Bli medlem. Du är med och stöder vår verksamhet.

Finlands CP-förbund är en handikapporganisation. Det innebär att förbundet arbetar med att utveckla CP-, MMC- och hydrocefalus-handikappades och deras anhörigas möjligheter till likvärdighet.

 Vem som helst som vill stöda förbundets verksamhet kan bli en understödsmedlem för en lokalförening som är underställd Finlands CP-förbund, och därigenom förbättra livskvalitén för CP-skadade.

Genom ett medlemskap påvisar du dina egna värderingar. Ditt medlemskap visar också att CP-förbundets och dess medlemsföreningars arbete enligt din mening är viktigt och värt att stöda.

Du kan påverka genom en donation

Kaksi naista ja kaksi miestä seisoo hymyillen kädet toistensa hartioilla.

Om du inte vill bli medlem, kan du ge en donation till CP-förbundets arbete och på det sättet medverka. Med pengar kan vi förbättra mången handikappads livskvalitet.

 Du kan ge en engångsdonation eller ifall du vill stöda förbundets verksamhet på längre sikt, kan du komma överens om ett direktdebiteringsavtal i banken. Finlands CP-förbunds gåvokonto är

Suomen CP-liitto ry
Pankki: Nordea Pankki Suomi Oyj
Tilinumero IBAN: FI11 1023 3000 2345 70
BIC (SWIFT): NDEAFIHH


En gåva, dubbel glädje

Det finns ett knep att lösa gåvoproblem, som ger glädje inte bara till givaren och mottagaren utan också till CP-skadade. Gåvo- och blompengar kan ledas till gåvokontot, varifrån pengarna används till CP-förbundets verksamhet och utvecklingen därav. Som gentjänst hjälper CP-förbundet den firande med tillverkandet och utskickandet av inbjudnings- och tackkort.

Testamentet är ett spår som inte försvinner

Tanken på att uppgöra ett testamente känns ofta avlägsen och även främmande. Ändå är det viktigt att tänka på vad man vill att ens egendom används till, särskilt då inga arvingar existerar.

Allmännyttiga samfund, så som Finlands CP-förbund och CP-föreningarna, betalar ingen arvsskatt på egendom som de har tagit emot. Således kan hela egendomen användas till det som personen bakom testamentet har velat.