SISÄLTÖ

Näillä sivuilla kerromme kohderyhmällemme keskeisistä palveluista ja niiden hakemisesta. Tuet ja palvelut on suunniteltu varmistamaan vammaisten henkilöiden osallisuutta ja yhdenvertaisuutta vammattomien henkilöiden kanssa.

Oikeus osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen määritellään useissa eri laeissa ja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa, joihin Suomi on sitoutunut. Keskeisin niistä on YK-vammaissopimus. Omat oikeudet kannattaa tuntea. Niitä voi ja pitää käyttää perusteluina palveluja haettaessa.

Palvelujen myöntämisestä ja järjestämisestä vastaavat pääasiassa hyvinvointialueet ja Kela. Käytännöt voivat vaihdella, jolloin vertaisten vinkit ja kokemukset ovat usein arvokkaita.


Monet tahot kokoavat ja päivittävät oppaita, joihin kootaan ajantasaista tietoa palveluista ja tukimuodoista. Kattavan listan erilaisista tukitoimista ja palveluista löydät esimerkiksi

Palvelujärjestelmä saattaa ainakin aluksi tuntua vaikeasti ymmärrettävältä. Silloin CP-liitto tarjoaa apua. Voit soittaa tai lähettää sähköpostia työntekijöillemme, jotka pohtivat kanssasi vastauksia tai ohjaavat eteenpäin.

Kysy lisää

asiantuntija

Katri Ignatius

044 053 3406