TUTUSTU PALVELUIHIN JA KYSY NEUVOA!

Sosiaaliohjausta ja -neuvontaa CP-liitosta

Palvelujärjestelmä saattaa ainakin aluksi tuntua vaikeasti ymmärrettävältä. Silloin CP-liitto tarjoaa apua. Voit ottaa meihin yhteyttä alla olevan lomakkeen avulla ja pohdimme yhdessä kanssasi vastauksia tai ohjaamme sinua eteenpäin.

Emme voi kirjoittaa valituksia asiakkaiden puolesta tai antaa juridista neuvontaa. Poikkeustilanteita lukuun ottamatta emme pysty osallistumaan esimerkiksi palvelusuunnitelmapalavereihin.


Sivuston sisältö

Näillä sivuilla kerromme kohderyhmällemme keskeisistä palveluista ja niiden hakemisesta. Tuet ja palvelut on suunniteltu varmistamaan vammaisten henkilöiden osallisuutta ja yhdenvertaisuutta vammattomien henkilöiden kanssa.

Oikeus osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen määritellään useissa eri laeissa ja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa, joihin Suomi on sitoutunut. Keskeisin niistä on YK-vammaissopimus. Omat oikeudet kannattaa tuntea. Niitä voi ja pitää käyttää perusteluina palveluja haettaessa.

Palvelujen myöntämisestä ja järjestämisestä vastaavat pääasiassa hyvinvointialueet ja Kela. Käytännöt voivat vaihdella, jolloin vertaisten vinkit ja kokemukset ovat usein arvokkaita.


Monet tahot kokoavat ja päivittävät oppaita, joihin kootaan ajantasaista tietoa palveluista ja tukimuodoista. Kattavan listan erilaisista tukitoimista ja palveluista löydät esimerkiksi


Kysy lisää

toiminnanjohtaja

Juha Lappalainen

0440 199 687