Ilmoituskanava

Suomen CP-liitto ry:ssä on käytössä luottamuksellinen CP-liiton ilmoituskanava (EU-direktiivi 2019/1937). Sillä haluamme varmistaa, että ilmoittaja, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti.

Ilmoituksen voi tehdä:

  • nykyiset ja entiset työntekijät sekä työnhakijat
  • alihankkijoiden ja toimittajien palveluksessa olevat työntekijät
  • harjoittelijat ja vapaaehtoistyöntekijät

Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti

Voit jättää ilmoituksesi palautelomakkeen kautta tai puhelimitse tai henkilökohtaisesti Juha Lappalaiselle tai Eeva-Liisa Kiviniemelle (yhteystiedot sivun alalaidassa). Palautelomakkeen kautta voit jättää ilmoituksen myös anonyymisti. Ainoastaan Lappalainen ja Kiviniemi saavat tiedon ilmoituksesta ja käsittelevät ilmoituksia.

Henkilöllisyytesi ja lähettämäsi tiedot on suojattu, ja käsittelemme ilmoituksesi luottamuksellisesti ilmoittajien suojelua koskevan direktiivin vaatimusten mukaisesti. 

Saat vastaanottoilmoituksen seitsemän päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, mikäli olet jättänyt yhteystietosi ilmoituksen yhteydessä. Kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottoilmoituksen toimittamisesta sinulle lähetetään tieto siitä, mitä toimenpiteitä ilmoituksen perusteella toteutetaan.

Voit lukea tietojen käsittelystä lisää CP-liiton ilmoituskanavan tietosuojaselosteesta.

Ilmoitusten aiheet

Ilmoituskanava tarjoaa mahdollisuuden ilmoittaa CP-liiton toimintaan liittyvästä rikos-, rikkomus- tai väärinkäytösepäilystä. Ilmoittajalla tulee olla perusteltu syy uskoa, että ilmoitettu tieto piti paikkansa ilmoittamishetkellä ja että ilmoitus kuuluu johonkin seuraavista EU:n Whistleblowing-direktiivin kattamiin aloihin. Mikäli ei ole varma, liittyykö väärinkäytösepäilysi CP-liiton vai jonkun muun organisaation toimintaa, voit tehdä ilmoituksen Oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ilmoituskanavaan.

Kaikkiin ilmoituksiin suhtaudutaan vakavasti. Ilmoituksen saatuaan käsittelijät päättävät sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.  Jos ilmoitus hyväksytään, ryhdytään asianmukaisiin toimenpiteisiin tutkimusta varten.

Käsittelijät voivat hylätä ilmoituksen, jos on ilmeistä, että:

  • poikkeama ei kuulu näiden ohjeiden mukaisesti ilmoitettaviin asioihin
  • ilmoitusta ei ole tehty vilpittömässä mielessä tai se on tehty vain vahingoittamistarkoituksessa
  • saatavilla ei ole riittävästi tietoa, jotta lisätutkimus olisi mahdollinen
  • ilmoituksessa esitetty asia on jo ratkaistu.

Mahdollisia tunkeilevia, luonteeltaan henkilökohtaisia tietoja, jotka koskevat muun muassa terveyttä tai poliittisia, seksuaalisia tai uskonnollisia käsityksiä, ei tutkita.


CP-liiton ilmoituskanava

Jos haluat palautetta asian käsittelystä, jätä yhteystietosi alle.

Nimi
Haluan, että minuun otetaan yhteyttä

Kysy lisää

toiminnanjohtaja

Juha Lappalainen

0440 199 687

viestintäpäällikkö

Eeva-Liisa Kiviniemi

0447478612