Ajankohtaista

CP-liitto luopuu Moijalan kurssikeskuksesta

Julkaistu 11.6.2024

Suomen CP-liiton hallitus päätti 25.5.2024 kokouksessaan, että Moijalan kurssikeskus laitetaan myyntiin. Päätökseen vaikuttivat taloudelliset tekijät. Näitä ovat ylläpitokustannusten lisäksi Moijalan kurssikeskuksen korjaustarpeet. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) avustuksia ei voida käyttää korjauksiin ja palvelupuolen tuotoilla on katettava vähentyviä STEA avustuksia. Moijalan kurssikeskuksen myyminen ei tarkoita sosiaalisen valmennuksen kurssien lopettamista. Hallitus on tiedostanut, että päätös on...

CP-liiton lausunto uuden vammaispalvelulain soveltamisalan tarkentamisesta

Julkaistu 31.5.2024

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain 4 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden vammaispalvelulain soveltamisalaa ja suhdetta muuhun lainsäädäntöön koskevaa säännöstä. Lisäksi esityksessä ehdotetaan selkeytettäväksi sosiaalihuoltolain 4 §:n säännöstä asiakkaan edun arvioinnissa huomioon otettavista seikoista. Suomen CP-liitto ry painottaa lausunnossaan, että uusi vammaispalvelulaki (675/2023) tulee saattaa voimaan sellaisena kuin...

CP-liitto mukaan Vessapassiin

Julkaistu 20.5.2024

Suomen CP-liitto ry on liittynyt mukaan järjestöihin, jotka tarjoavat Vessapassia jäsenetunaan. CP-liitto muun muassa tarjoaa tietoa, tukea ja toimintaa ihmisille, joilla on cp-vamma, selkäydinvamma (mmc), hydrokefalia tai normaalipaineinen hydrokefalia (nph), sekä heidän läheisilleen. Näistä cp-vammaan, selkäydinvammaan sekä normaalipaineiseen hydrokefaliaan kuuluu usein rakon tai suolen toiminnan häiriöitä. Oireita voi olla läpi elämän, tai ne voivat ilmaantua...

Hae CP-liitolta apurahaa itsenäisen elämän tukemiseen

Julkaistu 24.4.2024

Suomen CP-liitto jakaa vuosittain cp-yhdistysten jäsenille apurahoja itsenäisen elämän tukemiseen. Vuonna 2024 apurahoja jaetaan yhteensä 500 euroa yhdelle henkilölle. Apuraha myönnetään CP-liiton toimintapiiriin kuuluvan henkilön itsenäistymiseen tähtääviin toimintoihin, kuten opintomatkoihin, matkailuun, harrastamiseen sekä muihin erityisesti itsenäistymistä tai itsenäistä elämää tukeviin hankkeisiin niiltä osin, kun niihin ei ole mahdollisuutta saada tukea muilta tahoilta.Apuraha myönnetään vain cp-yhdistysten...

Kannanotto: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaedellytykset on turvattava

Julkaistu 9.4.2024

Kannamme huolta siitä, että hallituksen tälle vaalikaudelle kaavailemat järjestöjen rahoitukseen kohdistuvat leikkaukset heikentävät suoraan erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta. Toteutamme yhdessä muiden vammaisjärjestöjen kanssa YK:n vammaissopimuksen tavoitetta: edistämme vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumista ja omaehtoista elämää. Työskentelemme hallitusohjelmaan kirjattujen tavoitteiden eli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen puolesta monin eri tavoin: mahdollistamme matalan kynnyksen vertaistuen,...

Hae mukaan sosiaalisen valmennuksen kursseille

Julkaistu 16.2.2024

Järjestämme vuosittain sosiaalisen valmennuksen kursseja niin perheille, joissa lapsella tai vanhemmalla on vamma, nuorille sekä aikuisille. Kursseillamme kohtaat ihmisiä, joilla on omakohtaista kokemusta elämästä cp-vamman, mmc:n ja/tai hydrokefalian kanssa. Sosiaalinen valmennus on ryhmämuotoista toimintaa. Meillä on avoin, lämmin ja turvallinen keskustelukulttuuri, jonka toivomme avaavan mahdollisuuden vertaistukeen. Jokainen osallistuja on tärkeä ja arvostettu osa yhteisöä.   Tutustu tarkemmin kurssin...

Sarjakuva nuorilta nuorille

Julkaistu 25.1.2024

Lokakuussa 2022 julkaisimme Aku Ankka -piirtäjä Kari Korhosen kuvittaman sarjakuvamateriaalin kaikille ekaluokkalaisille. Sarjakuva luotiin opettajan työkaluksi, jonka avulla herätetään yhteistä keskustelua ja hälvennetään toimintarajoitteisiin liittyviä ennakkoluuloja. Sarjakuva sai innostuneen vastaanoton ja erinomaista palautetta, mutta herätti lisätoiveita: tällaista materiaalia tarvittaisiin myös isommille koululaisille. CP-liiton Voimavarana perhe -hankkeen Sanna Tuisku-Lehto ja Varpu Perämäki ottivat haasteen vastaan ja...

Tervetuloa liikeaistiwebinaariin 19.1. kello 8.00

Julkaistu 18.1.2024

Liity webinaariin tämän linkin kautta. Perjantaiaamun webinaarissa puhutaan liikeaistista, sen merkityksestä ja sen siihen liittyvästä tutkimuksesta cp-oireyhtymään liittyen. Puhujina webinaarissa ovat Uuden lastensairaalan kuntoutuksesta vastaava lastenneurologi Helena Mäenpää sekä professori Harri Piitulainen ja väitöskirjatutkija Julia Jaatela Proprioseptiikka terveillä ja cp-vammaisilla lapsilla ja nuorilla -tutkimusprojektista. Webinaari on maksuton ja soveltuu sekä toimintapiiriimme kuuluville itse vammaisille henkilöille,...

Hae tuetuille vertaislomille!

Julkaistu 5.1.2024

Haluaisitko lomalle, mutta se ei syystä tai toisesta ole mahdollista? Hae tuetulle lomalle! Tuetuilla lomilla tarkoitetaan viisi vuorokautta kestäviä täysihoitolomia. Lomailijalle tarjotaan ruuat, majoitus ja ryhmäkohtainen ohjelma. Omavastuu lomalta on yli 17-vuotiailta 125 euroa, alle 17-vuotiaat lomailevat maksutta. Voit hakea tuetulle lomalle, jos: taloudellinen tilanteesi on haastava tai sinulla tai perheessänne on terveydellisiä tai sosiaalisia...

Tulisitko kurssitöihin kesällä 2024?

Julkaistu 19.12.2023

Kurssityöntekijöitä kesältä 2023. Järjestämme jälleen kesällä 2024 STEA:n rahoittamia sosiaalisen valmennuksen kursseja henkilöille, joilla on cp-vamma, mmc tai hydrokefalia. Tarkemmat tiedot löydät verkkosivuiltamme tästä. Työn kesto on 7 vuorokautta/kurssi. Jokainen kurssi alkaa orientaatiopäivällä, jossa perehdytämme tarkemmin työn sisältöön. Lisäksi työsuhteeseen kuuluu kaikkien työntekijöiden yhteinen koulutuspäivä 4.5.2024. Haemme kursseille sekä avustajia, että lähityöntekijöitä. Avustajat mahdollistavat vammaisten kurssilaisten...

Päivi Mielikäinen on CP-liiton vuoden vapaaehtoinen

Julkaistu 5.12.2023

Näkyvää vaikuttamistyötä ja vapaaehtoisten merkityksen korostamista. Mielikäinen on ollut aktiivinen toimija Etelä-Saimaan CP-yhdistyksessä vuodesta 1986 lähtien ja hoitanut vastuullisesti monipuolisia tehtäviään. Hän on myös tuonut CP-liitolle esiin senioritoiminnan kehittämistarvetta”, perustelee CP-liiton hallitus valintaa. Päivi Mielikäinen juhlisti palkintoa kakkukahveilla yhdistysväen kanssa. Onneksi olkoon! Miltä tuntui, kun kuulit olevasi vuoden vapaaehtoinen? Tunsin iloa ja suurta kiitollisuutta. Tätä...

Webinaaritallenne cp-vammasta ja uupumuksesta, kivuista sekä kognitiivisista vaikeuksista

Julkaistu 8.11.2023

Maailman CP-päivänä 6.10.2023 järjestimme webinaarin yhteistyössä Arcada ammattikorkeakoulun ja CP Svergien kanssa. Webinaarissa pohjoismaiset tutkijat jakoivat uusinta, tutkittua tietoa cp-vammasta ja kivusta, uupumuksesta sekä kognitiivisista vaikeuksista. Tallenne webinaarista on nyt julkaistu YouTube-kanavallamme ja on nähtävissä kuuden kuukauden ajan. Tallenteen löydät tästä. Webinaari ja tekstitykset ovat englanniksi. Järjestämme samasta aiheesta webinaarin suomeksi keväällä 2024.

Kannanotto: Vain moniammatillinen cp-seuranta takaa riittävän hyvän hoidon

Julkaistu 30.10.2023

Cp-oireyhtymän merkitys aikuisten terveyden ja toimintakyvyn kannalta ymmärretään terveydenhuollossa usein väärin. Kesällä 2023 toimintapiiriimme kuuluville henkilöille tekemämme kysely osoittaa, että cp-oireyhtymä ja etenkin sen liitännäisoireet tunnetaan huonosti. Cp-oireyhtymä on neurologinen liikuntavamma, jonka yleisimmät liitännäisoireet ovat uupumus, kognition vaikeudet, kipu, spastisuus sekä ravitsemuksen ja ruoansulatuselimistön ongelmat. Liitännäisoireet ovat alitunnistettuja ja alihoidettuja, vaikka ne vaikuttavat usein ihmisen...

Tänään vietetään maailman mmc- ja hyrdokefaliapäivää

Julkaistu 25.10.2023

Hyvää maailman mmc- ja hydrokefaliapäivää! Vuosittain 25.10. vietetään maailman mmc- ja hydrokefaliapäivää. Päivän tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä kahdesta vammasta, jotka ovat suurelle yleisölle melko tuntemattomia. Maailmassa on noin 4 miljoonaa ihmistä, joilla on mmc. Suomessa syntyy vuosittain noin 20 lasta, jotka saavat mmc-diagnoosin. Mmc eli meningomyeloseele tarkoittaa selkäydinkohjua tai selkärankahalkiota. Mmc:ää ei voida...

Kerro kokemuksistasi terveydenhuollossa

Julkaistu 17.10.2023

Miten sinut on kohdattu terveydenhuollossa? Oletko saanut ammattitaitoista hoitoa, onko kuntoutussuunnitelmasi laadittu hyvin? Suomen CP-liitto ry kerää toimintapiiriimme kuuluvien ihmisten kokemuksia terveydenhuoltoon liittyen. Kysely on tehty sekä aikuisille, joilla on cp-vamma, mmc tai hydrokefalia että lapsille ja nuorille, joilla on vamma ja heidän vanhemmilleen. On hyvin tärkeää, että saamme vastauksia mahdollisimman monelta ihmiseltä. Näin voimme...