Fastroi Oy:n Hilkka-asiakastietojärjestelmän tietosuojaseloste

Fastroi Oy:n Hilkka-asiakastietojärjestelmän tarkoitus

Fastroi Oy:ltä hankittua Hilkka-asiakastietojärjestelmää käytetään Halisten palveluasunnoissa, Laajasalon palveluasunnoissa ja päivätoiminnassa. Halisten palveluasunnoissa tuotetaan vammaispalvelulain mukaista palveluasu­mista ja vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua ostopalveluna. Laajasalon palveluasunnoissa tuotetaan vammaispalvelulain mukaista palveluasumista ja päivätoiminnassa vammaispalvelulain mukaista päivätoimintaa.

Suomen CP-liitto ry ylläpitää ostajien henkilörekisteriin tai henkilörekistereihin liittyen osarekisteriä ja/tai osarekistereitä. Nämä asiakirjat, jotka muodostuvat osarekisteristä ja/tai osarekistereistä, ovat osa ostajan asiakirjoja. Lisäksi muillakin viranomaisilla on oikeus saada osarekistereitä, jos siihen on perusteita esim. valvontaan ja hallintokanteluihin liittyen.

Fastroi Oy:n Hilkka-asiakastietojärjestelmän tietosuojaselosteen sisältö

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Suomen CP-liitto ry
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
toimisto@cp-Iiitto.fi
Yhteyshenkilö: palvelupäällikkö Juha Lappalainen

Rekisteröidyt ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä käsitellään Halisten palveluasuntojen, Laajasalon palveluasuntojen ja päivätoiminnan asiakkaiden asiakastietoja. Nämä ovat asiakkaiden kuntien rekistereitä, joita palveluntuottaja eli Suomen CP-liitto ry ylläpitää. Näitä on oikeus saada viranomaiset, kun siihen on pätevä syy esim. valvontaan liittyvät asiat. Asiakkailla on oikeus myös saada rekisterit nähtäväkseen ja niistä kopiot.

Käsiteltävät henkilötiedot

Käsiteltävät henkilötiedot muodostuvat asiakkaiden hoitamisessa ym. tapahtuvista kirjaamisista. Näitä kirjaamisista on määräyksiä mm. laissa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015).

Henkilötietoja kerätään seuraavista asioista:

Asiakkaat:

 • Sukunimi
 • Nimi
 • Sivilisääty
 • Ikä
 • Sukupuoli
 • Eläkkeellä
 • Henkilötunnus
 • Ammatti
 • Kotikunta
 • Epikriisi
 • Lähin omainen
 • Erityistä huomattavaa
 • Viimeisimmät huomiot

Ajanvaraus

 • Koskee työntekijöiden töiden järjestelyjä

Asiakashallinta

 • Läsnä-ja poissaolot

Henkilöstöhallinta

 • Henkilökunnan työhön liittyviä tietoja

Viestit

 • Saapuneet viestit

Yksikkö

 • Tapahtumat
 • Huomiot
 • Liitetiedosto
 • Yksikön Hilmo-tiedot
 • Asunnot
 • Suunnitelman seuranta
 • Listat
 • Lomakkeet
 • Lompakko

Raportit

 • Yksikköraportti

Ylläpito

 • Suomen CP-liitto ry

Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukaisina tietolähteinä ovat kunnat, sairaanhoitopiirit, Kela ja muut viranomaiset.

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Fastroi Oy vastaa henkilötietojen suojaamisesta ja tietoturvasta.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Suomen CP-liitto pitää vammaispalvelulain mukaiseen asumiseen, vammaispalvelvelulain mukaiseen päivätoimintaan ja vammaispalvelulain mukaiseen henkilökohtaiseen apuun ostopalveluna asiakasrekistereitä. Nämä ovat asiakkaiden kotikuntien rekistereitä. CP-liitto ylläpitää ja muodostaa rekistereitä Fastroi Oy:n Hilkka­-asiakastietojärjestelmässä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus saada häntä itseään koskevat tiedot. Pyyntö osoitetaan sille, joka on rekisterin omistaja, esim. kotikunta.