Serviceboende

Serviceboendet som Finlands CP-förbund rf bjuder på, förverkligas som serviceboende enligt handikappservicelagen. Svårt handikappade personer, som behöver mycket fysisk hjälp med att klara av vardagen, använder sig av CP-förbundets tjänster gällande serviceboende. Invånaren får hjälp med alla uppgifter i hemmet under olika tider av dygnet. Personen får också en assistent under uträttande av ärenden utanför hemmet samt eskorttjänst som hör till transportservicen. En svårt talhandikappad får den behövliga tolkservicen i och utanför hemmet.

Servicebostäder

Finlands CP-förbund rf har servicebostäder på två orter, i Åbo och i Helsingfors. I sevicebostäderna arbetar ett tillräckligt antal medhjälpare dygnet runt.

Servicebostäderna har en styrelse. Den ansvariga handledaren för servicebostaden fungerar som styrelsens sekreterare och sammankallar mötena. Valet av invånare görs av styrelsen på basen av ansökningar. En personlig betalningsförbindelse bör fås av kommunens socialbyrå för serviceboende enligt handikappservicelagen.


Dagsverksamheten

Finlands CP-förbund ordnar dagsverksamhet i enlighet med handikappservicelagen för myndiga rörelsehindrade personer i huvudstadsregionen, som inte studerar heltid eller är i arbetslivet.

 Dagsverksamheten finansieras med kommunernas betalningsförbindelser.


Tjänster för talhandikappade  

CP-förbundet vakar över de talhandikappades rättigheter och producerar tjänster som de behöver.

 Vi erjbuder också tolkningstjänster för talskadade. Nu är det möjligt att få tolkningstjänster även på svenska i Södra Finlands förmedlingscentral för tolkningstjänster.  Läs mer om tolkningstjänster på finska eller kontakta Heli Honko.

Kysy lisää

toiminnanjohtaja

Juha Lappalainen

0440 199 687

tulkkipalveluvastaava, Puhetupakeskus

Heli Honko

040501 8212