Sosiaalinen valmennus

Vertaisuutta ja voimavaroja sosiaalisesta valmennuksesta

Sosiaalinen valmennus on ryhmätoimintaa, jossa saat vertaistukea samaa kokeneilta ihmisiltä. Sinua kuunnellaan, arvostetaan ja autetaan. Kursseilla ja vertaisryhmissä saat turvallisen tilan itsellesi ajankohtaisten asioiden käsittelyyn.

Järjestämme vertaiskursseja ja verkossa kokoontuvia suljettuja vertaisryhmiä perheille, nuorille ja aikuisille. Kurssit järjestetään CP-liiton kurssikeskus Moijalassa sekä eri palveluntuottajien tiloissa ympäri Suomen.

Saat meiltä myös yksilöllistä sosiaaliturvaan, palveluihin ja oikeuksiin liittyvää neuvontaa ja ohjausta.

CP-liiton kurssiesite 2022, kuvassa kaksi lasta käsi kädessä järven rannalla selin katsojaan. Kurssiesite ei ole saavutettava.

”Opin ymmärtämään lastani paremmin ja lapseni oppi itsestään paljon. Uskon että molempien itsetunto parani kurssilla, kun aikaisemmin hieman vaietut tunteet saivat nimen.”

Hae perhekurssille viimeistään 31.3.2022

Hae nuorten tai aikuisten kurssille viimeistään 30.4.2022

Ilmoittaudu vanhempien verkkovertaisryhmään

Ilmoittaudu nuorten verkkovertaisryhmään

Ilmoittaudu aikuisten verkkovertaisryhmään


Perhekurssit 2022

Tule vahvistamaan itseäsi ja perhettäsi sekä vaihtamaan kokemuksia vertaisten kanssa. Virkistytään, leikitään, iloitaan ja etsitään yh­dessä vastauksia vaikeisiinkin kysymyksiin. Kurssilaisia ovat kaikki perheenjäsenet. Asioita käsitellään aikuisten ja lasten näkökulmasta.

Vanhempien ohjelma sisältää ohjattuja kes­kusteluja ja asiantuntija-alustuksia. Lisäksi le­vätään ja tutustutaan kurssipaikan lähistöltä löytyviin kohteisiin. Lapsille järjestetään omaa toimintaa. Vanhempien yhteinen vapaailta al­kaa illallisella kurssipaikan ulkopuolella. Va­paaillan aikana työntekijät huolehtivat lapsista.

Perhekurssit on tarkoitettu perheille, joissa lapsella on cp-vamma, mmc ja/tai hydrokefa­lia. Lapsella voi olla myös muita vammoja tai sairauksia.

Isovanhempien ja lastenlasten viikonloppu on tarkoitettu lapselle, jolla on cp-vamma, mmc tai hydrokefalia sekä hänen isovanhemmalleen tai isovanhemmilleen. Ohjelmaa lapsille ja aikuisille, yhdessä ja erikseen. Lapset ovat työntekijöiden hoidossa päiväaikaan.

Perhekurssien hakuaika päättyy 31.3.2022. Isovanhempien ja lastenlasten viikonlopun hakuaika päättyy ke 31.8.2022.

100302 Perhekurssi, 5–12-vuotiaalla lapsella on hemiplegia (HUOMAA MUUTTUNUT IKÄRYHMÄ) 6.–11.6.2022 Eurajoen kristillinen opisto

100300 Osittainen perhekurssi, 13–17-vuotiaalla nuorella cp-vamma, mmc tai hydrokefalia 10.-15.6.2022 Eurajoen kristillinen opisto (10.–12.6.2022 nuoret ja perhe yhdessä, 13.–15.6.2022 nuoret, joilla on vamma jatkavat keskenään)

100301 Perhekurssi, 1–4-vuotiaalla lapsella on cp-vamma, mmc tai hydrokefalia 3.–8.7.2022 Eurajoen kristillinen opisto

100303 Perhekurssi, 7–12-vuotiaalla lap­sella on cp-vamma, mmc tai hydrokefalia 9 –14.7.2022 Eurajoen kristillinen opisto

100333 Isovanhempien ja lastenlasten viikonloppu 23.– 25.9.2022 Rokua Health & Spa

Taiteilua Moijalassa. Kuva: ottaja ei ole tiedossa.

Nuorten kurssi 2022

Tule laajentamaan kaveripiiriä, miettimään it­senäistymistä yhdessä toisten nuorten kanssa ja kasvattamaan itseluottamusta.

Kursseilla on ohjattua yhteistä toimintaa ja keskustelua. Teemoina ovat itseluottamus ja tulevaisuus. Et tarvitse omaa avustajaa, mutta voit käyttää kurssin aikana täydentäviä kom­munikaatiokeinoja tai tulkkia. Tule mukaan turvallisin mielin, saat varmasti tukea tarvitse­miisi asioihin ja uusia näkemyksiä vertaisiltasi

Vuonna 2022 järjestettävä nuorten kurs­si on tarkoitettu 15–18-vuotiaille, joilla on cp-vamma, mmc ja/tai hydrokefalia. Kurssi ei sovellu nuorille, joilla on kehitysvamma. Haku­aika päättyy 30.4.2022.

100308 Nuorten kurssi 15–18-vuotiaille, joilla on cp-vamma, mmc tai hydrokefalia

28.6.–4.7.2022 Moijalassa (Hattula)

Nuoret katsomassa tien vieressä pellolla olevia lehmiä
Ihalemmentie, Hattula 2021. Kuva: Tuomas Vertanen

Aikuisten kurssit 2022

Tule etsimään avaimia itsemyötätuntoiseen oloon ja oman näköiseen elämään. Lupaamme luovaa tekemistä, elämyksiä ja hyviä keskuste­luja vertaisten seurassa. Ohjelma muodostuu teeman mukaisesta yhteisöllisestä toiminnas­ta.

Apua on tarjolla kaikkiin tarvitsemiisi toi­miin, mutta sinun on ohjattava avustamista it­se. Kursseilla työskentelee yleisavustajia, jotka auttavat sinua kaikissa tarvitsemissasi toimis­sa. Henkilökuntaan ei kuulu terveydenhuollon ammattilaisia.

Kurssit on tarkoitettu yli 18-vuotiaille, joil­la on cp-vamma, mmc ja/tai hydrokefalia. Ne eivät sovellu henkilöille, joilla on keskivaikea tai vaikea kehitysvamma. Hakuaika päättyy 30.4.2022.

100314 Aikuisten kurssi Musiikkia ja liikettä 7.–12.6.2022 Moijalassa (Hattula)

100315 Aikuisten kurssi Voimaa luonnosta 7.–13.7.2022 Moijalassa (Hattula)

100316 Aikuisten kurssi Kipinöivä elämä 17.–22.7.2022 Moijalassa (Hattula)

Maljarentoutusta tallissa. Kuva: Kirsi Tammi
Auringonlasku Ihalemmentiellä. Kuva: Kirsi Tammi

Miten kursseille haetaan?

Voit hakea kurssille sähköisellä lomakkeella tai kurssiesitteestämme löytyvällä paperilomakkeella. Sähköiset hakulomakkeemme avautuvat 3.1.2022. Perhekurssien hakuaika päättyy 31.3.2022 ja nuorten ja aikuisten kurssien hakuaika 30.4.2022.

Kerro hakemuksessasi, miksi tarvitset juuri nyt kurssille osallistumista ja millaisten ihmisten tai perheiden kanssa haluaisit jakaa asioita. Liitä hakemukseen kopio tai kuva kuntoutussuunnitelmasta, palvelusuunnitelmasta tai epikriisistä, jossa on kurssin sujumista ja avustamista varten tarvittavat tiedot vammaisen osallistujan toimintakyvystä. Sähköiseen hakemukseen voit liittää word-, pdf- tai kuvatiedoston.

Mitä kurssit maksavat?

Toiminta toteutetaan Veikkauksen tuella ja kurssit ovat osallistujille maksuttomia. Voit hakea korvausta matkakustannuksiin CP-liitolta erillisellä lomakkeella kurssivalintojen varmistuttua. Korvaus myönnetään esimerkiksi vammasta aiheutuvan erityistarpeen perusteella ja kustannukset korvataan pääsääntöisesti halvimman matkustustavan mukaan. Oman auton käytöstä maksamme enintään sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen.

Perhekurssille osallistuvien vanhempien mahdollisuus saada kurssin ajalta kuntoutusrahaa tai erityishoitorahaa tarkentuu keväällä 2022.

Miten kurssien osallistujat valitaan?

Kurssivalinnat tekee CP-liiton kuntoutustoimikunta. Valinnassa otetaan huomioon hakemuksessa esitetyt perustelut, esimerkiksi tiedon ja tuen tarve tai elämäntilanteen kuormittavuus. Lisäksi valintaan vaikuttavat mahdollinen aiempi osallistuminen ja se, että kurssilaisista muodostuu aidosti vertaistuellinen ryhmä.  

Kurssihakemukset

Hae perhekurssille (hakuaika päättyy 31.3.2022)

Hae nuorten tai aikuisten kurssille (hakuaika päättyy 30.4.2022)

Toimintaa verkossa 2022

Tule mukaan vertaisryhmään puhumaan juuri sinulle tärkeistä asioista. Vuonna 2022 tarjoamme tätä kokemusta myös nuorille aikuisille. Kokoonnumme samalla ryhmällä Teams-sovelluksen kautta verkossa yhteensä viisi kertaa. Keskustelua tukevat kokeneet ohjaajamme.

Kokoamme ryhmät vertaisuus edellä. Siksi voi käydä niin, että et pääse ryhmään, joka kokoontuu haluamanasi aikana tai johon sisältyy viikonlopputapaaminen. Ilmoittautumisesi jää voimaan, ja otamme yhteyttä, kun sopiva vertaisryhmä käynnistyy.

Ohjatut vertaisryhmät vanhemmille, joiden lapsella on cp-vamma, mmc tai hydrokefalia

Kerro, millaista vertaistukea toivot ja tule mukaan. Saat varmistuksen ryhmän toteutumisesta sähköpostiisi. Jos aika ja aihe sopivat sinulle, otamme yhteyttä myös puhelimitse. Silloin voit kertoa tarkemmin ajatuksistasi ja toiveistasi ennen ensimmäistä kokoontumista.

Ryhmä 1. — ilmoittaudu viimeistään 27.2.2022

Ryhmä on täynnä, lähitapaaminen järjestetään 17.-19.6.2022 Eurajoen kristillisellä opistolla.

Ryhmä 2. — ilmoittaudu viimeistään 28.8.2022

Vanhempien kokoontumiset käynnistyvät 12.9.2022 alkavalla viikolla (päivämäärä tarkentuu myöhemmin) ja perheiden lähitapaaminen järjestetään 21.-23.10.2022 Eurajoen kristillisellä opistolla.

Seuraa myös lapsiperheille suunnattua Perheposti-uutiskirjettä, jossa kerromme toiminnastamme ja ajankohtaisista asioista.

Haluan tilata Perheposti-uutiskirjeen


Ohjatut vertaisryhmät nuorille ja aikuisille joilla on cp-vamma, mmc tai hydrokefalia

Kerro, millaista vertaistukea toivot ja tule mukaan. Saat varmistuksen ryhmän toteutumisesta sähköpostiisi. Jos aika ja aihe sopivat sinulle, otamme yhteyttä myös puhelimitse. Silloin voit kertoa tarkemmin ajatuksistasi ja toiveistasi ennen ensimmäistä kokoontumista.

Ryhmä 18—29-vuotiaille nuorille aikuisille — ilmoittaudu viimeistään 18.9.2022

Kokoontumiset käynnistyvät 3.10.2022 alkavalla viikolla (päivämäärä tarkentuu myöhemmin) ja lähitapaaminen järjestetään 11.-13.11.2022 Eurajoen kristillisellä opistolla.

Ryhmä aikuisille — ilmoittaudu viimeistään 20.3.2022

Ryhmä on täynnä, lähitapaaminen järjestetään 27.-29.5.2022 Moijalassa (HUOMAA muuttunut ajankohta)

Kysy lisää

kurssisihteeri

Anne Heiskanen

044 059 2600

asiantuntija

Päivi Ritvanen

040 765 9497

Lue lisää:

Etäsope tarjosi uusia ystäviä, tietoa ja voimaantumista

Kurssi toi iloa ja antoi uusia ajatuksia.

Moijala

Tutustu Hattulassa sijaitsevaan Moijalan kurssikeskukseen.