På svenska

Finlands CP-förbund rf är cp-, mmc- och hydrocefalus-skadade barns, ungdomars och vuxnas samt deras anhörigas nationella handikapp- och motionsorganisation.

Förbundet strävar till att fungera som en nationell organisation som utvecklar likvärdiga möjligheter i samhället för cp-, mmc- och hydrocefalus-skadade eller andra som skadats av neurologiska skäl i sin barndom.

Finlands CP-förbunds basmål är den allmänt godkända principen inom politiken gällande handikappade: jämlikhet och fullt engagemang i samhället. 

Finlands CP-förbund påverkar planering och beslutsfattande med målet att uppnå ett samhälle, där alla människor har likvärdiga möjligheter att leva och medverka. Den nämnda påverkan görs genom att utveckla livsmiljö, service och inställningar.

Finlands CP-förbund rf samarbetar omfattande nationellt och internationellt med samfund, organisationer och grupper förknippade med förbundet. Målet för samarbetet är att främja verkställandet av handikappade personers rättigheter. Samarbetet består av informationsutbyte, utveckling, påverkning och spridning av information.

Finlands CP-förbund finansieras av STEA.

Handikappgrupper

En cp-skada definieras som en engångsskada som påverkat de center och kopplingar som står för hjärnans rörelser och ställningar och samverkan mellan dessa två i en hjärna som håller på att utvecklas. Skadan har uppstått under graviditeten eller i tidig barndom. 

Hydrocefalus är en störning i hjärnans vätskecirkulation. 

Mmc är en förkortning för ordet meningomyelocele, som vanligtvis på svenska kallas för ryggmärgsbråck. Det är en medfödd missbildning av ryggkotor och ryggmärgen.

Värden av Finlands CP-förbund ur kundens synvinkel

Finlands CP-förbund litar på människors egna resurser och uppfattningar om sina egna liv.

Verksamheten grundar sig på gemensamma överenskommelser, och när förbundet förhandlar om dem är utgångspunkten realiserandet av delaktighet och självbestämmanderätt.

Finlands CP-förbund tar människors verkliga behov, egenskaper och krav i beaktande då det strävar till att säkra lika rättigheter för alla att delta och agera i samhället.

Finlands CP-förbund insamlar expertis angående handikapprelaterade personliga, gemenskapliga och samhälleliga fenomen och utvecklar sin verksamhet som övervakare av handikappades rättigheter inom den samhälleliga beslutsfattningen.

Finlands CP-förbund fungerar så att medlemmar ser förbundet som ett tryggt verksamhetsfält. Genom att förstå sig på medlemmarnas behov främjar Finlands CP-förbund medlemmarnas växelverkan och vilja att fungera tillsammans.