CP-liitto

Suomen CP-liitto on vuonna 1965 perustettu valtakunnallinen vammais- ja erityisliikuntajärjestö, jonka kohderyhmään kuuluvat lapset, nuoret ja aikuiset, joilla on cp-vamma, mmc tai hydrokefalia, heidän läheisensä sekä henkilöt, joilla on motorisen oppimisen vaikeus tai lievempiä motoriikan vaikeuksia.

CP-liiton 20 jäsenyhdistyksiin kuuluu noin 2 900 ihmistä ympäri Suomea. CP-liiton kohderyhmään kuuluu noin 12 000 ihmistä. Kun näiden ihmisten läheiset lasketaan mukaan, nousee luku 60 000:een.

CP-yhdistysten vapaaehtoiset järjestävät jäsenilleen toimintaa ja tapahtumia, mahdollistavat vertaistuen sekä vaikuttavat paikallisesti ja alueellisesti. CP-liitto tukee yhdistyksiä toiminnan toteuttamisessa. 

Järjestämme myös itse tapahtumia, toimintaa, koulutuksia sekä tarjoamme tukea ja neuvontaa kohderyhmäämme kuuluville, heidän läheisilleen ja ammattilaisille.

CP-liitto toimii valtakunnallisena asiantuntija- ja yhteistyöjärjestönä. Työskentelemme edistääksemme kohderyhmiemme oikeuksia. Haluamme taata vammaisille yhdenvertaisen kohtelun ja vahvistaa heidän mahdollisuuksiaan ihmisoikeuksiin ja perusvapauksiin. Liiton perustavoite on vammaispolitiikassa yleisesti hyväksytty periaate: Vammaisten tasa-arvo ja täysi osallistuminen yhteiskunnassa.

CP-liitto tuottaa myös vammaisille palveluja, joita muuten ei ole tarjolla tai joita on tarpeeseen nähden liian vähän. Liiton palvelutoiminta on yleishyödyllistä ja yksilöllisiä tarpeita kunnioittavaa. CP-liiton ylin päättävä elin on liittokokous. Toiminnasta huolehtii syysliittokokouksen nimeämä hallitus.