Työkyvyn arviointi

Työkyky on työntekijän fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja ammattitaidon muodostama kokonaisuus suhteessa työn vaatimuksiin.

Lähde: TEPA-termipankki

Kun arvioidaan työkykyä tai kykyä opiskella ammattiin, tarkastellaan 

  • vamman aiheuttamia toimintakyvyn rajoitteita 
  • näiden rajoitteiden merkitystä opinnoissa ja työelämässä suoriutumiselle 
  • millaisilla tukitoimilla tai mukautuksilla opiskelu ja työelämään pääsy on mahdollista 
  • millaisilla tukitoimilla työelämässä pysyminen on mahdollista 

Työkyvyn mahdollisuuksia ennakoidaan jo peruskoulun päättymisen yhteydessä, kun suunnitellaan ammatinvalintaa ja tutkintotavoitteista opiskelua. Tie työelämään varmistetaan nuoren tarvitsemien kuntoutuspalvelujen, vammaispalvelujen ja kohtuullisten mukautusten yhteispelillä.  

Myöhemmin työkyvyn tueksi on tarjolla runsaasti tukitoimia. Ne voivat käynnistyä ihmisen itsensä, työnantajan, työterveyshuollon tai perusterveydenhuollon aloitteesta. Työkyvyn arviointia voidaan toteuttaa myös Kelan kustantamalla kuntoutusselvityksellä.  

Johtopäätös pysyvästä työkyvyttömyydestä voidaan yleensä tehdä vasta siinä vaiheessa, kun hoidolla ja lääkinnällisellä kuntoutuksella on saavutettu maksimaalinen vaste. 


Kysy lisää

järjestösuunnittelija

Merja Partanen

040 575 3022

Hermanninaukio 2 A, 70100 Kuopio

suunnittelija (liikunta, nuoret, yhdistystoiminta)

Hanna Ihantola

044 059 2635

ts. järjestösuunnittelija

Tuula Koivula

044 7607208

järjestösuunnittelija

Jari Turku

040 088 4372