Ensitiedon antaminen

Tieto lapsen vammaisuudesta muuttaa perheen elämän. Ensimmäiset sanat painuvat pysyvästi vanhempien mieleen. Tilanne ja tuona hetkenä ilmenneet tunteet kulkevat mukana pitkään.

Ensitiedon tehtävä on luoda silta tulevaisuuteen ja ohjata perheen ajatukset olennaiseen. Sinulla on siis ammattilaisena tärkeä rooli.

Tietoa on aluksi vaikea omaksua

Lapsen vammaisuus voi aluksi ahdistaa ja herättää paljon kysymyksiä. Perheenjäsenet eivät kuitenkaan pysty omaksumaan paljon tietoa heti. Asioihin on palattava monta kertaa.

Sinun on siis kerrottava lapsen vammasta ymmärrettävästi. Kerro tilanteesta todenmukaisesti, mutta hyviä asioita korostaen. Pienetkin myönteiset näkökulmat auttavat vanhempia hahmottamaan tulevaa. Ammattilaisen avoimuus ja rohkeus tuovat turvallisuutta. Rehellisyys rakentaa luottamusta. Ystävälliset sanat lohduttavat pitkään.

Muista nämä, kun puhut vanhempien kanssa

Ensitiedon laatu vaikuttaa perheen loppuelämään ja hyvinvointiin. Panosta siis siihen! Irlantilaisessa laatusuosituksessa kehotetaan korostamaan seuraavia asioita:

  • Perhelähtöisyys
  • Lapsen ja perheen kunnioitus
  • Huomaavainen ja empaattinen vuorovaikutus
  • Asiallinen ja paikkansapitävä tietoa
  • Myönteiset ja realistiset viestit
  • Toivon ylläpitäminen
  • Jatkosuunnitelma yhteistyöstä perheen kanssa

Kysy lisää

suunnittelija (lapsiperheet)

Sanna Tuisku-Lehto

044 401 0566