Ihminen lähellä

Suomen CP-liitto on valtakunnallinen vammais- ja erityisliikuntajärjestö. Kohderyhmäämme kuuluvat lapset, nuoret ja aikuiset joilla on cp-vamma, mmc tai hydrokefalia, heidän läheisensä sekä henkilöt, joilla on motorisen oppimisen vaikeus tai lievempiä motoriikan vaikeuksia.

Seitsemän henkilöä tulee kameraa kohti. Etualalla hymyilevä poika pyörätuolissa, hänen takanaan hiekkatietä kaksi naista ja yksi mies pyörätuolissa ja yksi nainen rollaattorin kanssa. Kahta henkilöä työnnetään pyörätuolissa.

Tietoa vammoista ja materiaaleja

Tietoa cp-vammasta, mmc:stä, hydrokefaliasta sekä tuista ja palveluista

Voimaa vertaisista

Tervetuloa vertaisten pariin. Kukaan ei ymmärrä kuten vertainen ymmärtää.

Apua, ohjausta ja tukea arkeen

Vinkkejä, neuvontaa ja konkreettista tukea arkeen.

CP-liiton palvelutoiminta

Asumista, päivätoimintaa, henkilökohtaista apua, palveluja puhevammaisille.