Kahdeksan kuvan kollaasi. jossa CP-liiton kohderyhmään kuuluvia ihmisiä.

Suomen CP-liitto on vuonna 1965 perustettu valtakunnallinen vammais- ja erityisliikuntajärjestö.

Kohderyhmäämme kuuluvat ihmiset, joilla on cp-vamma, mmc, hydrokefalia, normaalipaineinen hydrokefalia sekä heidän läheisensä. Kohderyhmäämme kuuluvat myös ihmiset, joilla on motorisen oppimisen vaikeus tai lievempiä motoriikan vaikeuksia.

Suomessa on noin 21 000 ihmistä, joilla on cp-vamma, mmc, hydrokefalia tai normaalipaineinen hydrokefalia. Kun heidän läheiset lasketaan mukaan, nousee luku noin 100 000:een.

Noin viidellä prosentilla lapsista on motorisen oppimisen vaikeus tai lievempiä motoriikan vaikeuksia.

CP-yhdistysten vapaaehtoiset järjestävät jäsenilleen toimintaa ja tapahtumia, mahdollistavat vertaistuen sekä vaikuttavat paikallisesti ja alueellisesti. CP-liitto tukee yhdistyksiä toiminnan toteuttamisessa. 

Järjestämme myös itse tapahtumia, toimintaa, koulutuksia sekä tarjoamme tukea ja neuvontaa kohderyhmäämme kuuluville, heidän läheisilleen ja ammattilaisille.

CP-liitto toimii valtakunnallisena asiantuntija- ja yhteistyöjärjestönä. Työskentelemme edistääksemme kohderyhmiemme oikeuksia. Haluamme taata vammaisille yhdenvertaisen kohtelun ja vahvistaa heidän mahdollisuuksiaan ihmisoikeuksiin ja perusvapauksiin. Liiton perustavoite on vammaispolitiikassa yleisesti hyväksytty periaate: Vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus ja täysi osallistuminen yhteiskunnassa.

Teemme valtakunnallista vaikuttamistyötä ja valvomme vammaisten oikeuksia. Olemme aktiivisesti yhteydessä päättäjiin, kirjoitamme lausuntoja ja kannanottoja. Olemme tiiviissä yhteistyössä muiden vammaisjärjestöjen kanssa. Olemme mukana esimerkiksi Vammaisfoorumissa, joka on vammais- ja potilasjärjestöjen virallinen yhteistyöjärjestö ja oikeuksienvalvontaverkosto, VATES-säätiön toiminnassa sekä Neurologisten vammaisjärjestöjen yhteistyöverkostossa.

CP-liiton lisäksi jäsenyhdistykset tekevät paikallista ja alueellista oikeuksienvalvontatyötä. CP-liiton työntekijät ovat myös mukana monissa eri työryhmissä. Jokainen CP-liiton työntekijä valvoo vammaisten oikeuksia erityisalueillaan – aluetyössä sekä nuoriso-, liikunta- ja aikuistoiminnassa.

CP-liitto tuottaa myös vammaisille palveluja, joita muuten ei ole tarjolla tai joita on tarpeeseen nähden liian vähän. Liiton palvelutoiminta on yleishyödyllistä ja yksilöllisiä tarpeita kunnioittavaa.

CP-liiton ylin päättävä elin on liittokokous. Toiminnasta huolehtii syysliittokokouksen nimeämä hallitus.


Kysy lisää

toiminnanjohtaja

Juha Lappalainen

0440 199 687