Tekstin koko:

Pienennä Suurenna
Suomen CP-Liitto

AVUSTAJAPALVELU

Suomen CP-liitto ry:n avustajapalvelun tarkoituksena on tukea vammaisten henkilöiden ja vammaista henkilöä kotona avustavien/hoitavien omaisten harrastus- ja virkistystoimintaa. CP-liitto maksaa avustajalle palkkion hänen tekemästään avustamistyöstä.


Avustajapalvelua voidaan myöntää Suomen CP-liiton toimintapiiriin kuuluville henkilöille: cp-, mmc- ja hydrokefalia-vammaisille tai varhaislapsuudestaan neurologisista syistä liikuntavammaisille henkilöille.


Avustajapalvelun myönnettävä tuntimäärä on max.70 tuntia/vuosi/henkilö.


Avustaja tulee hankkia itse, ja avustajan täytyy olla täysi-ikäinen. Hän ei voi asua samassa taloudessa avustettavan kanssa. 


Avustajan palkkio on 9 euroa / tunti, enintään 10 h / vrk. Palkkio maksastaan suoraan avustajalle, kun työ on tehty. Palkkiosta pidätetään ennakonpidätys. CP-liitto ei maksa muita kuluja, esim. matkakuluja.


Suomen CP-liiton pakollinen tapaturmavakuutus koskee myös avustajia. Emme korvaa muita avustajapalvelutoiminnassa aiheutuneita vahinkoja.


Avustajapalvelua voidaan myöntää vain kertaluonteisesti ennalta anotuksi ajaksi, ei jatkuvana säännöllisenä toimintana. Jokaista kertaa, kutakin tarkoitusta varten tulee tehdä oma anomus. Jälkikäteen emme voi myöntää avustajapalvelua.


Lomake tulee toimittaa liiton toimistoon, sähköisesti tai lähettämällä tulostettu hakulomake osoitteella: Suomen CP-liitto ry, Anne Heiskanen, Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki


Lääkärintodistus (kopio) tulee olla liitteenä ensimmäistä kertaa haettaessa.


Avustajapalvelun hakulomake


Avustajapalveluohje 2017Lisätiedot

Kurssisihteeri Anne Heiskanen puh. 044 059 2600 tai anne.heiskanen(at)cp-liitto.fi.
YHTEYSTIEDOT

Kurssisihteeri

Anne Heiskanen
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki

anne.heiskanen(a)cp-liitto.fi

p. 044 059 2600