CP-liiton palvelutoiminta

CP-liitto tuottaa vammaisille palveluja, joita muuten ei ole tarjolla tai joita on tarpeeseen nähden liian vähän. Liiton palvelutoiminta on yleishyödyllistä ja yksilöllisiä tarpeita kunnioittavaa.

Kaksi naista soittaa kitaraa ja laulaa. Kaksi ihmistä kuuntelee pyörätuoleissa istuen, yksi istuu tuolilla.

Päivätoiminta

Päivätoimintaa vaikeavammaisille Helsingissä.

Asumista, päivätoimintaa, henkilökohtaista apua, palveluja puhevammaisille.

Asumispalvelut Turku

Palveluasumista, henkilökohtaista apua sekä tukea omaan kotiin muuttoa suunnitteleville.

Palvelut puhevammaisille

Puhetupakeskus tarjoaa puhetulkkausta sekä kommunikaatio-opetusta ja -ohjausta.