”Joudumme tekemään myös vaikeita päätöksiä”

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen vastasi CP-liiton kysymyksiin työelämästä ja toimeentulosta.

Etualalla henkilö hymyilee kädet puuskassa, taustalla eduskunnan sali ja tyhjät penkkirivit.
Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Miten voimme varmistaa, että suuri osa vammaisista henkilöistä ei joudu elämään köyhyydessä?

-Jokaisella suomalaisella on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Riittävä toimeentulo muodostuu työnteosta saatavilla palkkatuloilla, sosiaaliturvalla tai niiden yhdistelmällä. Myös vammaisilla ihmisillä on oltava mahdollisuus työntekoon, jos vain kunto ja vointi antavat siihen edellytykset. Erityisesti työelämän asenteita on pystyttävä muokkaamaan ja ymmärtämään paremmin erilaisuutta. Tässä meillä on vielä paljon tehtävää.

-Pysyvästi työkyvyttömät ansaitsevat tietenkin työkyvyttömyyseläkkeen.

-Vammaisten omaishoitajat ovat yhteiskunnan tärkeä voimavara. Omaishoitajien jaksamisella ja toimeentulolla on suora vaikutus myös monen vammaisen henkilön toimeentuloon. Siksi hallitus haluaa kehittää omaishoitoa tavalla, joka huomioi työ- ja eläkeikäisten omaishoitajien erityistarpeet. Hallitusohjelman mukaisesti omaishoidontuen kriteerien yhtenäistämistä tullaan jatkamaan ja sen verotuksen kohtuullistamista selvittämään.

Miten voisimme tukea osa-aikatyöhön pystyvien vammaisten henkilöiden toimeentuloa?

-Hallitusohjelman mukaisesti hallitus edistää vammaisten ja osatyökykyisten arvostusta työelämän täysivaltaisina jäseninä. Myös osatyökykyisillä ja työkyvyttömyyseläkkeellä olevilla on oltava nykyistä joustavammin mahdollisuuksia osallistua työelämään. Työntekoa voidaan tukea muun muassa kuntoutuksella ja muilla työkykyä edistävillä palveluilla.

-Tarvitsemme Suomeen toimivammat työmarkkinat sekä työhön kannustavan sosiaaliturvan ja verotuksen. Siksi hallitus uudistaa sosiaaliturvaa kohti niin sanottua yleistukea, joka mallina yksinkertaistaa sosiaaliturvajärjestelmää ja parantaa työnteon kannustavuutta.

Miten voisimme parantaa hyvin pienillä tuloilla elävien vammaisten henkilöiden toimeentuloa ja siten elämänlaatua? Onko nykytilanne, etenkin tulevine leikkauksineen, mielestänne kohtuullinen vammaisten ihmisten osalta?

-Suomen julkisen talouden tilanne on todella vaikea. Valtio velkaantuu vuosittain noin 10 miljardia euroa. Hallitus on sitoutunut tasapainottamaan julkista taloutta kuusi miljardia vaalikauden aikana. Joudumme tekemään myös vaikeita päätöksiä osana sosiaaliturvan uudistamista.

-Sosiaaliturvamuutosten valmistelussa pyrimme kuitenkin pitämään huolen yhteiskunnan kaikkein heikoimmassa asemassa olevista. Esimerkiksi sosiaaliturvan indeksijäädytysten ulkopuolelle on rajattu toimeentulotuki, vammaisetuudet, rintamalisät, eläkkeet ja elatustuki. Lisäksi esimerkiksi asumistuen uudistamisen yhteydessä olemme pyrkineet suojelemaan lapsiperheiden toimeentuloa.

Kuva: Mikko Mäntyniemi

CP-lehden palautelomake

Artikkeli oli hyödyllinen
Artikkeli oli selkeästi kirjoitettu
Artikkelin aihe oli kiinnostava

Kysy lisää

viestintäpäällikkö

Eeva-Liisa Kiviniemi

0447478612