Vertaisuutta, viisautta ja kesäistä toimintaa

Kolmas koronavuosi ei estänyt kurssikesää. Kun viimeinenkin muoviämpäri asettui kurssikoordinaattorin jalkatilaan, askartelutarvikkeilla, palloilla, pikkuautoilla ja pyörätuolissa istuvilla barbinukeilla lastattu auto käänsi odottavaisin tunnelmin nokkansa kohti Satakuntaa. Eurajoen kurssikeskus toivotti tervetulleeksi yhteensä 29 perhettä eri-ikäisine lapsineen.

Poika katsoo suurennuslasin läpi kohti kameraa. Pojalla on päässään lippalakki ja päällään t-paita.
Rentoutumista, uuden oivaltamista ja yhdessä tekemistä – siinä perhekurssin resepti.

Mitä ihminen tarvitsee voidakseen hyvin? Kuulluksi tulemista, arvostusta ja kunnioitusta. Osallisuutta itseään ympäröivään todellisuuteen. Luottamusta toisiin. Mahdollisuuksia toteuttaa itselleen merkityksellisiä asioita.

Mikä saa ihmisen voimaan huonosti? Sivuutetuksi tuleminen, riittämättömyys ja toistuvat pettymykset. Ylikuormitus. Toiseus.

Moni vanhemmista on uupunut, ja pitkälle venynyt pandemia-aika sekä sotepalveluiden muuttuva luonne ovat kuormittaneet perhearkea entisestään. Lähipiiristä ei välttämättä löydy vastaavanlaisessa tilanteessa olevia vanhempia, vammaisia lapsia ja nuoria tai sisaruksia, joiden kanssa jakaa ajatuksia.

CP-liitto on vuosittain hakenut ja saanut STEAlta avustusta kohderyhmäänsä kuuluvien ihmisten toimijuuden, hyvinvoinnin ja myönteisen minäkuvan vahvistamiseen.

Tilaa kysyä ja kokea

Perhekurssit tarjoavat tukea oman tilanteen käsittelyyn ja selviytymiskeinojen löytämiseen sekä tietoa perusoikeuksista, sosiaaliturvasta ja julkisista palveluista. Järjestöissä kehittynyt toimintamalli perustuu tasavertaiseen vuoropuheluun samaa kokeneiden ihmisten ja eri alojen ammattilaisten kesken. Vertaiset ja ammattilaiset asettuvat asian äärelle yhdessä, toisiaan kuunnellen, kunnioittaen ja toisiltaan oppien.

Tämän kesän kurssien kantavia teemoja olivat perhelähtöinen vertaistuki, arjen sujuvuus ja jaksaminen.

Jos saadaan edes pieni osa kurssilla käydyistä asioista, aiheista ja ideoista arkeen niin saadaan arkeen paljon uutta.”

Kaikki se ymmärrys lapsia, puolisoa ja itseä kohtaan tuntuu jotenkin aivan täysin mullistavalta.”

Oli tärkeä huomata, että on muitakin, jotka elävät samanlaisten haasteiden kanssa.”

Taustalla vihreä jalkapallokenttä. Etualalla on koottu viisi autonrengasta päällekkäin ylöspäin avautuvaksi putkiloksi. Putkilosta työntyy esiin tytön pää.
Perhekurssille osallistui yhteensä 29 perhettä.

Uutta voimaa ja välineitä arkeen

Asiantuntijaluennoilta ja vertaiskeskusteluilta saatiin vastauksia perheitä askarruttaneisiin kysymyksiin, mutta toisaalta kurssi toi monelle kaivatun hengähdystauon arjen pyöritykseen yhteisen, kesäisen tekemisen äärellä.

Perheet saivat uusia näkökulmia ja konkreettisia vinkkejä arkeen sekä lapsen hoitoon. Jotain opittiin myös omasta jaksamisesta. Erilaiset palvelut tulivat tutuksi tai oman kotikunnan tarjontaa päästiin tarkastelemaan uusin silmin.

Palautteiden perusteella merkittäväksi koettiin valmiudet ja keinot keskustella vammasta lapsen kanssa.

Lapset löysivät nopeasti vertaisiaan ja ryhtyivät leikkiin.”

Nuori on saanut kaivattua varmuutta ottaessaan itsenäistymisen ensiaskeleita.”

Oli parasta olla ilman vanhempia, vaikka olikin vähän ‘jännää’.”

Lapset pääsivät erillisessä päiväohjelmassaan leikin ja uuden oppimisen ohella keskustelemaan ohjatusti erityisestä arjesta. Nuoret jäivät yhteisen perheosion jälkeen kokeilemaan siipiään keskenään. Hengailun, musiikin ja lettujen paiston ohella käsiteltiin elämän isoja asioita, kuten itsenäisyyttä, tunteita ja tulevaisuudennäkymiä. Kotiin vietäväksi kertyi itsevarmuutta ja positiivista kokemusta ryhmässä toimimisesta sekä rohkeutta ilmaista omia mielipiteitä.

Kolme lasta juoksevat vihreällä nurmikentällä ja maassa makaa vesisuihkutin, josta tulee vettä lasten päälle.
Sää suosi kurssilaisia, ja aurinkoisella Eurajoella riitti tekemistä.

Toiminta jatkuu

Viimeisenä kurssipäivänä jätettiin hyvästit hieman haikeina, mutta hymyssä suin.

Vaikka perheiden ei tarvinnut asettaa konkreettisia tavoitteita, vaikutti mukana oleminen antaneen uusia näkökulmia ja toivoa. Olo tuntui hieman paremmalta ja usko omiin vanhemmuustaitoihin vahvistui. Lähes jokainen koki saaneensa kurssilta juuri sen tuen, jota oli etukäteen kaivannut.

Vertaisuus, arjen pyöritys ja hyvinvointi – näiden ja monien muiden perheitä askarruttavien teemojen parissa jatketaan myös tulevan vuoden sosiaalisen valmennuksen kursseilla.

Toiminnallamme on jo vuosia pyritty tuomaan erityiseen arkeen uskallusta, seikkailuja, uusia näkökulmia ja merkityksellisiä kohtaamisia. Tavoitteenamme on, että kursseilla löydetään omia voimavaroja ja luodaan kokemuksia ja muistoja, joista jää kauaskantoista iloa ja hyötyä elämän eri osa-alueille. Tervetuloa mukaan!

Teksti: Varpu Perämäki ja Päivi Ritvanen
Kuvat: Sovan työntekijät


CP-lehden palautelomake

Artikkeli oli hyödyllinen
Artikkeli oli selkeästi kirjoitettu
Artikkelin aihe oli kiinnostava

Kysy lisää

johtava asiantuntija

Päivi Ritvanen

040 765 9497

suunnittelija

Varpu Perämäki

044 401 5646