Avustajapalvelu

CP-liiton avustajapalvelu tukee vammaisten ihmisten ja heitä hoitavien omaisten harrastus- ja virkistystoimintaa. Palvelua myönnetään yhdelle hakijalle enintään 70 tuntia vuodessa.

Palvelua voidaan myöntää enintään kahden kalenterivuoden aikana peräkkäin. Sen jälkeen välissä on oltava yksi vuosi ennen seuraavaa hakemusta. Jos esimerkiksi olet käyttänyt palvelua vuosina 2022 ja 2023, voit hakea sitä vuonna 2025.

Avustajapalvelua myönnetään CP-liiton kohderyhmään kuuluville ihmisille eli henkilöille, joilla on cp-vamma, mmc, hydrokefalia tai varhaislapsuudestaan muista neurologisista syistä liikuntavammaisille ihmisille.

Avustajapalvelua hakevan on itse hankittava avustaja. Avustajan on oltava täysi-ikäinen eikä hän voi asua samassa taloudessa avustettavan kanssa.

Avustajan palkkio on 11,52 euroa tunnilta. Avustaja voi toimia enintään 10 tuntia vuorokaudessa. Palkkio maksetaan suoraan avustajalle, kun työ on tehty. Palkkiosta vähennetään ennakonpidätys. CP-liitto maksaa avustajan palkkion muttei muita kuluja, kuten matkakuluja.

CP-liiton pakollinen tapaturmavakuutus koskee myös avustajia. Muita avustajapalvelutoiminnassa aiheutuneita vahinkoja liitto ei korvaa.

Avustajapalvelua myönnetään kertaluonteisesti ennalta anotuksi ajaksi. Sitä ei voida myöntää jatkuvana toimintana, vaan jokaista kertaa ja tarkoitusta varten pitää tehdä oma hakemus. Avustajapalvelua ei voi myöntää jälkikäteen, vaan hakemus tulee toimittaa CP-liittoon vähintään kolmea viikkoa ennen avustuksen tarvetta.

Hae avustajapalvelua tämän linkin kautta. Huomaathan, että linkin aukeamisessa voi kestää noin 20 sekuntia.

Mikäli linkki ei toimi, hae avustajapalvelua alla olevan lomakkeen kautta:

Avustajapalveluhakemus

  • Hakijan tiedot

  • PP slash KK slash VVVV
  • Avustettavan diagnoosi

  • Avustajan tiedot

  • PP slash KK slash VVVV
  • Avustajapalvelua haetaan

  • PP slash KK slash VVVV
  • PP slash KK slash VVVV


Kysy lisää

koordinaattori

Anne Heiskanen

044 059 2600