -kaiteiden asentaminen
  • keittiö- ja peseytymistiloissa liikkumista ja toimintaa mahdollistavat muutokset tai kalusteet
  • valaistuksen parantaminen, häikäisyn vähentäminen ja muut toiminnallista näköä tukevat ratkaisut
  • Pintamateriaalinen vaihtaminen liukastumista tai kaatumista ehkäiseviksi

Korvattavia asuntoon kuuluvia välineitä tai laitteita ovat esimerkiksi ovenavauslaitteet, nostolaitteet ja hälytyslaitteet. Vaihtoehtona kiinteästi asennettaville laitteille kunta voi antaa kodin vakiokalusteisiin kuuluvia laitteita maksutta käyttöön.

Kuka voi saada asunnonmuutostöitä?

Palvelu myönnetään henkilölle, jonka on vamman tai sairauden vuoksi erityisen vaikeaa liikkua tai suoriutua tavanomaisista toiminnoista kotonaan omatoimisesti.

Vain välttämättömät muutostyöt korvataan. Kun arvioidaan välttämättömyyttä, lähtökohtana ovat yksilölliset tarpeet ja niiden pohjalta tehty palvelusuunnitelma

Varallisuusharkintaa tai tulorajoja ei ole. Kyseessä on vaikeavammaisen henkilön subjektiivinen oikeus, jota ei voi evätä vedoten määrärahan puutteeseen.

Miten voin saada muutostöitä?

Asunnonmuutostöiden tarve kannattaa ennakoida ajoissa. Jos tarvitset useampia vammaispalveluja, ota myös muutostyöt esiin vammaispalvelun sosiaalityöntekijän kanssa jo palvelusuunnitelmaa laadittaessa.

Muutostöitä täytyy hakea kirjallisella hakemuksella. Voit tehdä sen joko kunnan omalla lomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella. Liitteeksi tarvitset C- tai B-lääkärinlausunnon, jossa on laaja toimintakyvyn kuvaus. Jos vammaispalvelulla on entuudestaan tietoja toimintakyvystäsi, muista tarkistaa, että niihin sisältyy riittävät tiedot asunnonmuutostöihin oikeuttavan vaikeavammaisuuden toteamiseksi.

Hakemuksen voit tehdä etukäteen heti, kun tarve on tiedossa tai sitten jälkikäteen, puolen vuoden sisällä muutostöiden toteutuksesta. Jos tarvitset muutostöitä vuokra-asuntoon, sinun on pyydettävä vuokranantajan lupa niiden toteuttamiseen. Ota tämä huomioon jo asuntoa hakiessasi.

Kunta voi teettää muutostyöt omilla työntekijöillään tai kilpailuttamillaan urakoitsijoilla. Tämä edellyttää aina suostumustasi  ja on usein asiakkaan kannalta helpoin ja riskittömin tapa toteuttaa työt.

Voit myös itse teettää suunnittelun ja toteutuksen valitsemallasi urakoitsijalla. Muista, että kunnalla on velvollisuus korvata ainoastaan välttämättömiksi katsotut, kohtuulliset kustannukset.  Vältyt ristiriidoilta kustannusten arvioinnissa, kun neuvottelet vammaispalvelun sosiaalityöntekijän kanssa etukäteen muutostöiden sisällöstä.Jos työ perustuu sinun ja palveluntuottajan väliseen sopimukseen, suunnittelija tai urakoitsija vastaa mahdollisista virheistä ainoastaan yleisten sopimusehtojen mukaan. Kunta ei silloin osallistu muutostöiden sisältöä tai laatua koskevien erimielisyyksien käsittelyyn. Sinun on tarvittaessa vietävä asia kuluttajaviranomaisten käsiteltäväksi ja/tai oikeuteen. 

 

Kysy lisää

toiminnanjohtaja

Juha Lappalainen

0440 199 687