Rahankeräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus
Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta: 
RA/2019/1058, myönnetty 26.11.2019
Keräyksen toimeenpanoaika ja -alue: Lupa on voimassa 15.1.2020–14.1.2022 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerätyt varat käytetään vammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa sosiaalisen toimintakyvyn ja harrastustoiminnan tukemiseksi järjestämällä heille erilaisia tapahtumia ja leirejä sekä avustajapalveluja osallistumisen mahdollistamiseksi. Varoja käytetään myös Hattulan kunnassa sijaitsevan Moijalan kurssikeskuksen ylläpitoon ja kehittämiseen.

Kerätyt varat on tarkoitus käyttää keräysvuotena ja sitä seuraavana vuotena. Käytännön toimeenpanijana on Suomen CP-liitto ry.

Kysy lisää

talouspäällikkö

Jarmo Sundström

040 513 6328