Lasten liikunnasta puhuttaessa on hyvä lähteä liikkeelle ilon ja leikin avulla. Leikki ja uteliaisuus ovat lapsille luontaisia ominaisuuksia, joiden kautta oman liikkumistavan ja mieleisen liikuntaharrastuksen löytäminen on mahdollista. Positiivinen esimerkki, rohkaiseva kannustus ja onnistuneiden kokemusten luominen ovat avainasemassa liikunnan ilon syntymisessä.

Liikunnallisen elämäntapaan kasvetaan usein jo lapsena. Fyysisesti aktiviinen lapsi liikkuu todennäköisemmin myös aikuisena. Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus tukee tutkitusti kasvua ja kehitystä sekä edistää terveyttä ja hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Sen vaikutukset näkyvät laajasti fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin osa-alueilla. Fyysinen aktiivisuus tukee myös koulussa menestymistä. Se edistää oppimista, tarkkaavaisuutta ja keskittymiskykyä.

Liikuntaan kannustamalla voidaan tukea lapsen sosiaalisten taitojen kehittymistä, positiivisen minäkuvan ja itsetunnon rakentumista sekä osallisuuden kokemusta. Liikkuminen voi olla perheen yhteistä tekemistä tai mahdollisuus saada uusia ystäviä.

Liikunnan lähtökohtana tulisi lapsilla olla mielekäs tekeminen, utelias tutkiminen, uusien liikkumismuotojen kokeileminen ja iloinen tunnelma.

Liikuntasuositukset

Suomalaiset liikuntasuositukset perustuvat Yhdysvalloissa tehtyyn Physical Activity Guidelines -katsaukseen. Liikuntasuosituksissa on huomioitu eri ikä- ja kohderyhmiä. Pääasiassa ne ovat kuitenkin kaikille samat, on henkilöllä vamma tai ei.

Suositusten mukaan alle kouluikäisten lasten tulisi liikkua päivässä kolme tuntia. Liikkumisen tulisi sisältää kevyttä ja vauhdikasta fyysistä aktiivisuutta sekä rauhallisia arjen touhuja. Tähän suositukseen voi sisältyä kuormitukseltaan erilaista liikkumista, leikkimistä, touhuamista sisällä tai ulkoilua, kotiaskareita ja ohjattua liikuntaa.

Kouluikäisten, 7–18-vuotiaiden lasten ja nuorten tulisi liikkua päivittäin monipuolisesti ja ikätasoon sopivalla tavalla 1–2 tuntia. Päivittäisen fyysisen aktiivisuuden tulee sisältää runsaasti reipasta liikuntaa, jossa sydämen syke kiihtyy. Hyviä liikkumismuotoja ovat muun muassa kävely, pyöräily tai kelaaminen pyörätuolillla. Kuten vammattomilla nuorilla, myös liikuntavammaisilla nuorilla liikunnan määrä vähenee ja ruutuaika lisääntyy iän myötä. Passiivista paikallaan oloa kannattaa tauottaa ja lisätä useita lyhyitäkin aktiivisia hetkiä päivään.

Liikunnan soveltaminen

Soveltavalla liikunnalla (erityisliikunta) tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista. Soveltavaa liikuntaa järjestävät useat eri tahot, joista merkittävimpiä ovat kuntien liikuntatoimet, järjestöt, paikallisyhdistykset, sosiaali- ja terveyshuollon laitokset sekä koulut.

Soveltavan liikunnan mahdollisuudet ovat laajat. Soveltava liikunta -käsite korostaa liikuntatoiminnan soveltamista kaikille sopivaksi ja avoimeksi toiminnaksi. Soveltaminen voi kohdistua muun muassa välineisiin, suoritustekniikkaan, liikkeen nopeuteen ja suoritusaikaan, sääntöihin, toimintaympäristöön tai tilaan. Soveltamisessa tulee huomioida yksilöllinen toimintakyky. Usein paras ratkaisu ja toimintapa löytyy kokeilemalla.

Yleisessä asenneilmapiirissä on havaittavissa kehitystä, ja yhä useammat urheiluseurat ovat ottaneet toiminnassa huomioon liikuntavammaisia harrastajia. Paralympiakomitean Löydä oma seura -palveluun on kirjattu urheiluseuroja, joilla on jo mukana tai on valmiuksia ottaa erityistä tukea tarvitsevia harrastajia mukaan toimintaan.

Sopivalla tuella liikkeelle

Sopivan tuen avulla liikuntaan voi saada uusia ulottuvuuksia. Apuvälineen käyttäminen liikunnassa voi keventää liikkumista ja lisätä tapoja liikkua ja harrastaa.

Vaikka arjessa lapsella ei olisi tarvetta liikkumisen apuvälineille, voi sellaisen käyttäminen tuoda paljon lisää mahdollisuuksia, esimerkiksi parantuneen tasapainon tai lisääntyneen liikkumisnopeuden myötä. Apu- ja toimintavälineisiin kannattaa tutustua rohkeasti ja kokeilla niiden käyttämistä.

Joissakin lajeissa oman kehon liikuttaminen voi onnistua paremmin apuvälineen kanssa, esimerkiksi pyörätuolitanssissa. Liikunnan apuvälineitä vuokraa ja niiden käytössä opastaa Kehitysvammaisten Tukiliiton Malike-toiminta ja soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA. Näiden tahojen kautta saa myös neuvoja ja opastusta oman soveltavan liikunnan apu- ja toimintavälineen hankintaan.

Liikuntakaveri tai -kummi voi antaa lisää rohkeutta lähteä kokeilemaan uutta liikuntamuotoa. Suomen Paralympiakomitean Valtti-ohjelma pyrkii löytämään erityistä tukea tarvitseville lapsille liikuntaharrastuksen. Henkilökohtainen Valtti toimii lapsen liikuntakaverina ja harrastukseen saattajana.

Myös vammaispalvelujen kautta on mahdollista hakea erilaisia tukipalveluita harrastus- ja vapaa-ajantoimintaan. Henkilökohtainen apu voi auttaa lasta toimimaan itsenäisesti, ja kuljetuspalvelujen avulla harrastuksiin kulkeminen helpottuu.

Apuvälineiden hankintaan tai uuden harrastuksen aloittamiseen voi hakea erilaisia apurahoja ja stipendejä. Useat eri säätiöt ja järjestöt myöntävät tukea erityisesti lasten liikuntaan ja harrastustoimintaan.

Lue lisää CP-liiton liikuntatoiminnasta sekä erilaisista liikuntaharrastuksista.


Anu Patrikka
liikuntatoiminnan suunnittelija, Suomen CP-liitto ry

Artikkeli on julkaistu 8.3.2021.

Nainen pitää kädestä pientä tyttöä, joka kulkee tasapainoradalla sinisen vaahtomuovialustan päällä. Taustalla näkyy toinen aikuinen ja lapsi samalla radalla.
Liikuntatapahtumissa kuljetaan vertaisten kanssa usein käsi kädessä.

Järjestämme liikuntatapahtumia ja tuotamme materiaaleja soveltavan liikunnan tueksi. Toimintaa järjestäessämme huomioimme eri ikäryhmät ja vammaisuuden asteet. Fyysisen aktiivisuuden lisäksi tärkeä osa liikuntatoimintaa on vertaistuki ja yhdessä tekeminen.

Liitto toimii yhteistyössä muiden soveltavan liikunnan toimijoiden kanssa. CP-liitolla on 20 paikallisyhdistystä, joita se tukee, kannustaa ja kouluttaa säännöllisen liikuntatoiminnan järjestämiseen. Jokaisessa yhdistyksessä on liikuntavastaava, jolta saa tietoa paikallisesta liikuntatoiminnasta. Yhdistyksissämme harrastetaan aktiivisesti muun muassa bocciaa, vesiliikuntaa, pyörätuolisählyä, keilausta ja kuntosalilla käymistä.

Ryhmä ihmisiä kulkee selin katsojaan lumisella polulla metsässä. Yksi kulkee sauvaan ja toiseen ihmiseen tukeutuen, Etualalla ihminen pyörätuolissa.
Kannustamme myös jäseniämme liikkumaan luonnossa.

CP-liiton tavoite on edistää yhdenvertaisia liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia sekä jäsentemme aktiivista liikkumista. Kun ihmisellä on liikuntavamma, liikunnan merkitys korostuu. Haluamme, että yhä useammalla henkilöllä, jolla on cp-vamma, mmc tai hydrokefalia, on mahdollisuus liikkua ja harrastaa eri puolilla maata. Kohderyhmäämme kuuluvat myös henkilöt, joilla on motorisen oppimisen vaikeus. Motorisen oppimisen vaikeuteen liittyvää materiaalia löydät osoitteesta www.innostunliikkumaan.fi.


Tietoa ja tukea lasten leikkiin ja liikuntaan

CP-liiton leikkikortit innostavat koko perheen liikunnallisten leikkien maailmaan. Leikit on suunniteltu niin, että kuka tahansa voi soveltaa niitä oman toimintakykynsä mukaan.

Neljän leikkikortin kollaasi. Ensimmäisessä kortissa teksti luontoetsivä. Kuvassa näkyy kädet, jotka pitävät kännykkää. Kännykän ruudussa näkyy kuva metsästå. Toiesssa kuvassa teksti Pokemon-jahti. Kuvassa poika, jolla on hikipanta. Poika on valmiina heittämään pokemon-palloa. Kolmannessa kuvassa teksti hevoskärryt. Sinikeltaiseksi väritetty hevonen, hevosen takana näkyy kärrynpyörät. Neljännessä kuvassa teksti yllätyspussi. Kuvassa erilaisia luonnosta löytyviä asioita pareittain: kaksi käpyä, kaksi tammenterhoa, kaksi lehteä, kaksi marjaterttua.

CP-liiton Kun lapsella on CP-vamma -opas tarjoaa tietoa tiivistetysti myös lasten liikunnasta.

Kaikki mukaan liikkumaan -sivusto tarjoaa vinkkejä leikkien ja liikuntatuokioiden soveltamiseen. Skillilataamo on maksuton verkkopalvelu, joka tarjoaa innostavan ja monipuolisen tehtäväkortiston motoristen taitojen harjoitteluun. Leikkipäivä-sivusto tarjoaa ideoita koko perhettä liikuttaviin leikkeihin.

Lihastautiliiton julkaisema Kaikki kentille ja saleihin! – Yhdenvertaisen koululiikunnan tuntimaleja -opas tarjoaa tietoa liikuntatuntien toiminnan soveltamisesta. Opas on tuotettu yhteistyössä Maliken ja Jyväskylän Yliopiston kanssa.


Liikunta- ja harrastuslajeja

Haluatko aloittaa liikuntaharrastuksen? Etsitkö uutta lajia?
Tutustu eri vammaisurheilu- ja harrastuslajeihin!

Paralympiakomitean lajiesittelyvideoita youtubessa.

Saat tietoa eri harrastuksista myös kotikuntasi liikuntatoimesta, liikuntapaikoilta sekä Paralympiakomitean löydä oma seura -palvelusta.

CP-lehden Lajia valitsemassa -palstalla tutustutaan eri liikuntalajeihin.

Esteettömästä retkeilystä ja luontoliikunnasta saat tietoa luontoon.fi-sivulta, Retkipaikasta ja Paralympiakomiteasta.

Lihastautiliiton julkaisemassa Lihaksista viis, liikkumaan siis -opaassa on lajiesittelyjä, kokemuksia ja ohjeita liikuntaan.


Apuvälineitä liikuntaan

Apuväline mahdollistaa suoriutumisen erilaisista tehtävistä ja helpottaa osallistumista elämän eri tilanteisiin. Liikunnassa apuvälineet tuovat lisää mahdollisuuksia harrastaa ja liikkua.

Liikunnan toiminta- ja apuvälineisiin voit tutustua helposti erilaisissa kokeilutapahtumissa tai vuokraamalla välineen omaan käyttöön. Tietoa apuvälineistä ja niiden vuokraamisesta saat valineet.fi -verkkopalvelusta. Ohjeita apuvälineiden hankintaan löydät kohdasta Apuvälineet ja niiden hankinta.

Malike, Solia, Soveltava liikunta Soveli sekä Suomen Paralympiakomitea ovat tuottaneet videon apuvälineen hankinnan askeleista.


Tukea ja apua liikuntaan

Apurahoja, stipendejä ja muita tukia liikunnan harrastamiseen tai apu- ja toimintavälineiden hankintaan voi hakea useilta eri tahoilta. Säätiöt (mm. Nuorten vammaisten tukisäätiö, Vamlas, Tukilinja), Rotary ja Lions klubit, seurat, järjestöt, yritykset, kunnat ja monet muut toimijat myöntävät tukea. Paralympiakomitean sivuilla on esiteltynä muutamia mahdollisuuksia. Myös CP-liitto myöntää apurahoja itsenäisen elämän tukemiseen.

Paralympiakomitean sivuille on koottu esteettömään liikuntaa liittyviä asioita. Sivuilta löytyy tietoa tiiviisti muun muassa kuljetus- ja vammaispalveluista. Apuvälineitä liikuntaan on mahdollista hakea myös vammaispalvelun kautta. Apuvälineiden hankkiasta saat lisätietoa: cp-liitto.fi/apuvalineiden-hankinta/.


Kaveri harrastuksen aloittamiseen

Paralympiakomitean Valtti-ohjelma auttaa 6–23-vuotiaita erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria löytämään liikuntaharrastuksen. Haku ohjelmaan on vuosittain keväällä.


Liikkumisen suositukset

Liikkumisen suositukset tiivistävät terveyden kannalta tarvittavan viikoittaisen liikkumisen määrän ja antavat esimerkkejä liikkumisen muodoista.


Oppaita ja materiaaleja

Leikkisästi yhdessä kehoillen -skillikortit

Leikin kautta lapsi innostuu liikkumaan. Liikkuminen on aivan yhtä tärkeää lapsille, joilla on toimintarajoitteita, kuin kenelle tahansa muullekin – jopa tärkeämpää. Leikissä yhdistyy kehon ja mielen hyvinvointi, ja se tarjoaa arvokkaita mahdollisuuksia osallisuuteen ja ystävyyssuhteiden rakentamiseen hauskan puuhan kautta.

Skillikorttien avulla saat vinkkejä lasten leikkiin, liikkumiseen ja motoristen taitojen tukemiseen. Soveltamalla jokainen leikki onnistuu. Tarvitset vain ripauksen mielikuvitusta!

Luontobingo

Luonnossa liikkuminen tekee hyvää keholle ja mielelle. Lähde siis ulos ja tee samalla hauskoja tehtäviä.

Parempaan kuntoon -opas

CP-liiton ja Paralympiakomitean Parempaan kuntoon -opas tukee säännöllisen liikunnan aloittamista. Tavoitteena on kannustaa terveelliseen, tasapainoiseen ja aktiiviseen arkeen. Oppaan asiantuntijoina ovat toimineet CP-liiton suunnittelijat Heidi Huttunen, Piia Jolla ja Anu Patrikka.

Paralympiakomitea on julkaissut myös Parempaan kuntoon -oppaan selkäydinvammaisille:

Boccia-opas

Akson ry:n julkaisema Ravitsemus, painonhallinta ja terveys
– opas selkäydinvammaiselle henkilölle


CP-liiton soveltavat liikuntavideot

Tule mukaan jumppamaan Amanda Kotajan kanssa! Ohjattuja jumppia on yhteensä 5: alkuverryttely, kehonpainojumppa, jumppa kuminauhan tai kepin kanssa, lattiajumppa ja loppuverryttely. Jumpan voit tehdä istuen tai seisten.

Puuttuuko sinulta vastuskuminauha jumppaa varten? Ota yhteys liikuntatoiminnan suunnittelijaan, niin saat oman postitse. Yhteystiedot löydät sivun lopusta.

Sovellettu alkuverryttely. Itse jumppa alkaa kohdasta 1:26.
Sovellettu kehonpainojumppa.
Sovellettu jumppa kuminauhan tai kepin kanssa.

Sovellettu jumppa lattialla.
Sovellettu loppuverryttely.

Linkkivinkkejä

Liikkuva perhe -ohjelma

Liikkuva perhe -ohjelman kohderyhmänä ovat perheliikunnan toimijat: kunnat, liitot, urheiluseurat sekä muut yhdistykset ja toimijat. Perheet tavoitetaan näiden toimijoiden kautta.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma tarjoaa varhaiskasvattajille tarjoaa konkreettisia askelmerkkejä fyysisesti aktiivisen oppimisympäristön sekä toimintakulttuurin luomiseen.

Liikkuva koulu -ohjelma

Liikkuva koulu -ohjelma tarjoaa tukea ja ohjeita kouluille, jotta koulupäivät olisivat viihtyisempiä ja aktiivisempia.

Liikkujatyypit

Neuvokas perhe esittelee Jaana Karin väitöskirjan (2016) seitsemän liikkujatyyppiä. Erilaiset liikkujatyypit nauttivat ja motivoituvat erilaisesta liikkumisesta.

Leikkipäivä

Leikkipäivä kutsuu aikuisia ja lapsia viettämään aikaa yhdessä leikin parissa. Sivustolla on paljon ideoita leikkiin, tutkittua tietoa leikistä ja artikkeleita.

Neuvokas Perhe

Neuvokas perhe -sivustolla on paljon liikkumiseen, lepoon, ravintoon ja perhearkeen liittyvää tietoa.

Malike

Malike tarjoaa toimintaa ja toimintavälineiden kokeilumahdollisuuksia. Se järjestää tapahtumia, kursseja ja koulutuksia perheille, joissa on vaikeavammainen lapsi tai aikuinen sekä heidän lähi-ihmisilleen.

Paralympiakomitean apuvälinetoiminta

Paralympiakomitean apuvälinetoiminta opastaa ja neuvoo, tarjoaa kokeilu- ja vuokraustoimintaa sekä auttaa oman välineen hankinnassa jakamalla tietoa ja antamalla asiantuntijalausuntoja.

Välineet-sivusto

Välineet.fi on toimintavälineitä sekä vammaisurheilun ja -liikunnan apuvälineitä vuokraavien tahojen yhteinen verkkopalvelu. Tarkoituksena on helpottaa asiakasta löytämään sopiva, juuri hänen tarvitsemansa apu- tai toimintaväline.

Cerebral Palsy International Sports & Recreation Association

CPISRA eli Cerebral Palsy International Sports & Recreation Association on kansainvälinen liitto jonka pyrkimyksenä on edistää cp-vammaisten liikuntamahdollisuuksia.

Suomen Paralympiakomitea ry

Paralympiakomitean päätehtävänä on tarjota vammaisille henkilöille sujuva polku harrastamisen ja urheilun pariin, yltäen lajinvalintavaiheeseen ja aina kansainväliselle huipulle. Järjestö jatkaa kymmenen lajin, kuten maalipallon ja pyörätuolirugbyn, lajiliittona. Paralympiakomitea tekee tiivistä yhteistyötä Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön kanssa.

Palmuasema

Palmuasema-blogissa matkustetaan esteettömästi Suomessa ja maailmalla.


Palautetta sivusta

Sain tarvitsemaani tietoa soveltavasta liikunnasta
Sivujen tieto kannustaa ja innostaa liikkumaan
Sivujen sisältö oli helposti ymmärrettävää