Palvelut puhevammaisille

Suomen CP-liiton Puhetupakeskus tarjoaa tulkkauspalveluita puhevammaisille sekä kommunikaatio-opetusta ja -ohjausta puhevammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen. Palvelut ovat käyttäjilleen maksuttomia. 

Valvomme myös puhevammaisten oikeuksia, heitä koskevaa lainsäädäntöä ja sen toteuttamista. Teemme vaikuttamistyötä edistääksemme puhevammaisten yhdenvertaista asemaa yhteiskunnassamme muun muassa kouluttamalla, antamalla lausuntoja ja kannanottoja sekä tekemällä yhteistyötä eri viranomaisten ja järjestöjen kanssa sekä tiedottamalla puhevammaisia koskevista asioista.

Puhetupakeskus

Puhetupakeskus tuottaa puhevammaisten tulkkauspalveluita, jotka ovat vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista annetun lain mukaisia. Kela järjestää ja kilpailuttaa lainmukaiset palvelut. Suomen CP-liiton Puhetupakeskus on Kelan hyväksymä palveluntuottaja Uudellamaalla myös seuraavalla kilpailutuskaudella 2022-2024.  Lisätietoja Kelan sivuilta. Otamme vastaan myös kolmannen tahon tilauksia.

Tulkit

Kilpailutuskausi 2022-2024

Kaikki tulkit / kommunikaatio-opettajat saat kiinni sähköpostitse etunimi.sukunimi@cp-liitto.fi

Tiina Haaraoja
Epäselvä puhe, kirjoittaminen, piirtäminen, kuvakommunikaatio, tukiviittomat. Varhaiskasvatuksen kieli- ja vuorovaikutusympäristön kehittäminen ja kuvien käytön tukeminen.  tiina.haaraoja@cp-liitto.fi

Virpi Heikkinen
Kirjoitustulkkaus kirjain- ja numerotaulun avulla, katsekehikko, tukiviittomat, eleet ja ilmeet, osoittaminen. Epäselvän puheen tulkkaus, kuvat ja kommunikointikansiot/taulut, piirtäminen, Tobii Communicator -kommunikointiohjelma, Taike-taulustot, Boardmaker, Grid2-ohjelma katseohjauksella, puhelaite. Pitkä kokemus vammaistyöstä. virpi.heikkinen@cp-liitto.fi

Heli Honko
Tulkkaus ja kommunikaatio-opetus. Kirjoittaminen, tukiviittomat, piirtäminen. Kommunikaatiokansiot ja -sovellukset. Epäselvä puhe. Pitkä kokemus vammaistyöstä. heli.honko@cp-liitto.fi

Jaana Hännikäinen
Tukiviittomat, epäselvän puheen tulkkaus, tulkkaus selkokielellä, aakkostaululla, kirjoituslaitteelta puheelle tulkkaus, Bliss-kieli, puheentoisto, kuvakommunikoinnin tulkkaus (kansiot, tekniset apuvälineet), viestin laajennus eleistä, ilmeistä yms. Pitkä kokemus vammaistyöstä. jaana.hannikainen@cp-liitto.fi

Saija Ino
Tulkkaus ja kommunikaatio-opetus. Kommunikaatiokansiot ja -sovellukset, tukiviittomat, tulkkaus piirtäen ja kirjoittaen. Epäselvä puhe. Pitkä kokemus vammaistyöstä. saija.ino@cp-liitto.fi

Marita Joensuu
Tulkkaus ja kommunikaatio-opetus. Tietokonepohjaiset kommunikaatiovälineet, kommunikaatiokansiot, epäselvä puhe, piirtäminen ja kirjoittaminen. Pitkä kokemus vammaistyöstä. marita.joensuu@cp-liitto.fi

Tiina Jokela

Tulkkaus ja kommunikaatio-opetus. Kuvien ja piirtämisen käyttö kommunikoinnissa, Kommunikointikansiot, Speaking Dynamically Pro, Grid 3, ja/tai Communicator 5 ohjelmilla tehdyt sähköiset kommunikointitaulustot (Taike, Sähkö-AACit ym.), tukiviittomat, epäselvän puheen tulkkaus. Pitkä työkokemus liikuntavammaisten lasten ja nuorten parissa. tiina.jokela@cp-liitto.fi

Tiina Kapanen
Tulkkaus ja kommunikaatio-opetus. Kommunikaatiokansiot ja -sovellukset, tukiviittomat, tulkkaus piirtäen ja kirjoittaen. Epäselvä puhe. Pitkä kokemus vammaistyöstä. tiina.kapanen@cp-liitto.fi

Sari Kivimäki
Tulkkaus ja kommunikaatio-opetus. Kirjoittaminen, kuvat ja piirtäminen. Viittominen, sormiaakkosviestintä, viitottu puhe, eleet, kommunikaatiokansiot ja -sovellukset. Epäselvä puhe. Pitkä kokemus vammaistyöstä. sari.kivimaki@cp-liitto.fi

Anne Puromäki
Tulkkaus ja kommunikaatio-opetus. Kommunikaatiokansiot ja -sovellukset, tukiviittomat, tulkkaus piirtäen sekä kirjoittaen. Epäselvä puhe. Pitkä kokemus vammaistyöstä. anne.puromaki@cp-liitto.fi

Joakim Turunen
Tulkkaus ja kommunikaatio-opetus. Kommunikaatiokansiot ja -sovellukset, tukiviittomat, tulkkaus piirtäen sekä kirjoittaen. Epäselvä puhe. OIVA-ohjaaja. Vahva autisminkirjon tuntemus. joakim.turunen@cp-liitto.fi


Kommunikaatio-opetus ja ohjaus

Puhetupakeskus tarjoaa kommunikaatio-opetusta ja -ohjausta puhevammaisten henkilöiden läheisille. Kommunikaatio-ohjausta voidaan tarvita, kun perheenjäsenet opettelevat esimerkiksi tukiviittomia tai harjoittelevat kommunikointikansion ja kommunikointisovelluksen käyttöä.

Kommunikaatio-ohjaus on kuntoutusta täydentävä palvelu, jonka kunta järjestää esimerkiksi sopeutumisvalmennuksena. Se perustuu vammaispalveluasetuksen 15 §:ään. Kommunikaatio-ohjaus on määrärahasidonnaista palvelua. Se täydentää kuntoutuspalveluja. Se ei korvaa puheterapiaa tai lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvaa kommunikoinnin apuvälinearviointia eikä niihin sisältyvää ohjausta.

Lisätietoa kommunikaatio-ohjauksesta (Papunet)

Kommunikaatio-opettajat

Sanna Joutsen
Kommunikaatio-opetus ja -ohjaus. Tukiviittomat, kuvat, kommunikaatiokansiot ja laitteet. Pitkä kokemus vammaistyöstä. sanna.joutsen@cp-liitto.fi

Päivi Hartikainen
Kommunikaatio-opetus ja -ohjaus. Tukiviittomat, kuvat, kommunikaatiokansiot ja laitteet. Pitkä kokemus vammaistyöstä. paivi.hartikainen@cp-liitto.fi

Annina Arle os. Lindeman
Kommunikaatio-opetus. Tukiviittomat, yleisimmät kommunikointikansiot sekä kommunikointisovellukset, piirtäminen, esinekommunikaatio, Bliss-kieli. Epäselvä puhe. Vahva autisminkirjon tuntemus. annina.arle@cp-liitto.fiMitä tulkkauspalvelut ovat

Puhevammaisten tulkki tukee ja kannustaa puhevammaista ihmistä vuorovaikutukseen toisten kanssa. Hän mahdollistaa puhevammaiselle ihmisen äänen.

Puhevammaisten tulkkauspalveluita voidaan tarjota silloin, kun ihmisellä on kommunikaatio-ongelma. Tulkkauspalvelun käyttäjän täytyy pystyä ilmaisemaan itseään tulkkauksen avulla ja käyttää jotakin toimivaa kommunikointimenetelmää. Kommunikointimenetelmiä ovat esimerkiksi puhetulkkaus, kirjoitustulkkaus ja kuvat.

Kommunikaatio-ongelmia aiheuttavat muun muassa afasia, autismi, cp-vamma, dysartria, etenevä neurologinen vamma, kehitysvamma tai kielellinen erityisvaikeus. Kommunikaatiovaikeuksia voivat aiheuttaa muun muassa puheen ymmärtämisen ja tuottamisen eriasteiset häriöt tai kirjoittamisen ja lukemisen erilaiset vaikeudet. 

Tulkin tehtäviin kuuluu muun muassa tulkkaaminen asioimistilanteissa, työelämässä, kongresseissa tai seminaareissa, sairaanhoitotilanteissa sekä vapaa-ajalla kuten harrastuksissa, tapahtumissa, teattereissa, museoissa, urheilutapahtumissa, hengellisissä tilaisuuksissa tai ihan vain ystäviä tavatessa.

Tulkkauksessa käytämme puhetta tukevia sekä korvaavia menetelmiä kuten kuvakommunikaatiota ja teknisiä laitteita, piirtämistä, graafisia symboleja, esinekommunikaatiota, epäselvän puheen selventämistä, eleitä, ilmeitä, erilaisia äänenpainoja, tukiviittomia, sormiaakkosia sekä kirjoittamista tietokoneen, kirjoituslaitteen tai aakkostaulun avulla.

Kelan tulkkauspalvelut on tarkoitettu Suomessa asuville, joilla on kuulovamma, kuulonäkövamma tai puhevamma. Kuulo- tai puhevammaisella ihmisellä on oikeus käyttää tulkkauspalvelua vähintään 180 tuntia vuodessa. Tulkkauspalvelu on maksutonta.

Hae oikeutta tulkkauspalveluun

Tee hakemus Kelan lomakkeella. Täytä hakemuksen liitteeksi asiakasprofiililomake. Jos sinulla on puhevamma, täytä profiililomake TU11.


Anna palautetta

Voit antaa palautetta saamastasi tulkkauspalvelusta joko suullisesti suoraan tulkille, sähköpostitse palveluntuottajalle puhetupa(at)cp-liitto.fi tai sähköisesti Kelaan osoitteessa kela.fi/palaute.

Opiskele tukiviittomia

CP-liiton Puhetupakeskuksen kommunikaatio-ohjaajat ovat suunnitelleet muokattavan viittomakansion, jonka voi tulostaa maksutta Papunetin sivuilta.

Viittomakansio on materiaalipaketti tukiviittomien opiskelun tueksi, ja se koostuu kymmenestä eri aihepiiristä. Ydinsanat-sivun avulla kansiosta saadaan tukea myös lausetasoiseen tukiviittomiseen.

Kurkkaa videolta, miten Jykä ja Joakim kansiota käyttävät:

Kysy lisää

tulkkipalveluvastaava, Puhetupakeskus

Heli Honko

040501 8212

Lue lisää aiheesta:

Tulkin työ on monipuolista ja palkitsevaa

Joakim Turunen mahdollistaa asiakkaalleen omien mielipiteiden ja valintojen ilmaisun.

Minun vammani näkyy ja kuuluu

Puhevamman kanssa eläminen vaatii rohkeutta.