Työkyvyn arviointi

Työkyky on työntekijän fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja ammattitaidon muodostama kokonaisuus suhteessa työn vaatimuksiin.

Lähde: TEPA-termipankki

Kun arvioidaan työkykyä tai kykyä opiskella ammattiin, tarkastellaan 

  • vamman aiheuttamia toimintakyvyn rajoitteita 
  • näiden rajoitteiden merkitystä opinnoissa ja työelämässä suoriutumiselle 
  • millaisilla tukitoimilla tai mukautuksilla opiskelu ja työelämään pääsy on mahdollista 
  • millaisilla tukitoimilla työelämässä pysyminen on mahdollista 

Työkyvyn mahdollisuuksia ennakoidaan jo peruskoulun päättymisen yhteydessä, kun suunnitellaan ammatinvalintaa ja tutkintotavoitteista opiskelua. Tie työelämään varmistetaan nuoren tarvitsemien kuntoutuspalvelujen, vammaispalvelujen ja kohtuullisten mukautusten yhteispelillä.  

Myöhemmin työkyvyn tueksi on tarjolla runsaasti tukitoimia. Ne voivat käynnistyä ihmisen itsensä, työnantajan, työterveyshuollon tai perusterveydenhuollon aloitteesta. Työkyvyn arviointia voidaan toteuttaa myös Kelan kustantamalla kuntoutusselvityksellä.  

Johtopäätös pysyvästä työkyvyttömyydestä voidaan yleensä tehdä vasta siinä vaiheessa, kun hoidolla ja lääkinnällisellä kuntoutuksella on saavutettu maksimaalinen vaste. 


Kysy lisää

toiminnanjohtaja

Juha Lappalainen

0440 199 687