Tekstin koko:

Pienennä Suurenna
Suomen CP-Liitto

VERTAISTUKI

Vertaistuki on saman elämäntilanteen tai ongelman omaavien ihmisten vastavuoroista tukea ja auttamista. Vertaistuki perustuu aina osapuolten omiin kokemuksiin, joten vertaistukea ja ammattilaiselta saatua apua ei tule sekoittaa toisiinsa.


Vertaistuki on samankaltaisia asioita elämässään läpikäyneiden ihmisten kokemusten vaihtoa, vertaistuessa ihmiset tukevat toinen toisiaan. Vertaistuki voidaan määritellä eräänlaisena muutosprosessina ja voimaantumisena, tällöin ihminen mahdollisesti tunnistaa ja löytää omat vahvuutensa ja voimavaransa taen vastuun omasta elämästään.

Vertaistuen toteuttamistapoja voivat olla:

  • kahdenkeskinen tuki (vertaistukihenkilö –toiminta)
  • vertaistukiryhmät joiden ohjaajana voi toimia vertainen ryhmäläinen, koulutettu vapaaehtoinen tai ammattilainen
  • vertaistuki internetissä (voi olla kahdenkeskistä tai ryhmämuotoista

Vertaistuki voimaannuttaa

Vertaistuen kautta ihminen saa kokemuksen ettei hän ei ole tilanteessaan yksin ja on muitakin, joilla on samankaltaisia kokemuksia. Kokemusten vaihdon kautta omaan tilanteeseen voi avautua aivan uusi näkökulma, sillä vertaiset voivat olla omissa prosesseissaan eri vaiheissa. Vertaistuesta tekee merkittävää myös se ettei kyseessä ole asiakkuus-suhde, vaan samaa kokeneiden ihmisten välinen, tasa-arvoinen ja vastavuoroinen suhde.


Osallistujat saavat vertaistuen kautta omaan elämäntilanteeseensa liittyviä käytönnön vinkkejä jotka auttavat selviytymään paremmin arjessa. Vertaistukitoiminta voi auttaa myös saadaan elämään sisältöä elämään, yhdessä tekemistä sekä ystäviä.Lähde: ASPA: Vertaistoiminta KANNATTAA (2010)
http://www.sosiaaliportti.fi/File/1a4faebc-f9d0-4694-8f40-3695743172f1/Vertaistoiminta_kannattaa.pdfHYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ


CP-vammaisten lasten vanhempien vertaistuen keskustelupalsta:
http://health.groups.yahoo.com/group/liikuntavamma/


YHTEYSTIEDOT

suunnittelija
Petra Peltonen
p. 040 754 0914

petra.peltonen(a)cp-liitto.fi

(mmc- ja hydrokefalia-vertaistuki)


suunnittelija

Merja Partanen
p. 040 575 3022
merja.partanen(a)cp-liitto.fi

(cp-vammaisten lasten perheiden vertaistuki)


aikuistoiminnan suunnittelija

Heidi Huttunen

heidi.huttunen(a)cp-liitto.fi

p. 040 5895 893
(aikuisten vertaistukiryhmät)