Hae apurahaa CP-liitosta itsenäisen elämän tukemiseen

Julkaistu 17.3.2021

Suomen CP-liitto jakaa vuosittain apurahoja itsenäisen elämän tukemiseen. Tänä vuonna jaetaan yhteensä 2 000 euroa. Myönnettävän apurahan suuruus on enintään 250 euroa/henkilö.

Apurahoja myönnetään CP-liiton kohderyhmään kuuluvien henkilöiden itsenäistymiseen tähtääviin toimintoihin. Tällaisia tuettavia toimintoja voivat olla opinnot, opintomatkat, matkailu, harrastaminen sekä muut erityisesti itsenäistymistä tai itsenäistä elämää tukevat hankkeet niiltä osin, kun niihin ei ole mahdollisuutta saada tukea muilta tahoilta. Apurahaa ei voida myöntää, jos hakija on saanut viimeisen kolmen vuoden aikana apurahan CP-liitolta.

Hakemuksesta tulee ilmetä haetun apurahan käyttötarkoitus, haettava määrä ja perustelut sen myöntämiselle, hakijan nimi, syntymäaika (päivä/kuukausi/vuosi), täydelliset osoitetiedot, puhelinnumero, mahdollinen sähköpostiosoite sekä tilinumero.

Voit hakea apurahaa sähköisesti tämän linkin kautta, sähköpostitse (apurahat@cp-liitto.fi) tai postittamalla CP-lehdestä 1/2021 löytyvän paperisen lomakkeen osoitteeseen Marju Silander/Suomen CP-liitto, Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki.


Hakemukset tulee olla CP-liitossa viimeistään perjantaina 7.5.2021 kello 16.00. Suomen CP-liiton hallitus käsittelee hakemukset kokouksessaan lauantaina 22.5.2021. Lähetämme tiedon hakijoille kesäkuun alussa apurahojen jaosta. Apurahaa ei voi hakea takautuvasti.