Medlemsformulär

  • OBS! Ett barn under 15 år kan inte fungera som en fullständig medlem, men det ansöks om medlemskap av barnets förälder eller annan vuxen släkting.
  • Information om den egentliga medlemmen

  • PP slash KK slash VVVV
  • Familj-medlem

    Om ansökarn är annan, familje medlem kan anlitas till familjedlem. För varje medlem debiterar vi en egen avgift.
  • Suomen CP-liitto ry och dess medlemsföreningar upprätthåller ett medlemsregister för utstationering av CP-medlemskapsmagasiner och brev, fakturering av medlemsavgifter, information och annan kommunikation. I allmänhet kommer informationen inte att lämnas utanför föreningen och Suomen CP-liitto ry När jag skickar medlemsansökan ger jag mitt samtycke till Suomen CP-liitto ry och dess lokala föreningar att registrera information om mig och att använda min information i ömsesidig kommunikation mellan föreningen och föreningarna och som statistiskt material.

NAMN OCH HEMVIST
1. Föreningens namn

Namnet på föreningen är:
Nylands CP-förening rf                                      

2. Föreningens hemplats

Föreningen har sin hemplats i Helsingfors och dess område är Nyland och Öster-Nyland.

SYFTE, TYPER AV ÅTGÄRDER OCH FINANSIERING AV VERKSAMHET

3. Syfte

Föreningens syfte är att samarbeta med Finska CP-förbundet som expert- och samarbetsorganisation inom sitt verksamhetsområde för att utveckla lika möjligheter för personer med nedsatt rörlighet (CP), Meningo-myelo-cele (MMC) och hydrocefalus (HC) eller andra personer med neurofunktionella och deras nära och kära i samhället av neurologiska skäl.

Erleben Sie unvergleichliche Casino-Action im Tipico Casino Deutschland

Willkommen im aufregenden Universum des Tipico Casinos in Deutschland! Tauchen Sie ein in eine Welt voller Spannung, Nervenkitzel und unvergleichlicher Casino-Action, die Ihre Sinne begeistern wird. In diesem Artikel werden wir uns mit den faszinierenden Aspekten des Tipico Casinos befassen, von den aufregenden Spielen bis hin zu den großzügigen Boni und Aktionen, die auf Sie warten.

Entdecken Sie die Vielfalt an Spielmöglichkeiten, die das Tipico Casino zu bieten hat, und erfahren Sie, warum es zu den Top-Adressen für Glücksspiel-Enthusiasten in Deutschland zählt. Wir werden die herausragenden Merkmale dieses erstklassigen Casinos beleuchten und Ihnen einen Einblick in die Welt des Online-Glücksspiels verschaffen. Tauchen Sie mit uns ein in die Welt des Tipico Casinos und erleben Sie unvergessliche Momente voller Spaß und Unterhaltung!

Entdecken Sie die Vielfalt an spannenden Casino-Spielen

Erleben Sie unvergleichliche Casino-Action im Tipico casino Deutschland. Mit einer Vielzahl von aufregenden Spielen und spannenden Promotionen bietet das Tipico Casino ein erstklassiges Spielerlebnis. Tauchen Sie ein in die Welt des Glücksspiels und genießen Sie die Atmosphäre und Spannung, die das Tipico Casino zu bieten hat.

Ob Slots, Roulette, Blackjack oder Live-Casino-Spiele – im Tipico Casino finden Sie eine breite Auswahl an Spielen, die für jeden Geschmack und jedes Budget geeignet sind. Nutzen Sie die großzügigen Boni und Aktionen, um Ihre Gewinnchancen zu erhöhen und das Beste aus Ihrem Tipico Casino Erlebnis herauszuholen. Treten Sie ein und erleben Sie die Faszination des Glücksspiels im Tipico Casino Deutschland.

Erleben Sie Nervenkitzel und Unterhaltung rund um die Uhr

Erleben Sie unvergleichliche Casino-Action im Tipico Casino Deutschland. Tauchen Sie ein in eine Welt voller Spannung und Nervenkitzel, wo erstklassige Spiele und erstklassiger Service auf Sie warten. Mit einer breiten Auswahl an beliebten Casino-Spielen wie Slots, Roulette, Blackjack und vielem mehr bietet das Tipico Casino ein unvergessliches Spielerlebnis.

Genießen Sie die Atmosphäre eines echten Casinos von Ihrem eigenen Zuhause aus und profitieren Sie von großzügigen Boni und Aktionen. Das Tipico Casino Deutschland garantiert faire Spielbedingungen und sichere Zahlungsmethoden, damit Sie sich voll und ganz auf Ihr Spielerlebnis konzentrieren können. Treten Sie ein in die Welt des Tipico Casinos und erleben Sie Casino-Unterhaltung auf höchstem Niveau.

Genießen Sie erstklassige Grafiken und benutzerfreundliche Software

Erleben Sie unvergleichliche Casino-Action im Tipico Casino Deutschland. Tauchen Sie ein in eine Welt voller Spannung, Spielspaß und aufregender Gewinnmöglichkeiten. Unser Casino bietet eine vielfältige Auswahl an beliebten Spielen, darunter Slots, Roulette, Blackjack und vieles mehr. Mit hochwertiger Grafik und realistischem Sounddesign wird Ihr Casinoerlebnis bei uns zu einem unvergesslichen Abenteuer.

Genießen Sie bei Tipico Casino Deutschland eine sichere und faire Spielumgebung. Unsere Plattform garantiert transparente Spielregeln, schnelle Auszahlungen und einen erstklassigen Kundenservice. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und einer mobilen App können Sie Ihre Lieblingsspiele jederzeit und überall genießen. Tauchen Sie ein in die Welt des Glücksspiels und erleben Sie Nervenkitzel pur bei Tipico Casino Deutschland.

Entdecken Sie die Faszination des Glücksspiels und erleben Sie unvergessliche Momente im Tipico Casino Deutschland. Mit lukrativen Bonusangeboten und aufregenden Turnieren haben Sie die Chance, großartige Gewinne zu erzielen. Unser Casino steht für Unterhaltung auf höchstem Niveau und bietet eine einzigartige Atmosphäre, die Sie begeistern wird. Treten Sie ein und lassen Sie sich von der Magie des Casinos verzaubern – bei Tipico Casino Deutschland.

Gewinnen Sie mit lukrativen Bonusangeboten und Aktionen

Erleben Sie unvergleichliche Casino-Action im Tipico Casino Deutschland. Tauchen Sie ein in eine Welt voller Spannung und Nervenkitzel, die Sie in den Bann ziehen wird. Mit einer Vielzahl von erstklassigen Casinospielen, darunter Slots, Roulette, Blackjack und mehr, bietet das Tipico Casino die perfekte Umgebung für alle Casino-Enthusiasten.

Genießen Sie eine herausragende Spielerfahrung dank modernster Technologie und einer benutzerfreundlichen Plattform, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Lieblingsspiele bequem von zu Hause oder unterwegs zu spielen. Das Tipico Casino Deutschland zeichnet sich nicht nur durch sein umfangreiches Spielangebot aus, sondern auch durch erstklassigen Kundenservice und transparente Zahlungsmethoden, die Ihnen ein sorgenfreies Spielerlebnis garantieren.

Treten Sie ein in die Welt des Tipico Casinos und lassen Sie sich von der aufregenden Atmosphäre und den lukrativen Gewinnchancen begeistern. Egal, ob Sie ein erfahrener Spieler oder ein Neuling sind, im Tipico Casino Deutschland erwartet Sie eine unvergessliche Casino-Action, die Sie immer wieder zurückkommen lässt.

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des Tipico Casino Deutschland

Im Tipico Casino Deutschland erwartet Sie ein unvergleichliches Erlebnis voller Spannung und Nervenkitzel. Tauchen Sie ein in die Welt des Glücksspiels und genießen Sie eine Vielzahl von aufregenden Casino-Spielen, darunter Slots, Roulette, Blackjack und vieles mehr. Mit einer benutzerfreundlichen Plattform und hochwertiger Grafik bietet das Tipico Casino eine erstklassige Spielerfahrung.

Egal, ob Sie ein erfahrener Spieler oder Neuling sind, im Tipico Casino Deutschland finden Sie garantiert das passende Spiel für sich. Profitieren Sie von großzügigen Bonusangeboten und Aktionen, die Ihre Gewinnchancen erhöhen. Erleben Sie die Faszination des Casinos von zu Hause aus oder unterwegs und lassen Sie sich von der erstklassigen Unterhaltung begeistern, die das Tipico Casino zu bieten hat.

Zusammenfassend bietet das Tipico Casino Deutschland eine unvergleichliche Casino-Erfahrung, die sowohl erfahrene Spieler als auch Neulinge begeistern wird. Mit einer Vielzahl von hochwertigen Spielen, großzügigen Boni und einer benutzerfreundlichen Plattform ist Tipico die ideale Wahl für alle, die auf der Suche nach erstklassiger Casino-Action sind. Tauchen Sie ein in die Welt des Glücksspiels und erleben Sie Nervenkitzel und Spannung in einem sicheren und vertrauenswürdigen Online-Casino. Registrieren Sie sich noch heute und entdecken Sie die aufregende Welt des Tipico Casinos!

4. Aktivitetsform

För att uppnå sitt syfte måste

4.1. Organisera vägledning, rådgivning och utbildning samt stödtjänster som främjar och stöder fysisk, psykisk och social verksamhet för personer med funktionsnedsättning och anhörigas resurser,

4.2 Samarbetar med offentliga myndigheter och andra för att se till att tjänsterna utvecklas på ett sådant sätt att rättigheterna för personer med funktionsnedsättning till försörjning, utbildning, sysselsättning och social verksamhet förverkligas på samma villkor som andra medborgare.

4.3 Organisera rekreationsevenemang och andra liknande evenemang för att främja medlemmarnas sociala samverkan,

4.4 Delta i fritids-, ungdoms- och fysisk aktivitet genom att anordna klubbar, läger, tävlingar och andra liknande evenemang,

4.5 Att ägna sig åt informations- och publikationsverksamhet och stöder forskning på detta område, agerar på andra liknande sätt för att främja dess syfte.

5 § Finansiering av insatser

1. För att finansiera sin verksamhet får samfundet driva en kafé- och näringsbutik, audiovisuell och annan förlagsverksamhet inom sitt område, handel med hjälpmedel och hjälpmedel, försäljning av minnessaker och presentartiklar samt anordna betald utbildning, festlig, nöje osv. lotterier samt insamlingar.

2. Vid tillämpningen av sin verksamhet skall sammanslutningen i förekommande fall erhålla ett lämpligt tillstånd.

3. Sammanslutningen får äga fast och lös egendom och utföra uthyrning av tillgångar.

4. Föreningen kan få bidrag och testamenten etc. Donationer.

MEDLEMMAR

6 § Medlemsgrupper

Föreningen kan ha faktiska medlemmar, familjemedlemmar, anhängare och hedersmedlemmar.

1. En person som vill bidra till att uppfylla det syfte som anges i artikel 2 i dessa stadgar och som åtar sig att följa dessa regler får godtas som fullvärdig medlem av sammanslutningen.

2. Make/makan eller sambon, föräldrarna, mor- och farföräldrarna, barnen och barnbarnen till den berörda medlemmen och personer som är bosatta i samma hushåll som den medlem som vill bidra till förverkligandet av det syfte som anges i artikel 2 i dessa regler och som åtar sig att följa dessa regler får godkännas som familjemedlem.

3. En privatperson eller en juridisk person som vill stödja föreningens syfte och verksamhet kan godtas som supportermedlem.

4. En person som i hög grad har bidragit till föreningens verksamhet får bjudas in som hedersmedlem.

Ledamoten är godkänd av föreningens styrelse.  En hedersmedlem inbjuds av styrelsen på förslag av föreningen till ett möte.

7 § Medlemsavgift

1. Den årliga medlemsavgift som skall tas ut av den ordinarie ledamoten, suppleanten och stödmedlemmen skall fastställas separat av årsmötet för varje medlemsgrupp. Hedersmedlemmen betalar inte medlemsavgiften.

8 § Avgång och avskedande 

1. En medlem får lämna föreningen genom att skriftligen underrätta föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att skriftligen underrätta föreningen om skillnaden i protokollet vid föreningens sammanträde.

2. En medlem skall anses ha avgått från föreningen om medlemmen har underlåtit att betala sin medlemsavgift under två år i följd. Avgången träder i kraft när föreningens styrelse har registrerat skilsmässan i sitt protokoll.

3. Styrelsen i en sammanslutning får säga upp en medlem som inte fullgjort sina skyldigheter och som inte längre uppfyller villkoren för medlemskap eller vars verksamhet inom eller utanför föreningen väsentligt har skadat föreningen.

En medlem kan överklaga uppsägningsbeslutet till föreningens möte genom att lämna in ett skriftligt klagomål till föreningens styrelse inom trettio (30) dagar efter uppsägningsbeslutet. Överklagandet ska behandlas vid föreningens första möjliga möte.

BESLUTSBEFOGENHETER

9 §

1. Föreningens beslutsrätt skall utövas av föreningens möte.

2. Föreningen skall företrädas och förvaltas av föreningens styrelse som en laglig styrelse.

FÖRENINGSMÖTE
10 § Föreningsmöten

1. Föreningens första årsmöte hålls årligen på ett datum som fastställs av styrelsen i februari-april.

2. Ett extra möte i föreningen skall hållas om föreningens eller föreningens styrelses styrelse anser det nödvändigt eller om minst en tiondel (1/10) av de röstande medlemmarna i föreningen skriftligen begär det skriftligen från föreningens styrelse för en särskilt informerad handläggning av ärendet, i vilket fall mötet skall hållas inom trettio (30) dagar från dagen för den lämpliga begäran.

11 § Kallelse till stämma

1. Inbjudan till föreningens möten skall sändas minst fjorton (14) dagar före mötet genom brev som skickas till varje medlem eller offentliggörs samtidigt i föreningens eller Finlands CP-förenings offentliggörande eller i en tidning som publiceras i minst en stad.

2. Kallelsen till stämman skall innehålla åtminstone de frågor som anges i 23 § i associeringslagen.

3. I inbjudan till ett möte skall de frågor som skall diskuteras vid mötet anges.        Inget beslut får fattas vid stämman om inte minst tre fjärdedelar (3/4) av de röstberättigade ledamöterna vid mötet anser att det är brådskande.

12 § Rösträtt

1. Varje ordinarie ledamot, en relativ ledamot, en hedersmedlem, som har fyllt 15 år skall ha en röst vid föreningens möte.

2. En stödman skall ha rätt att yttra sig vid föreningens sammanträde, men inte att rösta.

3. Medlemmarna i föreningens styrelse, revisorer och anställda har rätt att närvara och tala vid föreningens möten. Föreningens möte kan också ge andra personer rätt till närvaro.

13 § Beslutsordning

1. Ärendet skall avgöras med absolut majoritet, om inte annat föreskrivs i dessa regler i ett särskilt fall. Vid lika röstetal skall ordförandens röst beslutas, men omröstningen om stängda biljetter skall beslutas genom omröstning.

2. Flest röster kommer att väljas. Valet ska hållas på begäran med slutna flaggor. Vid oavgjort avgörs valet av lotteriet.

14 § Initiativrätten

Medlemmen får ta initiativ till att tas på föreningens möte. Initiativet ska lämnas in till styrelsen minst sextio (60) dagar före det ordinarie sammanträde där det ska behandlas.

15 § Föreningens årsmöte och extra sammanträde

1. Följande skall diskuteras vid årsmötet:

·   presentera årsredovisningen och revisionsberättelsen för föregående kalenderår,

· besluta om antagande av resultaträkningen och balansräkningen samt om ansvarsfrihet för ansvariga personer,

·  Storleken på de medlemsavgifter som skall betalas för det påföljande kalenderåret.

·  Om godkännande av föreningens handlingsplan för det budgetår som inleddes.

·  godkänna föreningens budget för det budgetår som inleddes,

·   välja ordförande och vice ordförande i föreningens styrelse, som kallas ordförande och vice ordförande i föreningen,

· välja övriga ledamöter i föreningens styrelse i stället för avgång och välja suppleanter,

· välja två (2) revisorer och en revisorssuppleant för att granska ledningen och räkenskaperna för det kalenderår som inleddes,

·  beslut om initiativ och andra frågor i den ordning som föreskrivs i § 10 i stadgan

2. Föreningens extra sammanträde skall behandla de frågor för vilka den har sammankallats.

STYRELSEN
16 § Styrelseledamöter

1. Styrelsen består av styrelsens ordförande, vice ordföranden och sju (7) övriga ledamöter samt tre (3) suppleanter.

2. Mandatperioden för föreningens ordförande, vice ordförande och suppleanter skall vara ett kalenderår, de övriga medlemmarnas mandatperiod skall vara två kalenderår, varav hälften av de ledamöter som avgår varje år, första gången som föreskrivs i lotteriet.

3. Föreningens styrelse får bland sina ledamöter inrätta ett presidium och överlåta sina uppgifter till den verkställande regeln.

4. Föreningens styrelse får inrätta kommittéer för en begränsad tid eller för en viss tjänst, för vilken den vid behov skall fastställa en stadga.

17 § Styrelsemöten

1. Föreningens styrelse skall sammanträda på inbjudan av föreningens ordförande eller, vid behov, av vice ordföranden. Styrelsen i föreningen måste också sammankallas om minst hälften av styrelseledamöterna så kräver.

2. Föreningens styrelse har beslutsmässighet när föreningens ordförande eller vice ordförande och minst fyra (4) övriga ledamöter är närvarande.

3. Varje styrelseledamot har en (1) röst vid föreningens styrelsemöte. Ärendena skall avgöras med absolut majoritet. Vid lika röstetal skall sammanträdesordförandens ståndpunkt fastställas genom omröstning, men valet skall avgöras med parti.

18 § Styrelsens uppgifter

I förbundets styrelses uppgifter ingår bland annat följande:

· att styra föreningens allmänna verksamhet i enlighet med föreningsmötenas lagar, regler och beslut,

· förbereda de frågor som skall diskuteras vid föreningsmötena som utkast till beslut och sammankalla mötena,

· lägga förslag till utveckling av föreningens verksamhet,

· godkänna medlemmar i föreningen och föra en förteckning över medlemmarna i föreningen,

· Inrätta nödvändiga kommittéer.

· att säkerställa föreningens ekonomi och fastighetsförvaltning och att se till att föreningen redovisar i enlighet med lag och gott sätt,

· ta över medlemmarna i föreningen och komma överens om deras arbetsvillkor,

· kommunicera med offentliga myndigheter och andra aktörer som arbetar med personer med funktionsnedsättning.

SKRIVA NAMNET PÅ FÖRENINGEN

19 §

1. Föreningens namn skall skrivas av styrelsens ordförande och vice ordförande tillsammans eller av någon av dem tillsammans med en annan stiftelse eller anställd i den förening som utsetts av föreningens styrelse.

2. Föreningens styrelse får besluta att föreningens medarbetare skriver föreningens namn.

RÖRELSERESULTAT OCH RÄKENSKAPSÅR, REVISION

20 §

1. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderåret.

2. Föreningens styrelse skall senast 21 (21) dagar före årsmötet överlämna resultaträkningen och balansräkningen samt andra administrativa och finansiella handlingar till revisorerna. Revisorerna skall lämna in handlingarna och revisionsrapporterna inom sju (7) dagar.

3. Föreningens revisorer måste vara tillräckligt välbekanta med sina uppgifter

ÄNDRING AV REGLER OCH UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

21 § Ändring av reglerna

1. Beslutet att ändra stadgarna skall fattas vid föreningsmötet med en majoritet av minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna.

2. Om föreningens regler ändras i fråga om syfte eller verksamhetsformer, ska föreningen inhämta yttrande från Finlands CP-förening innan ärendet diskuteras vid föreningens möte.

3. I inbjudan till ett möte skall det anges en ändring av reglerna.

22 § Demontering av föreningen

1. Ett beslut om upplösning av en sammanslutning skall fattas vid två på varandra följande föreningsmöten, mellan vilka det skall finnas minst trettio (30) dagar, och minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna krävs vid varje möte.

2. Vid upplösning eller upplösning av en sammanslutning skall dess tillgångar överföras till verksamhet som tjänar föreningens syfte, vars sista möte i den sammanslutning som beslutar om vars upplösning skall besluta.

3. I inbjudan till mötet skall det anges att föreningen upplöss.

23 § Förvärvade medlemsrättigheter kvarstår

Kuvassa yhdeksän henkilöä huoneessa, joista neljä istuu ja viisi seisoo. Kaikki poseeraavat ja katsovat kameraan. Taustalla näkyy kolme ovea.

Nylands CP-förening är till för personer med funktionsnedsättning så som cp, mmc och hydrocephalus. Föreningen stöder även de handikappades anhöriga och närstående personer. 


Uudenmaan CP-yhdistys – Nylands CP-förening ry

Aktuellt

Styrelsen kallar till Nylands CP-förenings årsmöte

Alla medlemmar i Nylands CP-förening är välkomna till föreningens årsmöte tisdag 12.3.2024 klockan 17:00

Platsen är Finlands CP-förbund rf, Malms handelsväg 26, Helsingfors

Årsmöte behandlar ärenden enligt föreningens stadgar.

Du kan delta antingen på plats eller distans via Microsoft Teams. De som deltar på distans, skall anmäla sig till Nylands CP-förening via epost senast den 5.3.2024 uudenmaancpyhdistys@outlook.com.

Helsingfors 12.2.2024

Gun Ainamo                                      Antti Teittinen

Styrelsens ordförande                      Viceordförande

Nyhetsbrev till medlemmarna

VÅR VERKSAMHET UNDER VÅREN 2024:

Välkommen till matlagningskurserna!

Under våren ordnar vi fem lördagar matlagningskurser med olika teman, tiden är 10 – 13.45. Vi börjar den 27.1 då kockar vi finsk traditionell mat, den 10.2 lagar vi grekisk mat, den 9.3 har vi Påsk tema, den 13.4 gäller Thailands mat, och den sista lördagen 18.5 är temat vegetarisk mat.

Platsen är Helsingfors arbetarinstitut, institutshuset, Helsingegatan 26, 00100 Helsingfors. Platsen är tillgänglig.

Självkostnaden för kurserna är 10 euro/gång och faktureras vid anmälan. Kurserna är avsedda för vuxna och unga. Anmälningarna är bindande, dvs att vi fakturerar 10 e även om du inte deltar i kursen. Viktigt är att meddela vid anmälan om du eller din assistent har någon matallergi.

Anmäl dig via e-post: uudenmaancpyhdistys@outlook.com

eller ring 040 148 9782.

Det finns plats för 12 deltagare, i antalet beaktas även assistenterna. Platserna fylls i ordning dvs börjande med januari osv. Personer som inte tidigare deltagit i matlagningskurser prioriteras. Du kan delta på en eller flera matlagningsdagar. Ta egen assistent om du behöver hjälp.

Ta med tomma förslutningsbara plastlådor om du vill ta med dig hem mat som vi inte orkat äta upp.

Kursen genomförs i samarbete med Helsingfors arbetarinstitut.

Gymgruppen Punttipyörät pyörimään

Vi tränar varannan onsdag kl. 17:15–18:15 från och med den 14 februari 2024.

Observera att gymtimmarna har ändrats till en timme tidigare!

Gymmet börjar avvikande först i februari. Om januaritiderna genomförs meddelar vi det på dessa webbsidor.

Platsen är Laurea yrkeshögskola, Metsäpojankuja 3, Tapiola, Esbo.

Priset är 15 euro/person/säsong. Det finns 6 träffar på våren.

Förstagångsdeltagare kan prova på aktiviteten gratis två gånger i början av säsongen.

Rullstol är inget hinder för deltagande. Ta med egen assistent om du behöver hjälp, det finns inte en allmän assistent i gruppen.

Gymgruppen är avsedd för rörelsehindrade män och kvinnor.

Anmälningar till:

Kati Savela-Vilmar via e-post kati.savela-vilmari@protonmail.com

Om du har något att fråga om gruppen kan du ta kontakt till Nylands CP-förening via e-post uudenmaancpyhdistys@outlook.com eller telefon 0401489782.

Gymgruppen genomförs i samarbete med Esbo idrottservice, Espin Ry och Laurea yrkeshögskola.

Improvisationsteatergruppen

Gruppens planerade 4 träffar under vårterminen, de är alla på en lördag men observera att tiderna varierar. 

Vi börjar den 27.1 kl. 12-14, följande träff är den 2.3 kl. 12-14, sedan blir det den 27.4 kl. 12-16 och vårens sista lördag den 25.5 kl. 12-16. Platsen är HyTe rf, Köpmansvägen 6, 2. våningen, 02100 Esbo. Platsen är tillgänglig.

Priset för improvisationsteatern är 50 euro/person och faktureras skillt. Det finns ingen allmän assistent i gruppen, så om du behöver hjälp, ta med egen assistent.

Målgruppen är vuxna och unga. Det finns plats för 8 deltagare, så det finns plats för två nya i gruppen. Förhandskunskaper om improvisationsteater eller berättarteater behövs inte. Rullstol eller talutmaningar är heller inget hinder för deltagande.

Genom improvisation tar vi oss med fantasins vingar till olika platser och dyker in i människors, djurs och andra varelsers liv. Kom med i denna trevliga grupp.  Vi planerar en föreställning i slutet av vårsäsongen.

Varje gång håller vi en kafferast, och du vill kan du ta med dig mellanmål.

Anmälningar görs direkt till Tanja Parantainen via telefon 050 410 9368 eller

e-post tanjaparantainen@gmail.com. 

Tanja Parantainen som ledare för Improgruppen, är teateruttrycksinstruktör och berättarteaterinstruktör från Teatteri ILMI Ö.

Om du vill fråga något om gruppen kan du ringa till Tanja direkt, hon ger mera information.

Bowling

Bowling är en gång i månaden på torsdagar kl. 18–20.

Bowlingdagarna är den 18 januari, 15 februari, 21 mars, 18 april och 16 maj.

Platsen är Esbo Sello, BowlCircus, Ratsukatu 3, Alberga, Esbo. Platsen är tillgänglig så hjälpmedel är OK.

Det finns plats för 8 personer. 

Priset för säsongen är 35 euro/person. Faktureras skilt.

En allmän assistent är på plats, men om du behöver mera hjälp, ta med egen assistent.

Målgruppen är vuxna och unga.

Anmälningar direkt till  Anu Mäkelä via telefon 050-4919171

Bandträningar
Nu spelar vi musik!
Tid: Varannan torsdag från och med 18.1 till 2.5.2024 kl. 17-18:30.
Plats: Nylands Muskelsjukdomsförbund, Väinö Auerins gatan 10, Helsingfors.
Pris: Säsongsbetalning 90 euro per musiker.

Faktureras av Muskelsjukdomsförbundet.
Målgrupp: Vuxna och unga. Det finns plats för nya musiker!
Ta med en egen assistent om du behöver hjälp.


Nu sjunger vi! I grupper sjunger vi med kompisar i avslappnad stämning. Alla kan spela! Som instrument använder vi iPads som finns på plats. Gruppen leds av professionella musiker.
Anmälningar och ytterligare information:

Från Nylands Muskelsjukdomsförbunds kontor på toimisto@uly.fi eller ring Kristiina Miettinen på tel. 040 833 9430.
Genomförs i samarbete med Nylands Muskelsjukdomsförbund.


DESSUTOM ERBJUDER FÖRENINGEN:

Gratis IT-rådgivning på finska och svenska

Föreningen erbjuder sina medlemmar kostnadsfri digital rådgivning. Har du problem med datorn? Vill du lära dig ett nytt program eller uppdatera ditt antivirusprogram? Toni hjälper dig också att välja en ny datamaskin baserat på dina behov om du funderar på att byta ut din dator eller köpa en skrivare.
Tjänsten är tillgänglig per telefon eller genom att träffas personligen.
Hembesök är möjliga om platsen är tillgänglig.
Kontakta Toni Ainamo tel. 044 563 1982 eller e-post toniucp@gmail.com

Personlig turistinformation

Har du en drömresa som du vill ha professionell hjälp och råd för? En resa i tankarna, men du har många frågor?

Helena Arvio erbjuder föreningens medlemmar billig personlig turistinformation till ett pris av 8 euro/timme.
Helena utexaminerades från Omnia hösten 2021 som serviceproducent inom turism.

Kontakta Helena så kan ni planera resan tillsammans. Helena använder en elektrisk rullstol, så hon vet glädjen och utmaningarna med tillgängliga resor. Han har också sin egen reseblogg ”Mahotoon traveler”, som finns på mahotonreissaaja.blogspot.com.

För den som är intresserad skicka ett mail: helena.arvio@gmail.com

FÖRENINGENS STYRELSE

Gun Ainamo, ordförande
Antti Teittinen, vice ordförande
Sampo Keskikallio
Anu Mäkelä
Janne Mäkelä
Sten Sjöman
Laura Suominen, sekreterare
Bulcsu Szekely, suppleant
Uuno Ylönen, suppleant

Ansvarig för:
Familjeaktiviteter: Laura Suominen, laura_suominen@yahoo.com
Idrott: Anu Mäkelä, a.m.halonen81@gmail.com

Vi söker efter en person som kunde ta ansvaret för ungdomsverksamheten! Vi vill öka verksamheten för unga och vi söker någon som ansvarar för ungdomsverksamheten. Om du är intresserad, vänligen kontakta kontoret uudenmaancpyhdistys@outlook.com eller 040 148 9782

Årets anslag för CP-förbundets assistenttjänst är nästan slut. För närvarande finns det inga assistenttimmar tillgängligaför till slutet av året. Situationen kommer att specificeras i september. Mer information om Anne Heiskanen Finlands CP-förbund ry Tel. 044 059 2600 eller e-post anne.heiskanen@cp-liitto.fi.


Aktuellt

Digital rådgivning

Har du problem med din dator? Eller vill du installer något nytt program eller ta bort något gammalt? När har du sist uppdaterat ditt Virus program? Vill du lära dig använda digitala kommunikationsprogram tex Microsoft Teams.

Toni Ainamo kan hjälpa dig. Vi kan träffas personligen eller försöka lösa problemen per telefon.

Tjänsten är gratis för föreningens medlemmar.
Ta modigt kontakt, Toni telefon 044 566 1982 eller e-post toniucp@gmail.com


HÄNDELSER OCH REGELBUNDNA AKTIVITETER

Regelbundna aktiviteter

Ungdomarnas Häng-kvällar

Kom med på hängkvällar. Observera den nya platsen!

Tid: Varannan fredag 12.1. till 17.5.2024 kl. 18–20. Observera att entrédörren låses kl. 18, så det är bra att vara på plats innan dess.

Plats: Finlands CP-förbunds lokaler, Malmin kauppatie 26, Helsingfors. Platsen är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.
Om du behöver hjälp, ta med din egen assistent.

Pris: Gratis. Evenemanget är en s.k. lågtröskelhändelse.
Målgrupp: Alla över 18 år är välkomna, och du kan ta med en vän.

Under hängkvällarna gör vi olika aktiviteter tillsammans och diskuterar ämnen som är viktiga för oss. Gruppen planerar vårens aktiviteter tillsammans i början av säsongen.


Hängkvällarna leds av Liisa Uski under våren. Anmälan: Det behövs ingen förhandsanmälan. Ytterligare information: uudenmaancpyhdistys@outlook.com


Händelser


Lauranmökki

Stugan är till för föreningens medlemmar och deras anhöriga. Om du vill hyra stugan under vårterminen kan du kontakta oss genast. Sommar och höst reservationer kan göras från och med den 1. mars. Prislistan hittar du på våra finska sidor.

Föreningens stuga Lauranmökki är en av våra medlemsförmåner, dvs. att stugan uthyres
endast till föreningens medlemmar.
Priset varierar lite beroende på är det ordinarie- eller stödjande medlem som hyr stugan.

Ordinariemedlemmar, som inte bor inom Nylands CP-
föreningens verksamhetsområde, till stödjande medlem.

Detta innebär en lite högre hyra för stugan.
Prislistan finns på våra hemsidor www.cp-liitto.fi/uusimaa

Terassinäkymä, jossa pöytä ja kuusi tuolia. Taustalla järvimaisema, veden taustalla puita. Terassilla ruukuissa pelargoneja.

”Lauranmökki” ligger vid stranden av Louhivesi, vid Saimen. Man kommer till stugan ändast med egen bil för det är cirka 30 km till Sant Mickel. Addressen är  Turkinniementie 70, 52340 Ristiina (Anttola).

Reservationerna samt för vidare information kontakta

Gun Ainamo telefon 050-3776117 eller gun.ainamo@gmail.com

Mer om Lauranmökki på finska

Prislista för Lauranmökki 2024
GRUPP 1. föreningens vuxen handikappade medlem
tillsammans med vänner eller assistent
dagshyra (ej övernattning) 30 e
veckoslut (fre – sö) 100 e
veckohyra (fre – fre) 275 e
tilläggsdygn 40 e
GRUPP 2. Föreningens medlem: familj tillsammans med
handikappad person
dagshyra (ej övernattning) 45 e
veckoslut (fre – sö) 180 e
veckohyra (fre – fre) 435 e
tilläggsdygn 60 e
GRUPP 3. Övriga (stödjande medlem)
dagshyra (ej övernattning) 55 e
veckoslut (fre – sö) 220 e
veckohyra (fre – fre) 530 e
tilläggsdygn 75 e

Hyrestiden börjar klockan 16 och slutar klockan 15.00, om vi inte kommit överens
om annan tid, tiderna gäller inte dagshyra.
Hyran skall vara betald innan semestern börjar, hyran betalas mot faktura.
Om reservationen avbokas senare än 14 dygn innan semestern börjar, återbetalas
50 % av hyressumman. Om reservationen avbokas mindre än 7 dygn innan
semesterns börjar, återbetalas inget.
Om hyresgästen av egen orsak, kommer senare eller reser bort tidigare från stugan
än överens kommet, beaktas inte den oanvända tiden i priset.
Stugan fås INTE överlåtas till tredje person!
Städa efter dig, det finns ingen städservice, för ostädad stuga debiterar vi 150 e.


Kontaktuppgifter

E-postadress: uudenmaancpyhdistys@outlook.com
Facebook
Instagram

Kontor
Malmin kauppatie 26, 2:a våningen
00700 Helsingfors
0401489782
uudenmaancpyhdistys@outlook.com

Digitala råd på både finska och svenska
Toni Ainamo
toniucp@gmail.com
tel. 044 563 1982