Tukea arkeen ja voimaa vertaisuudesta

Tarjoamme monenlaista tukea arkeen. Järjestämme toimintaa, kursseja, luentoja ja koulutuksia kohderyhmäänsä kuuluville lapsille, nuorille ja aikuisille sekä heidän läheisilleen.

Kannustamme kohderyhmäämme pitämään itse huolta itsestään ja löytämään itselleen mielekkäitä tapoja liikkua. Tarjoamme myös tukea vammaisille vanhemmille ja odottajille sekä seksuaalineuvontaa.

Perhelomitustoimintamme ja avustajapalvelumme tarjoavat taloudellista tukea kohderyhmäämme kuuluville ihmisille, jotka tarvitsevat avustajaa itselleen ja läheisille, jotka kaipaavat hoitajaa lomansa ajaksi. 

Myös CP-liiton jäsenyhdistykset järjestävät monenlaisia tapahtumia, tapaamisia ja toimintaa. Niissä pääset tapaamaan vertaisia: jakamaan kokemuksia, kuulemaan muiden näkökulmia, oppimaan uutta, saamaan vinkkejä arkeen ja elämään. Kukaan ei ymmärrä kuten vertainen ymmärtää!

Olet lämpimästi tervetullut mukaan toimintaamme!

Avustajapalvelu

Tukea vammaisten ihmisten ja heitä hoitavien omaisten vapaa-aikaan.

Aikuistoiminta

Vertaistukea, iloa ja elämyksiä 18 vuotta täyttäneille.

Lapsiperheet

Tapahtumia, tapaamisia, toimintaa, tietoa ja vertaistukea lapsiperheille.

Liikunta lisää hyvää oloa

Kun ihmisellä on liikuntavamma, liikunnan merkitys korostuu.

Perhelomitustoiminta

Perhelomitustoiminta tarjoaa hengähdystauon kotona läheistään hoitaville.

Vinkkejä, neuvontaa ja konkreettista tukea arkeen.