Ajankohtaista

Etsimme johtavaa ohjaajaa Laajasalon palveluasuntoihin

Julkaistu 26.4.2021

CP-liiton Laajasalon palveluasunnot Helsingissä tuottaa vammaispalvelulain mukaista ympärivuorokautista palveluasumista yhdelletoista asukkaalle. Johtavan ohjaajan tehtävänä on vastata Laajasalon palveluasuntojen operatiivisesta toiminnasta. Odotamme valittavalta henkilöltä kokonaisuuksien hallintaa ja valmiutta uusien asioiden omaksumiseen. Tehtävä edellyttää: Sosiaali- ja terveydenhuollon AMK-tutkintoa tai vastaava opintotasoista tutkintoaEsimieskokemusta palveluasumisestaPotilasturvallisuuden tuntemustaMuutosten viemistä läpi yhdessä työntekijöiden kanssa Luemme eduksi työvuorosuunnittelun hallitsemisen ja vammaisten palvelujen tuntemuksen...

Suomen CP-liiton kannanotto: Vammaisten ihmisten kuntoutus kriisissä

Julkaistu 26.4.2021

Suomen CP-liitto edustaa syntymästä saakka neurologisesti vammaisia henkilöitä, joilla on välttämätön, toistuva ja koko elämänmittainen kuntoutuksen tarve. Riittävän tiiviillä ja yksilöllisiin tarpeisiin pohjautuvalla kuntoutuksella parannetaan elämänlaatua ja mahdollistetaan työkyvyn säilyminen. Kuntoutuksen saamiseen liittyy kuitenkin huomattavia ongelmia, joita kartoitimme kyselyllä. Vastausten mukaan kuntoutuksen määriä on vähennetty jopa puoleen aiemmasta tai kuntoutuskertojen kestoa on vähennetty 60 minuutista...

CP-liiton päivätoiminnassa tarjolla töitä ohjaajille

Julkaistu 22.4.2021

Suomen CP-liiton päivätoiminta tuottaa vammaispalvelulain mukaista päivätoimintaa 15–65-vuotiaille vaikeavammaisille henkilöille viitenä päivänä viikossa. Suurimmalla osalla asiakkaista on liikunta- ja puhevamma (cp-vamma, aivovamman jälkitila, hydrokefalia, kehitysvamma). Tule töihin rentoon ja mukavaan joukkoomme! Pääset käyttämään luovuuttasi ja hyödyntämään monenlaista osaamistasi. Vain mielikuvitus on rajana! Odotamme sinulta avointa mieltä vammaisalalla työskentelyyn. Perehdytämme uudet työntekijät ja olemme tukenasi työssä....

Liikuntavamma edellyttää esteettömiä, yksilöllisen tarpeen mukaan räätälöityjä kuljetuspalveluita

Julkaistu 19.4.2021

Suomen CP-liitto on osallistunut kevään 2021 ajan vammaispalvelulainsäädännön uudistamiseen liittyviin kuulemistilaisuuksiin. Maanantaina 19.4. sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen järjestämässä kuulemistilaisuudessa käsiteltiin liikkumisen tukeen ja taloudelliseen tukeen liittyviä pykäliä. Toimme puheenvuorossamme esille, että Suomen CP-liitto edustaa syntymästä saakka neurologisesti vammaisia ihmisiä, joilla on lähes aina välttämätön, toistuva ja koko elämänmittainen laaja-alainen tuen tarve vamman...

Lapsiasiavaltuutettu keskusteli yhdenvertaisuudesta Valteri-koulun nuorten kanssa

Julkaistu 8.4.2021

Erikoistutkija Anton Schalin, ylitarkastaja Katja Miettinen ja Valteri-koulu Onervan rehtori Anne Korhonen tapasivat Olipa kerran – taideteoksen edessä Valteri-koulu Onervassa. Keramiikkateoksen ovat tehneet yhteistyönä kuvanveistäjä Kerttu Horila ja Valteri-koulun oppilaat. Kuvaaja Jussi Koskela Lapsiasiavaltuutetun Nuoret neuvonantajat -toiminta jalkautui perjantaina 26.3.2021 Valteri-koulu Onervaan Jyväskylässä. Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen, erikoistutkija Anton Schalin ja ylitarkastaja Katja Mettinen keskustelivat koulun...

Kesätöihin Halisten palveluasuntoihin (Turku)

Julkaistu 29.3.2021

Suomen CP-liitto ry:n Turussa sijaitseva Halisten palveluasunnot tuottaa vammaispalvelulain mukaista palveluasumista 6 aikuiselle vaikeavammaiselle asiakkaalle. Asukkaat asuvat omissa asunnoissaan, johon avustaminen tapahtuu 24/7. Halisten asumisyksikkö sijaitsee hyvien julkisten kulkuyhteyksien päässä Turun Halisissa.Halisten palveluasunnoissa asumistyöntekijä avustaa liikuntavammaisia asukkaita päivittäisissä toiminnoissa. Asumistyöntekijän työhön kuuluvat lääkehoito, avustaminen pukeutumisessa, peseytymisessä, ruuan laittamisessa ja kodinhoidossa. Asumistyöntekijät avustavat asukkaita myös kodin...

Tule projektityöntekijäksi CP-liiton perhehankkeeseen

Julkaistu 29.3.2021

Oletko lapsiperhetyön ammattilainen, jolla on käytännön kokemusta erityislapsiperheiden tarpeista?  Onko sinulla käytännön kokemusta perhepalvelujen kehittämisestä ja järjestötyöstä? Tule tekemään merkityksellistä työtä innostavassa työyhteisössä. Perhehankkeemme tavoitteena on mahdollisimman hyvä perhearki, kun lapsella on cp-vamma, mmc tai hydrokefalia. Työstämme perheiden kanssa jaksamista, palautumista, tunnesäätelyä ja stressinhallintaa. Tunnistamme hahmotuksen, aistitiedon käsittelyn ja kielellisten pulmien lapselle tuomia kuormitustekijöitä ja...

Tule projektipäälliköksi CP-liiton perhehankkeeseen

Julkaistu 29.3.2021

Oletko perhetyön ammattilainen, jolla on ymmärrystä erityislapsiperheiden tarpeista ja halua kehittää perheiden hyvinvointia? Onko sinulla käytännön kokemusta projektin johtamisesta ja järjestötyöstä? Tule tekemään merkityksellistä työtä innostavassa työyhteisössä. Perhehankkeemme tavoitteena on mahdollisimman hyvä perhearki, kun lapsella on cp-vamma, mmc tai hydrokefalia. Työstämme perheiden kanssa jaksamista, palautumista, tunnesäätelyä ja stressinhallintaa. Tunnistamme hahmotuksen, aistitiedon käsittelyn ja kielellisten pulmien...

Suomen CP-liiton näkökulmia vammaispalvelulain uudistamiseen

Julkaistu 26.3.2021

THL ja STM järjestivät vammaispalvelulain uudistuksen toisen kuulemistilaisuuden verkossa 24.3.2021, jossa käsiteltiin valmennusta ja tukea (§7) sekä henkilökohtaista apua (§8-10). CP-liiton toiminnanjohtaja Marju Silanderilla oli tilaisuudessa kaksi puheenvuoroa, jossa hän toi esiin CP-liiton kohderyhmää koskevia näkökulmia käsiteltyihin aiheisiin. Valmennuksen ja tuen avulla tuetaan itsemääräämisoikeutta ja yhdenvertaisuutta Valmennusta ja tukea koskevassa puheenvuorossa Silander toi esiin, että...

Suomen CP-liiton sääntömääräinen kevätliittokokous 22.4.2021

Julkaistu 26.3.2021

Suomen CP-liiton sääntömääräinen kevätliittokokous pidetään lauantaina 24.4.2021 klo 13.00. Vallitsevan koronatilanteen vuoksi kokous järjestetään etäyhteyden kautta.   Kokouksessa käsitellään liiton sääntöjen 13 §:n kevätliittokokoukselle määräämät asiat, kuten tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.   Jäsenyhdistykset voivat ilmoittaa kokousedustajansa tämän webropol-linkin kautta mukaan viimeistään 9.4.2021.

Kesätöitä tarjolla Laajasalon palveluasunnoilla Helsingissä

Julkaistu 22.3.2021

Suomen CP-liitto ry:n Helsingin Laajasalon palveluasunnot tuottaa vammaispalvelulain mukaista palveluasumista 11 aikuiselle vaikeavammaiselle asiakkaalle. Asukkaat asuvat omissa asunnoissaan, johon avustaminen tapahtuu 24/7. Laajasalon asumisyksikkö sijaitsee hyvien julkisten kulkuyhteyksien päässä ostoskeskus Saaren vieressä. Laajasalon palveluasunnoissa asumistyöntekijä avustaa liikuntavammaisia asukkaita päivittäisissä toiminnoissa. Asumistyöntekijän työhön kuuluvat lääkehoito, avustaminen pukeutumisessa, peseytymisessä, ruuan laittamisessa ja kodinhoidossa. Asumistyöntekijät avustavat asukkaita myös...

Töitä tarjolla kahdelle asumistyöntekijälle Helsingissä

Julkaistu 22.3.2021

Suomen CP-liitto ry:n Helsingin Laajasalon palveluasunnot tuottaa vammaispalvelulain mukaista palveluasumista 11 aikuiselle vaikeavammaiselle asiakkaalle. Asukkaat asuvat omissa asunnoissaan, johon avustaminen tapahtuu 24/7. Laajasalon asumisyksikkö sijaitsee hyvien julkisten kulkuyhteyksien päässä ostoskeskus Saaren vieressä. Laajasalon palveluasunnoissa asumistyöntekijä avustaa liikuntavammaisia asukkaita päivittäisissä toiminnoissa. Asumistyöntekijän työhön kuuluvat lääkehoito, avustaminen pukeutumisessa, peseytymisessä, ruuan laittamisessa ja kodinhoidossa. Asumistyöntekijät avustavat asukkaita myös...

CP-liitto mukana TE-livessä 22.3. kello 10.00

Julkaistu 22.3.2021

CP-liitto on mukana Uudenmaan TE-toimiston työkykyviikon TE-livessä maanantaina 22.3.2020 kello 10.00. Lähetyksessä on vieraana toiminnanjohtajamme Marju Silander. Lisäksi kuulemme työllistymiskokemuksia projektityöntekijältämme Hanna Ihantolalta. Voit osallistua lähetykseen kysymällä ja kommentoimalla chatin kautta. Seuraa lähetystä täältä. Lähetys on nähtävissä myös jälkikäteen Uudenmaan TE-toimiston Youtube-kanavalla.

Hae apurahaa CP-liitosta itsenäisen elämän tukemiseen

Julkaistu 17.3.2021

Suomen CP-liitto jakaa vuosittain apurahoja itsenäisen elämän tukemiseen. Tänä vuonna jaetaan yhteensä 2 000 euroa. Myönnettävän apurahan suuruus on enintään 250 euroa/henkilö. Apurahoja myönnetään CP-liiton kohderyhmään kuuluvien henkilöiden itsenäistymiseen tähtääviin toimintoihin. Tällaisia tuettavia toimintoja voivat olla opinnot, opintomatkat, matkailu, harrastaminen sekä muut erityisesti itsenäistymistä tai itsenäistä elämää tukevat hankkeet niiltä osin, kun niihin ei ole...

Henkilökohtaiset avustajat on lisättävä rokotusjärjestykseen

Julkaistu 9.3.2021

Henkilökohtainen apu on vammaisen henkilön arjen sujuvuudelle, työssä käymiselle ja sosiaaliselle osallistumiselle välttämätöntä. Avustajan työssä läheistä kontaktia on mahdoton välttää. Ollaan tilanteessa, jossa niin avustajat kuin monesti riskiryhmään kuuluva vaikeavammainen työnantaja altistuvat vaaralliselle virukselle jatkuvasti. Samalla vammaisen henkilön perhe ja samassa taloudessa asuvat läheiset joutuvat vaaraan. THL:n suosituksen mukaisesti valtaosa ikäihmisten ympärivuorokautisen hoivan sote-henkilöstöstä on...