Ajankohtaista

Tule järjestöassistentiksi Suomen CP-liittoon

Julkaistu 23.8.2023

CP-liitossa on avoinna järjestöassistentin kuuden (6) kuukauden määräaikainen työ. Työ alkaa loka–marraskuussa 2023. Järjestöassistentin työtehtäviin kuuluu monipuolinen järjestötyö, johon sisältyy: jäsenyhdistysten tukeminenavustaminen jäsenjärjestöavustuksissaavustava neuvonta ja ohjaus kohderyhmän asioissa eri viestintäkanavia hyödyntäen. Tehtävä edellyttää vähintään toisen asteen ammatillista tutkintoa. Toivomme kiinnostusta vammaisjärjestössä tehtävään työhön, yhdistystoimintaan ja hyviä vuorovaikutustaitoja sekä hyvää kirjallista ja suullista suomen kielen taitoa....

Tutkielma nostaa esiin vanhempien ajatuksia lapsensa koulun aloituksesta

Julkaistu 8.8.2023

Jenni Aittasalo Turun yliopistosta tutki kandidaatin tutkielmassaan vanhempien antamia merkityksiä peruskoulun aloitukselle, kun lapsella oli cp-vamma. Aittasalon tutkielmassa vanhemmat eivät nähneet oppimista tai pedagogiikkaa koskevan sisällön vaikuttavan kokemukseen peruskoulun aloituksesta. Jenni Aittasalo kutsui tutkielmassaan vanhempia, joiden lapsella on cp-vamma, eläytymään onnistuneen ja epäonnistuneen peruskoulun aloituksen kokemukseen. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mikä vanhempien mukaan mahdollistaa heidän...

Kerro kokemuksistasi terveydenhuollossa

Julkaistu 27.6.2023

Miten sinut on kohdattu terveydenhuollossa? Oletko saanut ammattitaitoista hoitoa, onko kuntoutussuunnitelmasi laadittu hyvin? Suomen CP-liitto ry kerää toimintapiiriimme kuuluvien ihmisten kokemuksia terveydenhuoltoon liittyen. Kysely on tehty sekä aikuisille, joilla on cp-vamma, mmc tai hydrokefalia että lapsille ja nuorille, joilla on vamma ja heidän vanhemmilleen. On hyvin tärkeää, että saamme vastauksia mahdollisimman monelta ihmiseltä. Näin voimme...

Vammaispalvelulain uudistus siirtyy

Julkaistu 19.6.2023

16.6.2023 julkaistun hallitusohjelman mukaan vammaispalvelulaki, jonka piti tulla voimaan 1.10.2023, siirtyy vuodella eteenpäin. Lakia myös muutetaan niin, että se saa nostaa kustannuksia korkeintaan 100 miljoonalla eurolla vuodessa. Hallitusohjelmassa todetaan: ”Uusi vammaispalvelulaki siirretään tulemaan voimaan 1.10.2024. Hallitus käynnistää kiireellisesti lainvalmistelun, jonka tarkoituksena on turvata vammaisten oikeuksien toteutuminen ja palveluiden saatavuus. Priorisoidaan uuden vammaispalvelulain valmistelua lainvalmisteluprosessissa. Huomioidaan...

Kipu ja cp-vamma -webinaarin tallenne on julkaistu

Julkaistu 12.6.2023

Suomen CP-liitto ja Suomen Kipu ry järjestivät yhteistyössä 16.5.2023 Kipu ja cp-vamma -webinaarin. Webinaarissa fysiatrian erikoislääkäri Kristiina Kokkonen ja hankepäällikkö Heidi Krogell Suomen Kipu ry:stä kertoivat kivusta, kivun hoidosta ja kivunhallintakeinoista. Kuntoutuksen yliopettaja Ira Jeglinsky-Kankainen Arcada ammattikorkeakoulusta kertoi cp-vammaan liittyvästä kivusta ja parhaillaan käynnissä olevasta yhteispohjoismaisesta kipututkimuksesta. Löydät tallenteen webinaarista YouTube-kanavaltamme osoitteesta https://www.youtube.com/watch?v=uMWjv8A9sUo https://www.youtube.com/watch?v=uMWjv8A9sUo

Lapsia, nuoria ja heidän vanhempiaan pyydetään vastaamaan kipua koskevaan kyselytutkimukseen

Julkaistu 16.5.2023

Kutsumme kaikki suomalaiset lapset ja nuoret, joilla on cp-vamma, sekä heidän vanhempansa ja sisaruksensa vastaamaan kyselytutkimukseen, joka on osa kansainvälistä CPPain-tutkimusohjelmaa. Vastaamaan pääsee osoitteessa sthf.no/cppain-suomi. Kyselytutkimus selvittää lasten ja nuorten, joilla on cp-vamma, kiputilannetta eri maissa. Kyselyn perusteella on tarkoitus kehittää kivunhoitoa yhdessä lasten ja nuorten, heidän perheidensä ja heitä hoitavien terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Kipu...

Kevätliittokokouksen kannanotto: Lakien noudattamista on valvottava

Julkaistu 17.4.2023

Suomen CP-liitto ry vaatii, että hyvinvointialueiden on systemaattisesti seurattava ja raportoitava lakien noudattamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Saamamme palautteen mukaan vammaiset henkilöt saavat hakemistaan palveluista ja tukitoimista usein päätöksiä, joita ei ole laadittu asianmukaisesti tai joita on laadittu lainvastaisesti. Aina asiakasta ei ole edes kuultu päätöstä tehdessä. Oikaisuvaatimukset ja muutoksenhaut ovat asiakkaiden kannalta kohtuuttoman hitaita, kun...

Hae CP-liitolta apurahaa itsenäisen elämän tukemiseen

Julkaistu 17.4.2023

Suomen CP-liitto jakaa vuosittain cp-yhdistysten jäsenille apurahoja itsenäisen elämän tukemiseen. Vuonna 2023 apurahoja jaetaan yhteensä 2 000 euroa. Myönnettävän apurahan suuruus on enintään 500 euroa/henkilö. Mihin apurahoja myönnetään? Apurahoja myönnetään CP-liiton toimintapiiriin kuuluvien henkilöiden itsenäistymiseen tähtääviin toimintoihin, kuten opintomatkoihin, matkailuun, harrastamiseen sekä muihin erityisesti itsenäistymistä tai itsenäistä elämää tukeviin hankkeisiin niiltä osin, kun niihin ei...

Järjestöjen kannanotto: Hallitusohjelmaan sisällytettävä puhevammaisten ihmisten lukumäärän selvittäminen

Julkaistu 8.3.2023

Puhevammaisten asiain neuvottelukunnan jäsenet Aivoliitto ry, FDUV ry, Erilaisten oppijoiden liitto ry, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Kehitysvammaliitto ry, Puhevammaisten Vertaistukiyhdistys ry ja Suomen CP-liitto ry esitämme, että uuteen hallitusohjelmaan sisällytetään puhevammaisten ihmisten lukumäärän selvittäminen. Kommunikointi on ihmisoikeus Yhteiskunnan tulisi olla yhdenvertainen kaikille. Puhevammaiset ihmiset ovat kuitenkin kertoneet kansalaisjärjestöille toistuvista heihin kohdistuvista loukkauksista, joita on käsitelty Puhevammaisten...

Suomen CP-liitto ry:n sääntömääräinen kevätliittokokous

Julkaistu 1.3.2023

Suomen CP-liitto ry:n sääntömääräinen kevätliittokokous on 15.4.2023 klo 13:30 Suomen CP-liiton keskustoimistolla osoitteessa Malmin kauppatie 26, Helsinki. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä. Kokouksessa käsitellään liiton sääntöjen 13 §:ssä kevätliittokokoukselle kuuluvat asiat, mm. tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsitteleminen ja vastuuvapaudesta päättäminen tilivelvollisille. Liiton sääntöjen 11 §:n mukaan liittokokoukseen on kullakin jäsenyhdistyksellä oikeus lähettää kaksi (2) äänivaltaista edustajaa...

Järjestöjen kannanotto: Uusi vammaispalvelulaki tarvitaan turvaamaan eri ikäisten ja eri tavoin vammaisten ihmisten yhdenvertaiset palvelut

Julkaistu 23.2.2023

Eduskunta päättää perjantaina 24.2.2023 uuden vammaispalvelulain hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Me allekirjoittajajärjestöt haluamme tuoda esiin, että lakiesitystä on eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ja perustuslakivaliokunnassa (PeV) kehitetty hyvään suuntaan, ja laki tulee hyväksyä nyt. Eduskunta päättää perjantaina 24.2.2023 uuden vammaispalvelulain hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Me allekirjoittajajärjestöt haluamme tuoda esiin, että lakiesitystä on eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ja perustuslakivaliokunnassa...

Suomen CP-liitto ry:n syysliittokokous 2023 järjestetään Helsingissä

Julkaistu 20.2.2023

Suomen CP-liitto ry:n hallitus päätti kokouksessaan lauantaina 18.2.2023, että CP-liiton syysliittokokous järjestetään tänä vuonna poikkeuksellisesti Helsingissä CP-liiton Malmin toimistolla. Alun perin kokous ja sen yhteydessä pidettävä valtakunnallinen tapahtuma oli tarkoitus järjestää tänä vuonna Jyväskylässä. Muutoksen syinä ovat merkittävästi nousseet kustannukset tilavuokrissa sekä majoitus- ja ravintolapalveluissa. Lisäksi Jyväskylässä ei ollut tarjolla esteettömiä tiloja suunnitellulle ajankohdalle. CP-liiton...

DigiMetku-hanke kutsuu 14–17-vuotiaita nuoria mukaan kehittämään sovellusta

Julkaistu 17.2.2023

DigiMetku-hanke pyytää 14–17-vuotiaita nuoria mukaan kehittämään digitaalista sovellusta. Sovelluksen tavoitteena on edistää lapsen ja nuoren kuntoutumista arjessa. Sinut kutsutaan mukaan kehittämiseen, koska olet saanut kuntoutusta ja sinulla on tietoa tärkeistä asioista arjessa. Kehittämiseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Voit päättää osallistumisesta yhdessä vanhempasi kanssa. Kieltäytyminen ei vaikuta kohteluusi tai saamaasi kuntoutukseen. Voit keskeyttää kehittämiseen osallistumisen koska...

Kevätliittokokous 15.4.2023 Helsingissä Malmilla

Julkaistu 11.2.2023

Suomen CP-liiton sääntömääräinen kevätliittokokous pidetään lauantaina 15.4.2023 klo 13.30 Helsingissä Malmilla CP-liiton toimistolla, osoitteessa Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki, 2. kerros.   Kokouksessa käsitellään liiton sääntöjen 13 §:n kevätliittokokoukselle määräämät asiat, kuten tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.   Kokoukseen voi osallistua etäyhteydellä tai tulemalla paikan päälle. Jäsenyhdistysten tulee ilmoittaa kokousedustajansa ja toimittaa...

Nuortensarjaan etsitään näyttelijäksi naista, jolla on liikuntavamma

Julkaistu 10.2.2023

Uuteen nuortensarjaan etsitään 15-25-vuotiasta naista, jolla on liikuntavamma tai muuten näkyvä pitkäaikaissairaus, keskeiseen rooliin. Roolin hakijalta ei vaadita aiempaa kokemusta kameranäyttelemisestä, mutta esiintymiskokemus nähdään suurena plussana. Sarjaa kuvataan huhti-toukokuussa 2023 pääkaupunkiseudulla. Hae rohkeasti mukaan!Lähetä hakemuksesi sähköpostiosoitteeseen nea@helsinkicasting.com. Otsikoi sähköpostisi "Nuorten draamasarja".  Kerro sähköpostissa nimesi, ikäsi, asuinpaikkakuntasi ja kokotietosi. Kerro myös liikuntavammastasi tai muusta pitkäaikaissairaudestasi sekä...