Medlemsformulär

 • OBS! Ett barn under 15 år kan inte fungera som en fullständig medlem, men det ansöks om medlemskap av barnets förälder eller annan vuxen släkting.
 • Information om den egentliga medlemmen

 • PP slash KK slash VVVV
 • Familj-medlem

  Om ansökarn är annan, familje medlem kan anlitas till familjedlem. För varje medlem debiterar vi en egen avgift.
 • Suomen CP-liitto ry och dess medlemsföreningar upprätthåller ett medlemsregister för utstationering av CP-medlemskapsmagasiner och brev, fakturering av medlemsavgifter, information och annan kommunikation. I allmänhet kommer informationen inte att lämnas utanför föreningen och Suomen CP-liitto ry När jag skickar medlemsansökan ger jag mitt samtycke till Suomen CP-liitto ry och dess lokala föreningar att registrera information om mig och att använda min information i ömsesidig kommunikation mellan föreningen och föreningarna och som statistiskt material.

NAMN OCH HEMVIST
1. Föreningens namn

Namnet på föreningen är:
Nylands CP-förening rf                                      

2. Föreningens hemplats

Föreningen har sin hemplats i Helsingfors och dess område är Nyland och Öster-Nyland.

SYFTE, TYPER AV ÅTGÄRDER OCH FINANSIERING AV VERKSAMHET

3. Syfte

Föreningens syfte är att samarbeta med Finska CP-förbundet som expert- och samarbetsorganisation inom sitt verksamhetsområde för att utveckla lika möjligheter för personer med nedsatt rörlighet (CP), Meningo-myelo-cele (MMC) och hydrocefalus (HC) eller andra personer med neurofunktionella och deras nära och kära i samhället av neurologiska skäl.

Erleben Sie unvergleichliche Casino-Action im Tipico Casino Deutschland

Willkommen im aufregenden Universum des Tipico Casinos in Deutschland! Tauchen Sie ein in eine Welt voller Spannung, Nervenkitzel und unvergleichlicher Casino-Action, die Ihre Sinne begeistern wird. In diesem Artikel werden wir uns mit den faszinierenden Aspekten des Tipico Casinos befassen, von den aufregenden Spielen bis hin zu den großzügigen Boni und Aktionen, die auf Sie warten.

Entdecken Sie die Vielfalt an Spielmöglichkeiten, die das Tipico Casino zu bieten hat, und erfahren Sie, warum es zu den Top-Adressen für Glücksspiel-Enthusiasten in Deutschland zählt. Wir werden die herausragenden Merkmale dieses erstklassigen Casinos beleuchten und Ihnen einen Einblick in die Welt des Online-Glücksspiels verschaffen. Tauchen Sie mit uns ein in die Welt des Tipico Casinos und erleben Sie unvergessliche Momente voller Spaß und Unterhaltung!

Entdecken Sie die Vielfalt an spannenden Casino-Spielen

Erleben Sie unvergleichliche Casino-Action im Tipico casino Deutschland. Mit einer Vielzahl von aufregenden Spielen und spannenden Promotionen bietet das Tipico Casino ein erstklassiges Spielerlebnis. Tauchen Sie ein in die Welt des Glücksspiels und genießen Sie die Atmosphäre und Spannung, die das Tipico Casino zu bieten hat.

Ob Slots, Roulette, Blackjack oder Live-Casino-Spiele – im Tipico Casino finden Sie eine breite Auswahl an Spielen, die für jeden Geschmack und jedes Budget geeignet sind. Nutzen Sie die großzügigen Boni und Aktionen, um Ihre Gewinnchancen zu erhöhen und das Beste aus Ihrem Tipico Casino Erlebnis herauszuholen. Treten Sie ein und erleben Sie die Faszination des Glücksspiels im Tipico Casino Deutschland.

Erleben Sie Nervenkitzel und Unterhaltung rund um die Uhr

Erleben Sie unvergleichliche Casino-Action im Tipico Casino Deutschland. Tauchen Sie ein in eine Welt voller Spannung und Nervenkitzel, wo erstklassige Spiele und erstklassiger Service auf Sie warten. Mit einer breiten Auswahl an beliebten Casino-Spielen wie Slots, Roulette, Blackjack und vielem mehr bietet das Tipico Casino ein unvergessliches Spielerlebnis.

Genießen Sie die Atmosphäre eines echten Casinos von Ihrem eigenen Zuhause aus und profitieren Sie von großzügigen Boni und Aktionen. Das Tipico Casino Deutschland garantiert faire Spielbedingungen und sichere Zahlungsmethoden, damit Sie sich voll und ganz auf Ihr Spielerlebnis konzentrieren können. Treten Sie ein in die Welt des Tipico Casinos und erleben Sie Casino-Unterhaltung auf höchstem Niveau.

Genießen Sie erstklassige Grafiken und benutzerfreundliche Software

Erleben Sie unvergleichliche Casino-Action im Tipico Casino Deutschland. Tauchen Sie ein in eine Welt voller Spannung, Spielspaß und aufregender Gewinnmöglichkeiten. Unser Casino bietet eine vielfältige Auswahl an beliebten Spielen, darunter Slots, Roulette, Blackjack und vieles mehr. Mit hochwertiger Grafik und realistischem Sounddesign wird Ihr Casinoerlebnis bei uns zu einem unvergesslichen Abenteuer.

Genießen Sie bei Tipico Casino Deutschland eine sichere und faire Spielumgebung. Unsere Plattform garantiert transparente Spielregeln, schnelle Auszahlungen und einen erstklassigen Kundenservice. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und einer mobilen App können Sie Ihre Lieblingsspiele jederzeit und überall genießen. Tauchen Sie ein in die Welt des Glücksspiels und erleben Sie Nervenkitzel pur bei Tipico Casino Deutschland.

Entdecken Sie die Faszination des Glücksspiels und erleben Sie unvergessliche Momente im Tipico Casino Deutschland. Mit lukrativen Bonusangeboten und aufregenden Turnieren haben Sie die Chance, großartige Gewinne zu erzielen. Unser Casino steht für Unterhaltung auf höchstem Niveau und bietet eine einzigartige Atmosphäre, die Sie begeistern wird. Treten Sie ein und lassen Sie sich von der Magie des Casinos verzaubern – bei Tipico Casino Deutschland.

Gewinnen Sie mit lukrativen Bonusangeboten und Aktionen

Erleben Sie unvergleichliche Casino-Action im Tipico Casino Deutschland. Tauchen Sie ein in eine Welt voller Spannung und Nervenkitzel, die Sie in den Bann ziehen wird. Mit einer Vielzahl von erstklassigen Casinospielen, darunter Slots, Roulette, Blackjack und mehr, bietet das Tipico Casino die perfekte Umgebung für alle Casino-Enthusiasten.

Genießen Sie eine herausragende Spielerfahrung dank modernster Technologie und einer benutzerfreundlichen Plattform, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Lieblingsspiele bequem von zu Hause oder unterwegs zu spielen. Das Tipico Casino Deutschland zeichnet sich nicht nur durch sein umfangreiches Spielangebot aus, sondern auch durch erstklassigen Kundenservice und transparente Zahlungsmethoden, die Ihnen ein sorgenfreies Spielerlebnis garantieren.

Treten Sie ein in die Welt des Tipico Casinos und lassen Sie sich von der aufregenden Atmosphäre und den lukrativen Gewinnchancen begeistern. Egal, ob Sie ein erfahrener Spieler oder ein Neuling sind, im Tipico Casino Deutschland erwartet Sie eine unvergessliche Casino-Action, die Sie immer wieder zurückkommen lässt.

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des Tipico Casino Deutschland

Im Tipico Casino Deutschland erwartet Sie ein unvergleichliches Erlebnis voller Spannung und Nervenkitzel. Tauchen Sie ein in die Welt des Glücksspiels und genießen Sie eine Vielzahl von aufregenden Casino-Spielen, darunter Slots, Roulette, Blackjack und vieles mehr. Mit einer benutzerfreundlichen Plattform und hochwertiger Grafik bietet das Tipico Casino eine erstklassige Spielerfahrung.

Egal, ob Sie ein erfahrener Spieler oder Neuling sind, im Tipico Casino Deutschland finden Sie garantiert das passende Spiel für sich. Profitieren Sie von großzügigen Bonusangeboten und Aktionen, die Ihre Gewinnchancen erhöhen. Erleben Sie die Faszination des Casinos von zu Hause aus oder unterwegs und lassen Sie sich von der erstklassigen Unterhaltung begeistern, die das Tipico Casino zu bieten hat.

Zusammenfassend bietet das Tipico Casino Deutschland eine unvergleichliche Casino-Erfahrung, die sowohl erfahrene Spieler als auch Neulinge begeistern wird. Mit einer Vielzahl von hochwertigen Spielen, großzügigen Boni und einer benutzerfreundlichen Plattform ist Tipico die ideale Wahl für alle, die auf der Suche nach erstklassiger Casino-Action sind. Tauchen Sie ein in die Welt des Glücksspiels und erleben Sie Nervenkitzel und Spannung in einem sicheren und vertrauenswürdigen Online-Casino. Registrieren Sie sich noch heute und entdecken Sie die aufregende Welt des Tipico Casinos!

4. Aktivitetsform

För att uppnå sitt syfte måste

4.1. Organisera vägledning, rådgivning och utbildning samt stödtjänster som främjar och stöder fysisk, psykisk och social verksamhet för personer med funktionsnedsättning och anhörigas resurser,

4.2 Samarbetar med offentliga myndigheter och andra för att se till att tjänsterna utvecklas på ett sådant sätt att rättigheterna för personer med funktionsnedsättning till försörjning, utbildning, sysselsättning och social verksamhet förverkligas på samma villkor som andra medborgare.

4.3 Organisera rekreationsevenemang och andra liknande evenemang för att främja medlemmarnas sociala samverkan,

4.4 Delta i fritids-, ungdoms- och fysisk aktivitet genom att anordna klubbar, läger, tävlingar och andra liknande evenemang,

4.5 Att ägna sig åt informations- och publikationsverksamhet och stöder forskning på detta område, agerar på andra liknande sätt för att främja dess syfte.

5 § Finansiering av insatser

1. För att finansiera sin verksamhet får samfundet driva en kafé- och näringsbutik, audiovisuell och annan förlagsverksamhet inom sitt område, handel med hjälpmedel och hjälpmedel, försäljning av minnessaker och presentartiklar samt anordna betald utbildning, festlig, nöje osv. lotterier samt insamlingar.

2. Vid tillämpningen av sin verksamhet skall sammanslutningen i förekommande fall erhålla ett lämpligt tillstånd.

3. Sammanslutningen får äga fast och lös egendom och utföra uthyrning av tillgångar.

4. Föreningen kan få bidrag och testamenten etc. Donationer.

MEDLEMMAR

6 § Medlemsgrupper

Föreningen kan ha faktiska medlemmar, familjemedlemmar, anhängare och hedersmedlemmar.

1. En person som vill bidra till att uppfylla det syfte som anges i artikel 2 i dessa stadgar och som åtar sig att följa dessa regler får godtas som fullvärdig medlem av sammanslutningen.

2. Make/makan eller sambon, föräldrarna, mor- och farföräldrarna, barnen och barnbarnen till den berörda medlemmen och personer som är bosatta i samma hushåll som den medlem som vill bidra till förverkligandet av det syfte som anges i artikel 2 i dessa regler och som åtar sig att följa dessa regler får godkännas som familjemedlem.

3. En privatperson eller en juridisk person som vill stödja föreningens syfte och verksamhet kan godtas som supportermedlem.

4. En person som i hög grad har bidragit till föreningens verksamhet får bjudas in som hedersmedlem.

Ledamoten är godkänd av föreningens styrelse.  En hedersmedlem inbjuds av styrelsen på förslag av föreningen till ett möte.

7 § Medlemsavgift

1. Den årliga medlemsavgift som skall tas ut av den ordinarie ledamoten, suppleanten och stödmedlemmen skall fastställas separat av årsmötet för varje medlemsgrupp. Hedersmedlemmen betalar inte medlemsavgiften.

8 § Avgång och avskedande 

1. En medlem får lämna föreningen genom att skriftligen underrätta föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att skriftligen underrätta föreningen om skillnaden i protokollet vid föreningens sammanträde.

2. En medlem skall anses ha avgått från föreningen om medlemmen har underlåtit att betala sin medlemsavgift under två år i följd. Avgången träder i kraft när föreningens styrelse har registrerat skilsmässan i sitt protokoll.

3. Styrelsen i en sammanslutning får säga upp en medlem som inte fullgjort sina skyldigheter och som inte längre uppfyller villkoren för medlemskap eller vars verksamhet inom eller utanför föreningen väsentligt har skadat föreningen.

En medlem kan överklaga uppsägningsbeslutet till föreningens möte genom att lämna in ett skriftligt klagomål till föreningens styrelse inom trettio (30) dagar efter uppsägningsbeslutet. Överklagandet ska behandlas vid föreningens första möjliga möte.

BESLUTSBEFOGENHETER

9 §

1. Föreningens beslutsrätt skall utövas av föreningens möte.

2. Föreningen skall företrädas och förvaltas av föreningens styrelse som en laglig styrelse.

FÖRENINGSMÖTE
10 § Föreningsmöten

1. Föreningens första årsmöte hålls årligen på ett datum som fastställs av styrelsen i februari-april.

2. Ett extra möte i föreningen skall hållas om föreningens eller föreningens styrelses styrelse anser det nödvändigt eller om minst en tiondel (1/10) av de röstande medlemmarna i föreningen skriftligen begär det skriftligen från föreningens styrelse för en särskilt informerad handläggning av ärendet, i vilket fall mötet skall hållas inom trettio (30) dagar från dagen för den lämpliga begäran.

11 § Kallelse till stämma

1. Inbjudan till föreningens möten skall sändas minst fjorton (14) dagar före mötet genom brev som skickas till varje medlem eller offentliggörs samtidigt i föreningens eller Finlands CP-förenings offentliggörande eller i en tidning som publiceras i minst en stad.

2. Kallelsen till stämman skall innehålla åtminstone de frågor som anges i 23 § i associeringslagen.

3. I inbjudan till ett möte skall de frågor som skall diskuteras vid mötet anges.        Inget beslut får fattas vid stämman om inte minst tre fjärdedelar (3/4) av de röstberättigade ledamöterna vid mötet anser att det är brådskande.

12 § Rösträtt

1. Varje ordinarie ledamot, en relativ ledamot, en hedersmedlem, som har fyllt 15 år skall ha en röst vid föreningens möte.

2. En stödman skall ha rätt att yttra sig vid föreningens sammanträde, men inte att rösta.

3. Medlemmarna i föreningens styrelse, revisorer och anställda har rätt att närvara och tala vid föreningens möten. Föreningens möte kan också ge andra personer rätt till närvaro.

13 § Beslutsordning

1. Ärendet skall avgöras med absolut majoritet, om inte annat föreskrivs i dessa regler i ett särskilt fall. Vid lika röstetal skall ordförandens röst beslutas, men omröstningen om stängda biljetter skall beslutas genom omröstning.

2. Flest röster kommer att väljas. Valet ska hållas på begäran med slutna flaggor. Vid oavgjort avgörs valet av lotteriet.

14 § Initiativrätten

Medlemmen får ta initiativ till att tas på föreningens möte. Initiativet ska lämnas in till styrelsen minst sextio (60) dagar före det ordinarie sammanträde där det ska behandlas.

15 § Föreningens årsmöte och extra sammanträde

1. Följande skall diskuteras vid årsmötet:

·   presentera årsredovisningen och revisionsberättelsen för föregående kalenderår,

· besluta om antagande av resultaträkningen och balansräkningen samt om ansvarsfrihet för ansvariga personer,

·  Storleken på de medlemsavgifter som skall betalas för det påföljande kalenderåret.

·  Om godkännande av föreningens handlingsplan för det budgetår som inleddes.

·  godkänna föreningens budget för det budgetår som inleddes,

·   välja ordförande och vice ordförande i föreningens styrelse, som kallas ordförande och vice ordförande i föreningen,

· välja övriga ledamöter i föreningens styrelse i stället för avgång och välja suppleanter,

· välja två (2) revisorer och en revisorssuppleant för att granska ledningen och räkenskaperna för det kalenderår som inleddes,

·  beslut om initiativ och andra frågor i den ordning som föreskrivs i § 10 i stadgan

2. Föreningens extra sammanträde skall behandla de frågor för vilka den har sammankallats.

STYRELSEN
16 § Styrelseledamöter

1. Styrelsen består av styrelsens ordförande, vice ordföranden och sju (7) övriga ledamöter samt tre (3) suppleanter.

2. Mandatperioden för föreningens ordförande, vice ordförande och suppleanter skall vara ett kalenderår, de övriga medlemmarnas mandatperiod skall vara två kalenderår, varav hälften av de ledamöter som avgår varje år, första gången som föreskrivs i lotteriet.

3. Föreningens styrelse får bland sina ledamöter inrätta ett presidium och överlåta sina uppgifter till den verkställande regeln.

4. Föreningens styrelse får inrätta kommittéer för en begränsad tid eller för en viss tjänst, för vilken den vid behov skall fastställa en stadga.

17 § Styrelsemöten

1. Föreningens styrelse skall sammanträda på inbjudan av föreningens ordförande eller, vid behov, av vice ordföranden. Styrelsen i föreningen måste också sammankallas om minst hälften av styrelseledamöterna så kräver.

2. Föreningens styrelse har beslutsmässighet när föreningens ordförande eller vice ordförande och minst fyra (4) övriga ledamöter är närvarande.

3. Varje styrelseledamot har en (1) röst vid föreningens styrelsemöte. Ärendena skall avgöras med absolut majoritet. Vid lika röstetal skall sammanträdesordförandens ståndpunkt fastställas genom omröstning, men valet skall avgöras med parti.

18 § Styrelsens uppgifter

I förbundets styrelses uppgifter ingår bland annat följande:

· att styra föreningens allmänna verksamhet i enlighet med föreningsmötenas lagar, regler och beslut,

· förbereda de frågor som skall diskuteras vid föreningsmötena som utkast till beslut och sammankalla mötena,

· lägga förslag till utveckling av föreningens verksamhet,

· godkänna medlemmar i föreningen och föra en förteckning över medlemmarna i föreningen,

· Inrätta nödvändiga kommittéer.

· att säkerställa föreningens ekonomi och fastighetsförvaltning och att se till att föreningen redovisar i enlighet med lag och gott sätt,

· ta över medlemmarna i föreningen och komma överens om deras arbetsvillkor,

· kommunicera med offentliga myndigheter och andra aktörer som arbetar med personer med funktionsnedsättning.

SKRIVA NAMNET PÅ FÖRENINGEN

19 §

1. Föreningens namn skall skrivas av styrelsens ordförande och vice ordförande tillsammans eller av någon av dem tillsammans med en annan stiftelse eller anställd i den förening som utsetts av föreningens styrelse.

2. Föreningens styrelse får besluta att föreningens medarbetare skriver föreningens namn.

RÖRELSERESULTAT OCH RÄKENSKAPSÅR, REVISION

20 §

1. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderåret.

2. Föreningens styrelse skall senast 21 (21) dagar före årsmötet överlämna resultaträkningen och balansräkningen samt andra administrativa och finansiella handlingar till revisorerna. Revisorerna skall lämna in handlingarna och revisionsrapporterna inom sju (7) dagar.

3. Föreningens revisorer måste vara tillräckligt välbekanta med sina uppgifter

ÄNDRING AV REGLER OCH UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

21 § Ändring av reglerna

1. Beslutet att ändra stadgarna skall fattas vid föreningsmötet med en majoritet av minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna.

2. Om föreningens regler ändras i fråga om syfte eller verksamhetsformer, ska föreningen inhämta yttrande från Finlands CP-förening innan ärendet diskuteras vid föreningens möte.

3. I inbjudan till ett möte skall det anges en ändring av reglerna.

22 § Demontering av föreningen

1. Ett beslut om upplösning av en sammanslutning skall fattas vid två på varandra följande föreningsmöten, mellan vilka det skall finnas minst trettio (30) dagar, och minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna krävs vid varje möte.

2. Vid upplösning eller upplösning av en sammanslutning skall dess tillgångar överföras till verksamhet som tjänar föreningens syfte, vars sista möte i den sammanslutning som beslutar om vars upplösning skall besluta.

3. I inbjudan till mötet skall det anges att föreningen upplöss.

23 § Förvärvade medlemsrättigheter kvarstår

Yhdistyksen lomakohde ”Lauranmökki”, on jäsenten vuokrattavissa. Mökki sijaitsee Saimaalla, Louhiveden rannalla, osoitteessa Turkinniementie 70, 52340 Ristiina (Anttola).

Lisätietoja ja mökkivaraukset Gun Ainamo puh. 050-377 6117 tai s-posti: gun.ainamo(a)gmail.com

Lauranmökki

Joulukuussa 2015 yhdistykseen tuli yhteydenotto missä kerrottiin, että olimme saaneet perinnön. Perintö sisälsi muun muassa pienen kesämökin Saimaan rannalta. Testamentin olivat laatineet Laura ja Otto Kuronen. Mökki sai nimensä lahjoittajan mukaan ”Lauranmökki”. Mökin rakennusvuosi on 1968, joten se ei ole täysin esteetön. Tämä pieni viehättävä lomamökki on jäsenten vuokrattavissa.

Mökissä on sähköt ja tuvassa on takka, viileinä iltoina se tuo lämpöä ja luo tunnelmaa. Lisälämpöa tarvittaessa antaa 2 sähköpatteria. Mökin keittiö on vaatimaton, mutta toimiva. Keittiössä on kaksipaikkainen induktioliesi, jääkaappi, mikroaaltouuni, kahvin- ja vedenkeitin, sähkövatkain sekä kattiloita ja perusastiasto. Juomakelpoista vettä saa pihakaivosta. Mökin terassin näkymä on järvelle. Grilliherkut voi valmistaa pihan puugrillillä.

Lauranmökissä on makuupaikkoja 4 henkilölle. Tuvassa pedattava sohva ja erillisessä makuuhuoneessa parisänky. Lisäksi on kesäkäyttöön vierasmökissä 2 nukkumapaikkaa. Vierasmökissä ei ole sähköä ja sinne on 2 askelmaa.

Mökiltä löytyy peitot ja tyynyt, mutta vieraiden on tuotava omat liinavaatteet. Saunominen uudessa puulämmitteisessä rantasaunassa kruunaa illan. Tasaisesti syvenevästä rannasta voi pulahtaa kirkkaaseen veteen vilvoittelemaan. Mökillä on kaksi venettä, yksi soutuvene ja toinen alumiinivene mihin löytyy pieni moottori. Pelastusliivit löytyvät mökiltä. Järven suuntaan rakentamamme suuri terassi tarjoaa hyvät puitteet vaikkapa grillijuhlien järjestämiseen tai auringon ottamiseen.

Vuonna 2020 rakensimme uuden esteettömän ulkokäymälän, lisäksi v 2021 valmistui toinen ulkokäymälä, missä on polttava WC-pönttö, tämä vessa on tarkoitettu kaikille omatoimisesti liikkuville.

Anttolan kylälle on mökiltä noin 10 km. Anttolasta löytyy peruspalvelut kävelymatkan päässä toisistaan, ruokakauppa, apteekki, ravintola, kahvila, leipomo, terveysasema, urheilu ja kalastusliike sekä auto- ja konehuolto ym.

Lauranmökki on osa yhdistyksen jäsenilleen tarjoamaa palvelua, eli mökki on ainoastaan yhdistyksen jäsenten vuokrattavissa. Vuokraushinta vaihtelee hieman sen mukaan, onko vuokraaja varsinainen jäsen vai kannatusjäsen. Kaikissa hintaryhmissä hinta on kuitenkin hyvin edullinen verrattuna vastaaviin kohteisiin vapailla markkinoilla.

Jatkossa Uudenmaan CP-yhdistyksen varsinaiset jäsenet, jotka eivät asu yhdistyksen toiminta-alueella, rinnastetaan mökin vuokrauksessa kannatusjäseniin eli heiltä peritään kannatusjäsenille määrätty mökin vuorokausihinta.

Lauranmökin käyttöohje 2024

Lauranmökin esittelyvideo on YouTube:ssä

Lauranmökin vuokrahinnasto 2024

Hintaryhmä 1: aikuinen vammainen (varsinainen jäsen), avustajan /ystävän kanssa
Päivävuokra 30 e (ei yöpymistä)
Viikonloppu pe-su 100 e
Viikko pe-pe 275 e
Lisävuorokausi 40 e

Hintaryhmä 2: Perheenjäsen (vammainen jäsen + omaisen kanssa)
Päivävuokra 45 e (ei yöpymistä)
Viikonloppu pe-su 180 e
Viikko pe – pe 435 e
Lisävuorokausi 60 e

Hintaryhmä 3: Kannatusjäsen
Päivävuokra 55 e (ei yöpymistä)
Viikonloppu pe-su 220 e 
Viikko pe – pe 530 e
Lisävuorokausi 75 e

Viikonloppu pe–su: tulo pe klo 16 – lähtö su klo 17, ellei toisin sovita.
Viikko pe – pe: tulo pe klo 16 – lähtö pe klo 15, ellei toisin sovita

Varaukset ja tiedustelut:
Uudenmaan CP-yhdistys ry Gun Ainamo 050-377 6117, gun.ainamo(a)gmail.com

Mökkiä ei saa luovuttaa toiselle!

Huom! Mikäli varaus perutaan myöhemmin kuin 14 vrk ennen vuokra-aikaa, palautetaan 50%. Jos peruutus on 7 vrk ennen vuokrauksen alkua, maksua ei palauteta. Jos lomakohdetta ei oteta vastaan tai se otetaan vastaan myöhästyneenä tai jos poistuu lomakohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei ole oikeutta vuokran palautukseen. Mökillä ei ole siivouspalvelua, joten jätä mökki siistiin kuntoon, kun poistut. Epäsiististä mökistä veloitamme siivouskulut 150 eur.

Uudenmaan CP-yhdistys
Nylands CP-förening ry                                                                
13.4.2021

1 §

 1. Yhdistyksen nimi on Uudenmaan CP-yhdistys  – Nylands CP-förening ry.
 2. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja sen toimialueena Uusimaa ja Itä-Uusimaa.

TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT JA TOIMINNAN RAHOITUS

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueensa asiantuntija- ja yhteistyöjärjestönä toimia cp-, mmc- ja hydrokefalia-vammaisten tai muiden lapsuudestaan neurologisista syistä liikuntavammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä yhdenvertaisten mahdollisuuksien kehittämiseksi yhteiskunnassa.

3 §

      Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. järjestää sellaista koulutustoimintaa, ohjausta ja neuvontaa sekä sellaisia tukipalveluja, jotka edistävät ja tukevat vammaisten henkilöiden fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia toimintoja sekä omaisten voimavaroja,
 2. tekee yhteistyötä viranomaisten ja muiden yhdistysten kanssa, jotta palvelut kehittyvät siten, että vammaisten henkilöiden oikeudet toimeentuloon, koulutukseen, työhön ja yhteiskunnalliseen toimintaan toteutuvat tasavertaisina muiden kansalaisten kanssa,
 3. harjoittaa tiedotus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa,
 4. harjoittaa nuoriso- ja liikuntatoimintaa järjestämällä leirejä, kilpailuja ja muita vastaavia tapahtumia,
 5. toimii muilla vastaavanlaisilla tavoilla tarkoituksensa edistämiseksi.

4 §

 1. Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi harjoittaa kahvila- ja ravitsemusliikettä, alansa audiovisuaalista ja muuta kustannustoimintaa, apu- ja toimintavälineiden kauppaa, muistoesineiden, lahjatavaroiden myyntiä ja järjestää maksullisia juhla, huvi- yms. tilaisuuksia sekä järjestää arpajaisia. Lisäksi yhdistys voi harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää taloudellista toimintaa ja taloudellisesti vähäistä elinkeinotoimintaa.
 2. Toimintaansa varten yhdistys hankkii tarvittaessa asianmukaisen luvan.
 3. Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

JÄSENET

5 §                   

Yhdistyksessä voi olla varsinaisia jäseniä, perhe(en)jäseniä, kannattajajäseniä sekä kunniajäseniä.

 1. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka haluaa edistää näiden sääntöjen 2 §:ssä ilmenevän tarkoituksen toteuttamista ja joka sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.
 2. Perheenjäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö, joka haluaa edistää näiden sääntöjen 2 §:ssä ilmenevän tarkoituksen toteuttamista ja joka sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.
 3. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
 4. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

6 §

Varsinaisen ja perhejäsenen ja kannattajajäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajan tai kunniajäsenen kutsuu hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous. (Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain yhdistyksen kokouksen yksimielisellä päätöksellä).

 1. Varsinaiselta jäseneltä, perheenjäseneltä sekä kannattajajäseneltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää kunkin jäsenryhmän osalta erikseen vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät suorita jäsenmaksuja.
 2. Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa kahdelta vuodelta peräkkäin maksamatta. Ero tulee voimaan, kun yhdistyksen hallitus on sen kirjannut pöytäkirjaansa.

7 §

 1. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
 2. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei enää täytä jäsenyyden edellytyksiä tai jonka toiminta yhdistyksessä, liitossa tai sen ulkopuolella on huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. Jäsen voi valittaa erottamispäätöksestä yhdistyksen kokoukselle jättämällä kirjallisen valituksen yhdistyksen hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Valitus on käsiteltävä ensimmäisessä mahdollisessa yhdistyksen kokouksessa. Kuitenkin 6 § 2 kohdassa mainitussa menettelyssä yhdistyksen hallituksen päätös on lopullinen.

PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄJÄT

8 §

 1. Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.
 2. Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa lainmukaisena hallituksena yhdistyksen hallitus.

YHDISTYKSEN KOKOUS

9 §

 1. Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous ja ylimääräinen yhdistyksen kokous.
 2. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.
 3. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, mikäli yhdistyksen kokous tai yhdistyksen hallitus katsoo sellaisen tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) Yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta pyytää erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten, jolloin kokous on pidettävä neljänkymmenenviiden (45) vuorokauden kuluessa asianmukaisen pyynnön esittämisestä lukien.
 4. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Etäosallistumisen mahdollisuudesta ja etäosallistumisen tavasta on mainittava kokouskutsussa.

10 §

 1. Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin on lähetettävä vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta kullekin jäsenelle postitetulla kirjeellä tai sähköpostilla tai yhdistyksen kotisivuilla.
 2. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

11 §

 1. Kullakin varsinaisella jäsenellä ja perheenjäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni. 
 2. Kannattajajäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puheoikeus mutta ei äänioikeutta. Kannattajajäsenenä olevan yhteisön on annettava puheoikeutta käyttävälle edustajalleen valtakirja.
 3. Asiat ratkaistaan äänestyksessä ehdottomalla enemmistöllä ellei näissä säännöissä muualla erityisessä tapauksessa toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni mutta suljetuin lipuin toimitetussa äänestyksessä ja vaalissa arpa. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Vaali on toimitettava vaadittaessa suljetuin lipuin.
 4. Yhdistyksen hallituksen jäsenillä, tilintarkastajilla/toiminnantarkastajilla ja yhdistyksen toimihenkilöillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen kokous voi sallia läsnäolo-oikeuden myös muille henkilöille.

12 §

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi

ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja

muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksujen suuruus

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet ja mahdolliset varajäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi

tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on

hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta

ennen sitä kokousta, jossa asia halutaan käsiteltäväksi, jotta asia voidaan sisällyttää

kokouskutsuun.

Ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten se on kutsuttu kokoon.

YHDISTYKSEN HALLITUS

13 §

1 Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut

 • yhdistyksen puheenjohtaja,
 • yhdistyksen varapuheenjohtaja ja
 • 1 – 7 muuta varsinaista jäsentä, sekä
 • 0 – 8 varajäsentä.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajantoimikausi on vuosikokousten välinen aika, varsinaisten ja varajäsenten toimikausi on kahden vuosikokouksen välinen aika siten, että vuosittain puolet varsinaisista ja varajäsenistä on erovuorossa, ensimmäisellä kerralla arvan määrääminä.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Yhdistyksen hallituksen kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi (1) ääni. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

2 Yhdistyksen hallitus voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan ja määrätä sen tehtävistä johtosäännössä.

3 Yhdistyksen hallitus voi määräajaksi tai erityistä tehtävää varten asettaa toimikuntia, joille se tarvittaessa vahvistaa johtosäännön.

14 §

Yhdistyksen hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa
– johtaa yhdistyksen yleistä toimintaa lain, sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti;
– valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat päätösehdotuksiksi ja kutsua kokoukset koolle;
– tehdä esityksiä yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi;
– hyväksyä jäsenet yhdistykseen ja pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä;
– asettaa tarpeelliset toimikunnat;
– huolehtia yhdistyksen taloudesta ja omaisuuden hoidosta sekä siitä, että yhdistyksessä pidetään kirjanpitoa kuin laki ja hyvä tapa vaativat;
– ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä sopia heidän työehdoistaan;

– pitää yhteyttä viranomaisiin sekä vammaisten parissa työskenteleviin yhteisöihin ja säätiöihin.

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

15 §

 1. Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä yhdistyksen hallituksen määräämän henkilön kanssa.
 2. Yhdistyksen hallitus voi määrätä yhdistyksen luottamus- tai toimihenkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

TOIMINTA- JA TILIKAUSI, TOIMINNAN TAI TILINTARKASTUS

16 §

 1. Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
 2. Yhdistyksen hallituksen on jätettävä tuloslaskelma ja tase sekä muut hallintoon ja talouteen liittyvät asiakirjat toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien on palautettava asiakirjat toiminnantarkastuskertomuksineen tai tilintarkastuskertomuksineen seitsemän (7) vuorokauden kuluessa.
 3. Kaikkien valittujen toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien tulee olla riittävästi perehtyneitä tehtäviinsä.

 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

17 §

 1. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
 2. Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta, ja siihen vaaditaan kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä,
 3. Yhdistyksen purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi luovutetaan sen varat sellaiseen yhdistyksen tarkoitusta palvelevaan toimintaan, jonka viimeinen purkamisesta päättävä yhdistyksen kokous päättää.
 4. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Täytä jäsenhakulomake ja otamme sinuun mahdollisimman pian yhteyttä.

LINKKI JÄSENHAKEMUSLOMAKKEESEEN

Voit myös täyttää alla olevan jäsenhakulomakkeen, mikäli linkki ei toimi.

Liittymällä Uudenmaan CP-yhdistyksen jäseneksi saat käyttöösi myös Suomen CP-liiton edut. Kun jäsenyytesi on hyväksytty, postitamme sinulle uuden jäsenen paketin, joka sisältää tietoa CP-liiton toiminnasta.

Uudenmaan CP-yhdistyksen jäsenmaksut

 •  30 euroa varsinainen jäsen 
 •  5 euroa / perhejäsen
 •  40 euroa kannatusjäsen / henkilö 
 •  80 euroa kannatusjäsen / yritys


Jäsenhakulomake

 • Huom! Alle 15-vuotias lapsi ei voi toimia varsinaisena jäsenenä, vaan jäsenyyttä hakee lapsen vanhempi tai muu täysi-ikäinen omainen. Silloin vammaisen lapsen voi lisätä perhejäseneksi. Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.
 • JÄSENEN TIEDOT

 • PP dot KK dot VVVV
 • POSTIOSOITE

 • JÄSENTIEDOT

 • DIAGNOOSI

 • Oma, lapsen tai läheisen vamma

 • Perhejäsenyys

  Jos hakijana on vanhempi tai muu läheinen, perheenjäsenet voidaan liittää perhejäseniksi. Jokaisesta perhejäsenestä peritään erillinen maksu.
 • VAPAA SANA

CP-liiton valtakunnallisesta toiminnasta ja tapahtumista löydät lisätietoja täältä.

Säännöllinen toiminta 2024

Syksyn 2024 toiminta löytyy nyt alta!

Kokkauskurssit

Tervetuloa Uudenmaan CP-yhdistyksen kokkauskursseille!

Syksyn 2024 kokkauskurssit järjestetään kolmena lauantaina kello 10-13.45. Päivät ovat 21.9., 9.11. ja 23.11. Teemoja ei ole vielä valittu, ja voit toivoa teemaa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen uudenmaancpyhdistys@outlook.com.

Paikkana on tuttuun tapaan Helsingin työväenopisto, opistotalo, Helsinginkatu 26, 00100 Helsinki.

Tila on esteetön.

Kurssien omavastuu on 10 euroa/kerta, joka laskutetaan jälkikäteen.

Kurssit on tarkoitettu aikuisille ja nuorille.

Ilmoittaudu sähköpostilla uudenmaancpyhdistys@outlook.com tai soittamalla 040 148 9782

Huomioithan, että imoittautuminen on sitova!

Kurssille mahtuu 13 osallistujaa mukaan lukien avustajat. Voit osallistua joko yhdelle tai useammalle kokkauspäivälle. Ota oma avustaja mukaan, jos tarvitset apua.

TÄRKEÄÄ on, että ilmoittautumisen yhteydessä kerrot, onko sinulla tai avustajallasi ruoka-allergiaa.

Kannattaa ottaa mukaan tyhjiä kannellisia muovirasioita, mikäli haluat ottaa mukaan ylijäänyttä ruokaa.

Kurssi toteutetaan yhteistyössä Helsingin Työväenopiston kanssa.

Kuntosaliryhmä Puntit pyörimään

Uudenmaan CP-yhdistyksen kuntosaliryhmä kokoontuu syksyllä taas joka viikko!

Kuntosali on keskiviikkoisin kello 17.15–18.15 alkaen 4.9.2024. Poikkeuksena kuntosalia ei pidetä 16.10. koulujen syyslomien vuoksi.

Paikkana on Laurea ammattikorkeakoulu, Metsäpojankuja 3, Tapiola, Espoo.

Hinta on 30 euroa/henkilö/kausi. Kevään tapaamiskertoja on 14.

Ensikertalainen voi tulla kokeilemaan toimintaa maksutta kaksi kertaa kauden alussa.

Kuntosalin kohderyhmä on liikuntarajoitteiset miehet ja naiset.

Ilmoittautumiset ohjaaja Kati Savela-Vilmarille sähköpostitse kati.savela-vilmari@protonmail.com. Lisätietoja yhdistyksen toimistolta sähköpostilla uudenmaancpyhdistys@outlook.com tai puhelimitse 0401489782. Katin ohjaajaparina toimii syksyllä Taina Lampinen.

Pyörätuoli ei ole este osallistumiselle. Ota oma avustaja mukaan, jos tarvitset salilla apua, sillä yleisavustajaa ryhmässä ei ole.

Kuntosaliryhmä toteutetaan yhteistyössä Espoon liikuntapalveluiden, Espin Ry:n ja Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa.

Improvisaatioteatteriryhmä

Tervetuloa mukaan Uudenmaan CP-yhdistyksen improryhmään sekä vanhat konkarit että uudet kokeilijat!

Ryhmä kokoontuu lauantaina 14.9. kello 12-14, lauantaina 5.10. kello 12-14, lauantaina 2.11. kello 12-16 ja lauantaina 30.11. kello 12-14.

Paikkana on HyTe ry:n Sali, Kauppamiehentie 6, 2. kerros, 02100 Espoo.

Improteatterin osallistumismaksu on 50 euroa/kausi/henkilö, ja se laskutetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Ryhmässä ei ole yleisavustajaa, joten jos tarvitset apua, ota oma avustaja mukaan.

Kohderyhmä on aikuiset ja nuoret. Mukaan mahtuu 8 osallistujaa, eli ryhmässä on tilaa kolmelle uudelle.

Ennakkotietoja improsta tai tarinateatterista ei tarvita. Pyörätuoli tai puheen haasteet eivät myöskään ole osallistumisen esteenä. 

Luvassa yhteistä tarinointia, impron avulla mielikuvituksen siivin eri paikkoihin ja ihmisten, eläinten ja muiden olentojen nahkoihin sukeltamista, tarinateatteria eli improa oman elämän kokemuksista ja mukavaa yhdessäoloa. Lisäksi kevätkauden lopulle on suunnitteilla esitys.

Joka kerta pidämme myös kahvitauon, ja omaat eväät voi ottaa mukaan.

Improryhmän ohjaajana jatkaa Tanja Parantainen, teatteri-ilmaisun ohjaaja ja tarinateatteriohjaaja Teatteri ILMI Ö:stä.

Ilmoittautuminen Tanja Parantaiselle puhelimitse 050 410 9368 tai sähköpostilla tanjaparantainen@gmail.com. Häneltä saa myös lisätietoja.

Keilaus

Keilausta Uudenmaan CP-yhdistyksen jäsenille on noin kerran kuukaudessa torstaisin kello 18–20.

Keilauspäivät ovat 8.8., 19.9., 17.10., 14.11. ja 12.12.2024.

Paikkana on Espoon Sello, BowlCircus, Ratsukatu 3, Leppävaara, Espoo.

Omavastuu on 35 euroa/kausi/henkilö. Kausimaksu laskutetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Mukaan mahtuu 8 henkilöä. Paikkoja on vapaana, joten lähde rohkeasti mukaan! Ryhmässä ei ole yleisavustajaa, joten jos tarvitset apua, ota oma avustaja mukaan.

Kohderyhmänä on aikuiset ja nuoret.

Ilmoittautumiset Anu Mäkelälle puhelimitse 050 491 9171 tai sähköpostilla a.m.halonen81@gmail.com. Häneltä saa myös lisätietoja.

Keilaus toteututaan yhteistyössä Espoon liikuntapalveluiden kanssa.

Bänditreenit

Bänditreenit pidetään joka toinen torstai kello 17-18.30. Syksyllä treenejä pidetään 29.8.-12.12.2024 välisenä aikana.

Paikkana on Uudenmaan Lihastautiyhdistys, Väinö Auerin katu 10, Kumpula, Helsinki.
Hinta on kausimaksu 90 euroa/soittaja. Omavastuulaskun lähettää Uudenmaan Lihastautiyhdistys.

Kohderyhmänä on aikuiset ja nuoret. Ota oma avustaja mukaan, jos tarvitset apua.

Nyt musisoinnissa ei tarvita hankalia otteita, sillä voit näppäillä kitarankieliä tai lyödä rumpusettiä iPadia kevyesti koskettamalla. IPadilla soittaminen on lisännyt mahdollisuuksia musisointiin, jossa vamma ei estä soittamista, ja sopivia ratkaisuja voidaan etsiä yhdessä. Kaikki osaavat soittaa!

Ryhmissä jammataan kavereiden kanssa rennolla meiningillä. Bändiläisten ikähaitari on laaja, ja mukaan mahtuu uusia soittajia ja laulajia. Opettajina toimivat muusikot ja musiikinopettajat Aarne “Arska” Himberg, Harri Kentala ja Kaapo Virolainen.

Ilmoittautumiset Uudenmaan Lihastautiyhdistyksen toimistolle sähköpostilla toimisto@uly.fi tai soita Kristiina Miettiselle numeroon 040 833 9430. Häneltä saa myös lisätietoja.

Bänditreenit toteutetaan yhteistyössä Uudenmaan Lihastautiyhdistyksen kanssa.


Hengailut

Uudenmaan CP-yhdistyksen hengailut pidetään noin joka toinen perjantai kello 18-20. Kokoontumispäivät ovat 16.8., 30.8., 20.9. ja siitä eteenpäin joka toinen perjantai. Viimeinen hengailu pidetään 13.12.

Paikkana on Suomen CP-liiton tilat osoitteessa Malmin kauppatie 26, Helsinki. Huomioithan, että paikan alaovi menee lukkoon kello 18, joten kannattaa tulla paikalle sitä ennen.

Tapahtuma on maksuton ja matalan kynnyksen tapahtuma.

Tapahtuma on tarkoitettu kaikille yli 18-vuotiaille.

Hengailu-illoissa tehdään erilaisia asioita yhdessä ja jutellaan itselle tärkeistä teemoista. Ryhmä suunnittelee syksyn toimintaa yhdessä kauden alussa. Hengailuiltoja vetää keväällä Liisa Uski.

Jos ryhmä kokoontuu muualla kuin CP-liiton tiloissa, siitä ilmoitetaan yhdistyksen Facebookissa.

Hengailuiltoihin voi tulla niinä kertoina, kun sinulle sopii. Ei siis haittaa, vaikka et pääsisi mukaan heti ensimmäisellä kerralla.

Hengailuihin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen ja sinne saa ottaa kaverin mukaan.


Tapahtumat

Perheiden kesäkokoontumiset leikkipuistoissa

Tervetuloa mukaan matalalla kynnyksellä omassa aikataulussa seuraavina ajankohtina:

 • Sunnuntai 21.7. noin kello 10-12. Ratsaspuiston esteetön leikkipaikka osoitteessa Ratsastie, Helsinki
 • Sunnuntai 4.8. noin kello 10-12. Valteri-koulu Ruskiksen leikkipiha osoitteessa Tenholantie 15, Helsinki

Kokoontumiset ovat maksuttomia.

Kohderyhmänä ovat perheet.

Tulkaa tapaamaan toisia lapsiperheitä ja samalla tutustumaan joihinkin pääkaupunkiseudun ainakin osittain esteettömiin leikkipuistoihin.

Omat eväät mukaan!

Kokoontumisiin ei ole ennakkoilmoittautumista. Mikäli sinulle heräsi lisäkysymyksiä, voit olla yhteyksissä Kaisaan osoitteeseen kaisa.junnola@outlook.com

Taide- ja musiikkipajat perheille

Taidepajat järjestetään lauantaina 28.9. kello 13–16 ja lauantaina 23.11.2024 kello 13-16.

Paikkana on Suvelan kappeli osoitteessa Kirstintie 24, 02760 Espoo.

Hinta on 10 euroa perheeltä.

Kohderyhmänä ovat vammaisten lasten ja nuorten perheet sekä vammaisten vanhempien perheet. Sisarukset voi myös ottaa mukaan. Huoltajan/avustajan tulee osallistua tapahtumaan.

Uudenmaan CP-yhdistys ja Espoon tuomiokirkkoseurakunta järjestävät kaksi taide- ja musiikkiteemaista työpajaa seuraavasti.

Syyskuun taidepajassa lähdetään tutkimaan kalojen valtakuntaa urkusadun sävelin! Seurakunnan musiikkikerhon opettaja ja kanttori ohjaavat urkusatuun osallistumista. Lisäksi askarrellaan ja maalataan kohtaamistaiteen ohjaaja Tiina Jokelaisen ohjaamina.

Marraskuussa laskeudutaan alkamassa olevaan adventin ja joulun aikaan. Musisointia ohjaa yhteisömuusikko Katja Kangas, ja taidetyöskentelyä Tiina Jokelainen.

Tapahtumissa pääsee tutustumaan muihin perheisiin seurakunnan työntekijän johdolla, ja tauolla nautitaan pieni välipala.

Ilmoittautuminen: toimistolle uudenmaancpyhdistys@outlook.com tai 040 1489 782. Ilmoita allergiat välipalaa varten.

Taidepajat järjestetään yhteistyössä Espoon tuomiokirkkoseurakunnan kanssa.

Taidepajat ovat osa Perheiden hyvinvointia kulttuurista -projektia, jota tukee Alli Paasikiven säätiö.

Huomio! Retkellä on säävaraus. Mikäli retki perutaan, siitä ilmoitetaan jokaiselle ilmoittautuneelle erikseen.

————————————————————————————————————-

Kuvassa yhdeksän henkilöä huoneessa, joista neljä istuu ja viisi seisoo. Kaikki poseeraavat ja katsovat kameraan. Taustalla näkyy kolme ovea.

Uudenmaan CP-yhdistys tarjoaa vertaistukea ja toimintaa henkilöille, joilla on cp-vamma, mmc, hydrokefalia sekä heidän omaisille että läheisille. Kohderyhmäämme kuuluvat myös  muista neurologisista syistä syntymästään asti vammaiset henkilöt sekä henkilöt, joilla on motorisen oppimisen haasteita.


Voit liittyä jäseneksi Uudenmaan CP-yhdistykseen täyttämällä jäsenhakemuslomakkeen täällä.


Ajankohtaista

Lauranmökin varauksia otetaan edelleen vastaan tälle kesälle. Vapaita päiviä on vielä jäljellä elo- ja syyskuussa. Kysy lisää Gun Ainamolta!

Uudenmaan CP-yhdistyksen toimisto on kiinni ja järjestösihteeri lomalla 1.-28.7.2024.

Hyvää kesää!

Tietoja syksyn 2024 toiminnasta on päivitetty Toimintaa ja tapahtumia -osioon


Maksutonta digitaalista neuvontaa

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen maksutonta digineuvontaa. Onko sinulla ongelmia tietokoneesi kanssa? Haluatko oppia uuden ohjelman tai päivittää virustorjuntaohjelman? Toni Ainamo voi auttaa joko puhelimitse tai tapaamalla henkilökohtaisesti. Palvelu on saatavissa sekä suomen että ruotsin kielellä.

Ota rohkeasti yhteyttä puhelimitse 044 563 1982 tai sähköpostilla toniucp@gmail.com


Toimintaa ja tapahtumia

Lue Uudenmaan CP-yhdistyksen järjestämästä toiminnasta täältä.


Liity jäseneksi

Liity Uudenmaan CP-yhdistyksen jäseneksi täällä.


Yhdistyksen mökki

Terassinäkymä, jossa pöytä ja kuusi tuolia. Taustalla järvimaisema, veden taustalla puita. Terassilla ruukuissa pelargoneja.

Uudenmaan CP-yhdistyksen kesänviettopaikka ”Lauranmökki”, on yhdistyksen jäsenten vuokrattavissa. Mökki sijaitsee Saimaalla, Louhiveden rannalla, osoitteessa Turkinniementie 70, 52340 Ristiina.

Lisätietoja mökistä saa Gun Ainamolta, puh. 050 377 6117. Tervetuloa Lauranmökille!

Linkki Lauranmökille 


Uudenmaan CP-yhdistyksen logo. Aurinko ja sininen väri.

Yhteystiedot

Sähköposti: uudenmaancpyhdistys@outlook.com
Facebook
Instagram 

Toimisto 
Aro Penttilä, järjestösihteeri

Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
Toimiston puhelin 040 148 9782
uudenmaancpyhdistys@outlook.com

Ruotsinkieliset/
Digineuvonta

Toni Ainamo
toniucp@gmail.com
Puhelin 044 563 1982


Liiton työntekijä on tukenasi

CP-liiton työntekijät tukevat jäseniämme ja jäsenyhdistyksiämme monissa arkeen ja elämään liittyvissä asioissa. Oli asiasi iso tai pieni, ole rohkeasti yhteydessä oman yhdistyksesi nimettyyn työntekijään, jonka yhteystiedot löydät tämän sivun alareunasta.

Voit ottaa yhteyttä esimerkiksi vertaistukiasioissa tai vaikkapa toimin­taan liittyvissä toiveissa. Hän myös mielellään kuulee kuulumisia eri puolilta Suomea.

Olet lämpimästi tervetullut mukaan toimintaan ja ta­paamaan muita vertaisia sekä tietenkin meitä!

Kuvassa yhdeksän henkilöä huoneessa, joista neljä istuu ja viisi seisoo. Kaikki poseeraavat ja katsovat kameraan. Taustalla näkyy kolme ovea.

Uudenmaan CP-yhdistys tarjoaa vertaistukea ja toimintaa henkilöille, joilla on cp-vamma, mmc, hydrokefalia sekä heidän omaisille että läheisille. Kohderyhmäämme kuuluvat myös  muista neurologisista syistä syntymästään asti vammaiset henkilöt sekä henkilöt, joilla on motorisen oppimisen haasteita.


Tervetuloa mukaan toimintaamme!

Lue lisää meistä ja toiminnastamme täältä.


Toimintaa ja tapahtumia

Lue Uudenmaan CP-yhdistyksen järjestämästä toiminnasta täältä.


Liity jäseneksi

Liity Uudenmaan CP-yhdistyksen jäseneksi täällä.


Yhdistyksen mökki

Terassinäkymä, jossa pöytä ja kuusi tuolia. Taustalla järvimaisema, veden taustalla puita. Terassilla ruukuissa pelargoneja.

Yhdistyksen kesänviettopaikka ”Lauranmökki”, on jäsenten vuokrattavissa. Mökki sijaitsee Saimaalla, Louhiveden rannalla, osoitteessa Turkinniementie 70, 52340 Ristiina.

Lisätietoja mökistä saa Gun Ainamolta, puh. 050 377 6117. Tervetuloa Lauranmökille!

Linkki Lauranmökille 


Uudenmaan CP-yhdistyksen logo. Aurinko ja sininen väri.

Yhteystiedot

Sähköposti: uudenmaancpyhdistys@outlook.com
Facebook
Instagram 

Toiminnanjohtaja
Sari Laiho 
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
09 466 033, 040 148 97 82
uudenmaancpyhdistys@outlook.com

Ruotsinkieliset/
Digineuvonta

Toni Ainamo
toniucp@gmail.com
puh. 044 563 1982