Sosiaalinen valmennus

Vertaisuutta ja voimavaroja sosiaalisesta valmennuksesta

Sosiaalinen valmennus on ryhmätoimintaa, ohjausta ja neuvontaa. Toiminnan tavoitteita ovat vertaistuen saaminen, osallisuuden kokemus ja innostus toimia oman elämänlaadun parantamiseksi.

  • Vertaistuella tarkoitamme kokemusten jakamista, keskinäistä tukea ja toisen kokemusmaailman ymmärtämistä oman kokemuksen kautta.
  • Osallisuudella tarkoitamme sitä, että koet toiminnassamme olevasi arvostettu ja pätevä ryhmän jäsen.
  • Toivomme, että löydät kanssamme voimavaroja tai taitoja, joiden avulla pystyt toimimaan itsesi ja muiden hyväksi.

Järjestämme ammatillisesti ohjattuja vertaiskursseja ja -tapaamisia perheille, nuorille, aikuisille sekä vanhemmille, joiden aikuisella lapsella on vamma. Kurssit järjestetään CP-liiton kurssikeskus Moijalassa sekä eri palveluntuottajien tiloissa ympäri Suomen.

Saat meiltä myös yksilöllistä sosiaaliturvaan, palveluihin ja oikeuksiin liittyvää neuvontaa ja ohjausta.

Uutena toimintamuotona ovat verkossa kokoontuvat suljetut vertaisryhmät.

Kurssitoiminta – mitä, kenelle ja miten haetaan

Perhekurssit on tarkoitettu perheille, joissa lapsella on cp-vamma, mmc ja/tai hydrokefalia. Kurssilaisia ovat kaikki perheenjäsenet. Asioita käsitellään aikuisten ja lasten näkökulmasta. 

Nuorten ja aikuisten kurssit on tarkoitettu kaikille, joilla on cp-vamma, mmc ja/tai hydrokefalia ja tarve ryhmämuotoiseen sosiaaliseen valmennukseen. Osallistujalla voi olla myös lievä kehitysvamma. Tärkeintä on pystyä sitoutumaan kurssin ohjelmaan ja olemaan toisten kanssa. Voit käyttää kurssin aikana täydentäviä kommunikaatiokeinoja tai tulkkia.  

Voit hakea kursseille, vaikka et olisikaan cp-yhdistyksen jäsen. Kerro hakemuksessasi, miksi juuri nyt tarvitset kurssille osallistumista.

Toiminta toteutetaan Veikkauksen tuella ja kurssit ovat osallistujille maksuttomia. Korvaamme myös matkakulut halvimman mahdollisen matkustustavan mukaan. 

Perhekurssille osallistuvien vanhempien on mahdollista hakea kurssin ajalta kuntoutusrahaa tai erityishoitorahaa. Lisätietoja saat Kelasta ja kurssilta.  

Vuonna 2021 ei järjestetä yleistä hakukierrosta. Kesän 2020 kurssit jouduttiin siirtämään koronan vuoksi vuodella eteenpäin ja niiden osallistujavalinnat on jo tehty.

Normaalioloissa kurssihakemus löytyy myös vuosittain julkaistavasta kurssiesitteestä.

Kurssivalinnassa otetaan huomioon hakemuksessa esitetyt perustelut, esimerkiksi tiedon ja tuen tarve tai elämäntilanteen kuormittavuus. Lisäksi valintaan vaikuttavat mahdollinen aiempi osallistuminen, hakijan soveltuvuus ryhmämuotoiseen kuntoutukseen sekä kurssilaisista muodostuva vertaistuellinen ryhmä. 

Kurssivalinnat tekee CP-liiton kuntoutustoimikunta.


Koronatilanne ja sen vaikutukset 2021

Päivitetty 26.7.2021

CP-liitto seuraa jatkuvasti koronatilannetta ja alueellisia rajoituksia yhdessä työsuojelun ja työterveyshuollon asiantuntijoiden kanssa. Kurssit järjestetään lähitoimintana ainoastaan, mikäli se on kokoontumisrajoitusten puitteissa mahdollista ja arvioidaan turvalliseksi.

Voit halutessasi tarkistaa aluekohtaiset koronatiedot ja sairaanhoitopiirikohtaiset rajoitukset täältä.

Moijalan kurssit (Hattula) ovat Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialuetta ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella. Tilanne 26.7.2021: Kanta-Häme on siirtynyt epidemian kiihtymisvaiheeseen. Moijalassa käytetään kasvomaskeja sisätiloissa sekä huolehditaan käsihygieniasta ja pintojen tehostetusta puhdistuksesta.

Läsnäolokurssille osallistuminen tai siellä työskentely edellyttää kaikissa tapauksissa, että

  1. Sinulla ei ole ollut koronaan viittaavia oireita kahteen viikkoon ennen kurssin alkamista tai kaksi koronatestiä osoittaa, ettei sinulla ole tartuntaa.
  2. Sinulla on terveydelliset edellytykset käyttää maskia tai visiiriä kurssin aikana voimassa olevan suojautumisohjeistuksen mukaisesti, esimerkiksi ryhmätilanteissa ja avustustilanteissa.

Perhekurssit

Perheen hyvinvointi 1. (Eurajoki) 29.6-4.7.2021 (toteutunut)

Perheen hyvinvointi 2. (Eurajoki) 5.-10.7.2021 (toteutunut)

Pienten lasten perhekurssi (Eurajoki) 11.-16.7.2021 (toteutunut)

Perheen hyvinvointi 3. (Rokua Health & Spa) 18.-23.7.2021 (toteutunut)

Ota oma aika -vertaistapaaminen aikuistuvien ja aikuisten lasten vanhemmille (ainoastaan vanhemmat, ei lasta) Moijalassa, Hattulassa (siirtyy myöhempään ajankohtaan)

Kurssille tulevalla lapsella voi cp-vamman, mmc:n tai hydrokefalian lisäksi olla muitakin vammoja ja sairauksia, kuten epilepsia tai kehitysvamma. Toivotamme kursseille tervetulleeksi kaikki perheenjäsenet.

Kurssit antavat mahdollisuuden jakaa kokemuksia vertaisten kanssa. Samalla vahvistetaan perheen taitoja tukea vammaisen lapsen kehitystä eri ikävaiheissa. Keskustelujen ja tekemisen ohella tarjotaan tietoa palveluista, kuntoutuksesta, apuvälineistä ja puhetta korvaavista keinoista.

Lasten ohjattu toiminta sisältää leikkiä, pelejä ja retkiä, joihin kaikki pystyvät osallistumaan. Perhekursseilla työskentelevät kurssinjohtaja, ryhmätyöntekijä, lasten toiminnan ohjaaja ja tarvittava määrä lähityöntekijöitä. Lähityöntekijät vastaavat lastenhoidosta päivisin vanhempien ohjelman aikana.

Nuorten kurssit

Uskallusta… (Kauniainen) 14. – 19.6.2021 (toteutunut)

Päästä irti ja ota koppi (Moijala, Hattula) 29.6 – 5.7.2021 (toteutunut)

Nuorten kursseilla harjoitellaan yhteistoimintaa ja yhteistä päätöksentekoa oman ikäryhmän vertaisten kanssa. Samalla harjoitellaan vastuun ottamista ja itsestä huolehtimista. Toiminnan lomassa on aikaa keskustella pienemmällä tai isommalla porukalla elämästä ja muista tärkeistä asioista.

Kurssit on tarkoitettu nuorille, joilla on cp-vamma, mmc- tai hydrokefalia. Kurssien ohjaajina toimivat erityisopetuksen, kuntoutuksen, taideilmaisun ja nuorisotyön ammattilaiset. Avustajat ovat mukana tarvittaessa aamusta iltaan, ja apua on tarjolla myös yöaikaan.

Aikuisten kurssit

Kesän 2019 jatkot (Moijala, Hattula) 18. – 21.6.2021 (peruutettu)

Voimaa luonnosta Moijalassa (Hattula) 10. – 16.7.2021 (toteutunut)

Musikaalinen puutarha (Moijala, Hattula) 19.-23.7.2021 (toteutunut)

Minun näköiseni elämä (Moijala, Hattula) 26.7. – 1.8.2021 (meneillään)

Aikuisten kursseille tullaan kehittämään omaa henkistä hyvinvointia ja löytämään uusia toimintamahdollisuuksia yhdessä toisten kanssa. Kurssien ohjaajina toimivat musiikin, liikunnan ja ryhmien ohjaamisen ammattilaiset. Avustajat ovat mukana tarvittaessa aamusta iltaan, ja apua on tarjolla myös yöaikaan.


Toimintaa verkossa 2021

Ohjatut vertaisryhmät vanhemmille, joiden lapsella on cp-vamma, mmc tai hydrokefalia

Lapsi voi olla minkä ikäinen tahansa – vauva, taapero, koululainen, nuori, aikuistuva tai aikuinen.

Kerro, millaista vertaistukea toivot ja tule mukaan ammatillisesti ohjattuun, suljettuun vertaisryhmään verkossa.

Tapaamiset toteutuvat TEAMS-sovelluksen kautta. Pystyt osallistumaan tietokoneella tai kännykällä, kunhan siinä on hyvä verkkoyhteys, kamera ja mikrofoni.

Ihanteellinen ryhmäkoko on 5 – 6 perhettä kerrallaan. Kokoontumisia on kerran viikossa yhteensä viiden viikon ajan. Tarkemmat kokoontumisajat sovitellaan osallistujien toiveiden mukaan.

Ilmoittaudu vertaisryhmään

Ryhmiä käynnistetään, kun ilmoittautuneita on riittävästi. Saat tiedon käynnistyvästä ryhmästä sähköpostiisi. Jos ryhmä sopii sinulle, otamme yhteyttä myös puhelimitse ja juttelemme tarkemmin ajatuksistasi ennen ensimmäistä kokoontumista.

Ohjatut vertaisryhmät aikuisille, joilla on cp-vamma, mmc tai hydrokefalia

Kerro, millaista vertaistukea toivot ja tule mukaan ammatillisesti ohjattuun, suljettuun vertaisryhmään verkossa.

Tapaamiset toteutuvat TEAMS-sovelluksen kautta. Pystyt osallistumaan tietokoneella tai kännykällä, kunhan siinä on hyvä verkkoyhteys, kamera ja mikrofoni.

Ihanteellinen osallistujamäärä on 5 – 7 henkilöä kerrallaan. Kokoontumisia on kerran viikossa yhteensä viiden viikon ajan. Tarkemmat kokoontumisajat sovitaan yhdessä.

Ilmoittaudu vertaisryhmään

Ryhmä käynnistetään, kun ilmoittautuneita on riittävästi. Saat tiedon käynnistyvästä ryhmästä sähköpostiisi. Jos ryhmä sopii sinulle, otamme yhteyttä myös puhelimitse ja juttelemme tarkemmin ajatuksistasi ennen ensimmäistä kokoontumista.

Kysy lisää

kurssisihteeri

Anne Heiskanen

044 059 2600

asiantuntija

Päivi Ritvanen

040 765 9497

Lue lisää:

Moijala

Tutustu Hattulassa sijaitsevaan Moijalan kurssikeskukseen.