Sosiaalinen valmennus

Vertaisuutta ja voimavaroja

Sosiaalinen valmennus on ryhmätoimintaa, jossa saat vertaistukea samaa kokeneilta ihmisiltä. Sinua kuunnellaan, arvostetaan ja autetaan. Kursseilla ja vertaisryhmissä saat turvallisen tilan itsellesi ajankohtaisten asioiden käsittelyyn.

Järjestämme jälleen kesällä 2023 kursseja perheille, nuorille ja aikuisille. Ne järjestetään CP-liiton kurssikeskus Moijalassa sekä eri palveluntuottajien tiloissa ympäri Suomen.

Tarkemmat tiedot kursseista ja hakuajoista julkaistaan viimeistään tammikuun 2023 alussa.

Saat meiltä myös yksilöllistä sosiaaliturvaan, palveluihin ja oikeuksiin liittyvää neuvontaa ja ohjausta.

CP-liiton kurssiesite 2022, kuvassa kaksi lasta käsi kädessä järven rannalla selin katsojaan. Kurssiesite ei ole saavutettava.

CP-liiton kurssiesite 2023 julkaistaan tammikuussa.

”Kaikki tykkäsivät olla kurssilla ja sieltä jäi mukavia muistoja. Meille vanhemmille tämä kurssi antaa pitkäksi aikaa uutta puhtia arkeen ja auttaa luottamaan, että me pärjätään”


Perhekurssit 2023

Tule vahvistamaan itseäsi ja perhettäsi sekä vaihtamaan kokemuksia vertaisten kanssa. Virkistytään, leikitään, iloitaan ja etsitään yh­dessä vastauksia vaikeisiinkin kysymyksiin. Kurssilaisia ovat kaikki perheenjäsenet. Asioita käsitellään aikuisten ja lasten näkökulmasta.

Vanhempien ohjelma sisältää ohjattuja kes­kusteluja ja asiantuntija-alustuksia. Lisäksi le­vätään ja tutustutaan kurssipaikan lähistöltä löytyviin kohteisiin. Lapsille järjestetään omaa toimintaa. Vanhempien yhteinen vapaailta al­kaa illallisella kurssipaikan ulkopuolella. Va­paaillan aikana työntekijät huolehtivat lapsista.

Perhekurssit on tarkoitettu perheille, joissa lapsella on cp-vamma, mmc ja/tai hydrokefa­lia. Lapsella voi olla myös muita vammoja tai sairauksia. Kurssien hakuaika päättyy 26.3.2023.

Tarkemmat tiedot kursseista tulevat joulukuussa 2022.

Nuorten kurssi 2023

Tule nauttimaan seikkailusta, liikunnasta tai eräretkeilystä. Et tarvitse omaa avustajaa, mutta voit käyttää kurssin aikana täydentäviä kom­munikaatiokeinoja tai tulkkia. Tule mukaan turvallisin mielin, saat varmasti tukea tarvitse­miisi asioihin ja uusia kavereitakin.

Vuonna 2023 järjestettävät nuorten kurs­sit on tarkoitettu 13–17-vuotiaille, joilla on cp-vamma, mmc ja/tai hydrokefalia. Kurssit ei sovellu nuorille, joilla on keskivaikea tai vaikea kehitysvamma. Haku­aika päättyy 16.4.2023.

Tarkemmat tiedot kursseista tulevat joulukuussa 2022.

Hetkiä Moijalassa kesällä 2022. Kuva: CP-liiton kurssialbumi

Aikuisten kurssit 2023

Tule etsimään avaimia itsemyötätuntoiseen oloon ja oman näköiseen elämään. Lupaamme luovaa tekemistä, elämyksiä ja kohtaamisia vertaisten seurassa. Ohjelma muodostuu teeman mukaisesta yhteisöllisestä toiminnas­ta.

Apua on tarjolla kaikkiin tarvitsemiisi toi­miin, mutta sinun on ohjattava avustamista it­se. Kursseilla työskentelee yleisavustajia, jotka auttavat sinua kaikissa tarvitsemissasi toimis­sa. Henkilökuntaan ei kuulu terveydenhuollon ammattilaisia.

Kurssit on tarkoitettu yli 18-vuotiaille, joil­la on cp-vamma, mmc ja/tai hydrokefalia. Ne eivät sovellu henkilöille, joilla on keskivaikea tai vaikea kehitysvamma. Hakuaika päättyy 16.4.2023.

Tarkemmat tiedot kursseista tulevat joulukuussa 2022.

CP-liiton Moijalan kurssikeskus osoitteessa Ihalemmentie 437, Parola. Kuva: CP-liiton kurssialbumi

Miten kursseille haetaan?

Voit hakea kurssille sähköisellä lomakkeella tai kurssiesitteestämme löytyvällä paperilomakkeella. Sähköiset hakulomakkeemme avautuvat 2.1.2023. Perhekurssien hakuaika päättyy 26.3.2023 ja nuorten ja aikuisten kurssien hakuaika 16.4.2023.

Kerro hakemuksessasi, miksi tarvitset juuri nyt kurssille osallistumista ja millaisiin asioihin toivot vertaistukea. Liitä hakemukseen kopio tai kuva kuntoutussuunnitelmasta, palvelusuunnitelmasta tai epikriisistä, jossa on kurssin sujumista ja avustamista varten tarvittavat tiedot vammaisen osallistujan toimintakyvystä. Sähköiseen hakemukseen voit liittää word-, pdf- tai kuvatiedoston.

Mitä kurssit maksavat?

Toiminta toteutetaan Veikkauksen tuella ja kurssit ovat osallistujille maksuttomia. Kerro hakemuslomakkeella, haetko matkakustannusten korvausta CP-liitolta. Korvaus myönnetään esimerkiksi vammasta aiheutuvan erityistarpeen perusteella ja kustannukset korvataan pääsääntöisesti halvimman matkustustavan mukaan. Oman auton käytöstä maksamme enintään sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen.

Miten kurssien osallistujat valitaan?

Kurssivalinnat tekee CP-liiton kuntoutustoimikunta. Valinnassa otetaan huomioon hakemuksessa esitetyt perustelut, esimerkiksi tiedon ja tuen tarve tai elämäntilanteen kuormittavuus. Lisäksi valintaan vaikuttavat mahdollinen aiempi osallistuminen ja se, että kurssilaisista muodostuu aidosti vertaistuellinen ryhmä.  

Hetkiä Moijalassa kesällä 2022. Kuva: CP-liiton kurssialbumi

Lapsiperheille suunnattussa Perheposti-uutiskirjeessä kerromme toiminnastamme ja ajankohtaisista asioista.

Haluan tilata Perheposti-uutiskirjeen


Kysy lisää

kurssisihteeri

Anne Heiskanen

044 059 2600

asiantuntija

Päivi Ritvanen

040 765 9497

Lue lisää:

Etäsope tarjosi uusia ystäviä, tietoa ja voimaantumista

Kurssi toi iloa ja antoi uusia ajatuksia.

Moijala

Tutustu Hattulassa sijaitsevaan Moijalan kurssikeskukseen.