Kom med

En rörelseskada påverkar livet på många sätt. I olika livsskeden behövs både personligt och samfundets stöd. Ingen behöver klara sig på egen hand. Genom att träffa andra som är i samma livssituation och genom att göra saker tillsammans får man kraft och stöd i vardagen, idéer och lösningar till aktuella frågor. 

CP-förbundet ordnar erbjuder utbildningar, aktiviteter och evenemang för barnen, unga och vuxna. Vi ordnar årligen höstdagar. Därtill tillbringas den årliga CP-dag (5.10.) då det ordnas olika händelser runtom Finland tillsammans med medlemsföreningarna.

Finlands CP-förbund

  • Ordnar anpassningsutbildning i kursform åt rörelsehindrade barns familjer, samt åt handikappade unga och vuxna.
  • Ger ut CP-tidningen sju gånger i året och upprätthåller internet-sidorna  www.cp-liitto.fi
  • Lotsar och råder sina medlemmar till handikapptjänster, rehabilitering och andra rättigheter i samhället.
  • Främjar ett gott liv för rörelsehindrade genom olika projekt
  • Utvecklar de lokala cp-föreningarnas stödverksamhet genom regionalarbete
  • Stöder medlemmars hobby-, fritids- och semesterverksamhet


Medlemsföreningar

Finlands CP-förbund rf är en takorganisation för tjugo lokalföreningar. Varje förening i Finlands CP-förbund är en självständig och enligt föreningsregisterlagen registrerad rättsduglig ideell förening. Medlemsföreningarna erbjuder stöd och aktiviteter nära sina medlemmar.

Bli en medlem!


Vuxenverksamhet

Målet med vuxenverksamheten är att utveckla verksamheter och stödformer för handikappade vuxna, som befordrar bildandet och bevarandet av deras sociala stödnät samt möjliggör upprätthållandet av sociala kontakter i den egna boendemiljön. 

Aktiviteter och evenemang


Hydrocefalus och mmc-verksamheten

Hydrocefalus- och mmc–handikappade och deras familjer fungerar inom Finlands CP-förbund och i dess medlemsföreningar. Förutom förbundets allmänna verksamhet, finns det därtill egna aktiviteter och information för hydrocefalus- och mmc-handikappade och deras familjer.

Läs mer på finska


Motionsverksamhet

Finlands CP-förbund är en nationell handikapp- och specialmotionsorganisation. Vår målsättning inom motionssektionen är att främja medlemskapets motionsaktivitet. CP-förbundets motionsverksamhet tar alla åldersgrupper (barn, unga, vuxna och åldringar) och alla grader av handikapp i beaktande.

Huvudpunkten för verksamheten ligger vid hälsomotion, men även tävlings- och toppidrott stöds som en del av förbundets motionsverksamhet. Motion spelar en speciellt viktig roll vid främjandet av såväl psykiskt, fysiskt som socialt välmående. 

CP-förbundets målsättning är att allt fler cp-, mmc- och hydrocefalus- handikappade har möjlighet att delta i motionsverksamhet och hobbymöjligheterna skulle vara likvärdiga runtom i landet.

Förbundet deltar i organiserandet av nationella motionshändelser och stöder och sporrar lokalföreningarna till att ordna regelbunden motionsverksamhet.

Läs mer på finska och kolla på våra videor


Handledning och rådgivning

Syftet med förbundets socialhandledning och rådgivning är att ge uppgifter om handikappade personers och deras familjers tjänster och stödformer samt om deras samhälleliga rättigheter.  Våra tre föreningsplanenarna erbjuder personlig handledning och rådgivning bland annat angående ordnandet av tjänster och stödformer, ansökandet av dem samt hur man ansöker om ändringar.  

Föreningsplanerarna stöder också lokalföreningarnas frivilligverksamhet (volontärverksamhet) genom att erbjuda skolning och handledning för förtroendemän verksamma på området. Distriktssekreterarna stöder ungdoms-, vuxen- och motionsverksamhet, arrangerandet av evenemang och fritidsverksamhet som föreningarna förverkligar. Föreningsplanerarna handleder medlemmarna i bruket av lokala tjänster och fungerar som förmedlare av information mellan medlemsföreningarna och centralorganisationen.  

Föreningsplanerarna övervakar tillsammans med medlemsföreningarna förverkligandet av sina medlemmars rättigheter. Föreningsplanerarna följer med hur det egna områdets välbefinnandetjänster utvecklas, representerar förbundet i olika arbetsgrupper och strävar till att påverka tillgängligheten på tjänster. Föreningsplanerarna fungerar som informations- och materialförmedlare inom sitt eget område.

Inom distriktsarbetet är samarbetet med andra organisationer, myndigheter, beslutsfattare och serviceproducenter viktig. Distriktssekreterarna bildar och upprätthåller lokala kontaktnät med centrala intressegrupper.


Anpassningsutbilding

Finlands CP-förbund rf ordnar anpassningsutbildningskurser för handikappade vuxna, unga och åt handikappade barns familjer samt föräldrar. Anpassningsutbildningen är social rehabilitering. Syftet med den är att öka på och stöda den sociala kompetensen samt att stöda delaktighet. Ett annat mål är att stöda och främja en handikappad persons likvärdighet att fungera i ett samfund och i samhället.

Förutom det yrkesmässiga stödet blir deltagarnas stöd åt varandra och utbytet av erfarenheter en betydlig del av anpassningsutbildningen. Anpassningsutbildningen i gruppform ger deltagarna tid och utrymme att utbyta erfarenheter, kunskap och färdigheter.  

Läs mer på finska


Moijala kurscentrum

Kurscentret Moijala, som ägs av Finlands CP-förbund, ligger i Hattula kommun. Den största delen av förbundets anpassningsutbildning sker i kurscentret, såsom även Moijalas årliga festhelgs tillställningar. Utrymmen i Moijala kan man även hyra åt medlemskapet under de tider då ingen organiserad verksamhet pågår.  

Moijala kurscentrum
Ihalemmentie 437
13720 Parola

Kysy lisää

järjestösuunnittelija

Merja Partanen

040 575 3022

Hermanninaukio 2 A, 70100 Kuopio

suunnittelija (aikuistoiminta)

Heidi Huttunen

040 589 5893

koordinaattori

Anne Heiskanen

044 059 2600

johtava asiantuntija

Päivi Ritvanen

040 765 9497