Rahankeräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta: 
RA/2022/575, myönnetty 6.4.2022.

Keräyksen toimeenpanoaika ja -alue: Lupa on voimassa 6.4.2022 alkaen toistaiseksi koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerätyt varat käytetään vammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa sosiaalisen toimintakyvyn ja harrastustoiminnan tukemiseksi järjestämällä heille erilaisia tapahtumia ja leirejä sekä avustajapalveluja osallistumisen mahdollistamiseksi. Varoista jaetaan myös vuosittain apurahoja, jotka tukevat kohderyhmien itsenäistymiseen tähtääviä toimintoja. Varoja käytetään myös Hattulan kunnassa sijaitsevan Moijalan kurssikeskuksen ylläpitoon ja kehittämiseen.

Kerätyt varat on tarkoitus käyttää keräysvuotena ja sitä seuraavana vuotena. Käytännön toimeenpanijana on Suomen CP-liitto ry.

Kysy lisää

talouspäällikkö

Jarmo Sundström

040 513 6328