Yhdenvertaisuus vaatii tekoja

Julkaistu 5.10.2023

Maailman CP-päivän kunniaksi lähetimme 200 kansanedustajalle kirjeen, jossa korostimme yhdenvertaisuuden edistämisen vaativan tekoja. Kirjeen lisäksi kansanedustajat saivat postikortin, heijastimen sekä CP-liiton kannanoton cp-seurantaohjelmasta. Voit lukea kirjeen tästä:

postikortti, jossa pupu istuu sähköpyörätuolissa nauraen. Tyhjä puhekupla kortin yläreunassa.
Kenelle sinä lähettäisit postikortin maailman CP-päivän kunniaksi?

Arvoisa päättäjä,

Maailman CP-päivänä haluamme varmistaa, että niin lapsilla kuin aikuisillakin, joilla on cp-vamma, on mahdollisuus osallisuuteen ja hyvään arkeen, kuten YK:n vammaissopimus Suomea velvoittaa.

Cp-vamma on pysyvä neurologinen liikuntavamma. Sen aste vaihtelee lievästä vaikeaan riippuen siitä, mikä osa aivoista on vaurioitunut ja missä määrin. Toisista et edes huomaa, että heillä on cp-vamma. Toiset tarvitsevat muiden ihmisten apua kaikissa päivittäisissä toimissaan. Oli vamma lievä tai vaikea, kaikki kuitenkin tarvitsevat kuntoutusta koko elämänsä ajan.

Olemme huolissamme tulevien leikkausten sekä hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän resurssipulan vaikutuksista kohderyhmäämme. Ihmiset, joilla on cp-vamma, sekä heidän läheisensä, ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. Cp-vammaan liittyy näkymättömiä ja terveydenhuollossa huonosti tunnettuja liitännäisoireita kuten kipua, kognition vaikeuksia tai uupumusta. Liitännäisoireet vaikuttavat monella toimintakykyyn usein motorista liikuntavammaa enemmän.

Toisin kuin muissa Pohjoismaissa, Suomessa ei ole terveyttä ja kuntoutusta koordinoivaa cp-seurantaohjelmaa. Ohjelman avulla muut Pohjoismaat ovat saaneet tietoa tehokkaista hoito- ja kuntoutusmenetelmistä sekä onnistuneet puuttumaan ongelmiin ajoissa. Tämä on parantanut ihmisten hyvinvointia ja johtanut merkittäviin kustannussäästöihin. Toivomme, että voisimme käydä yhteistä keskustelua seurantaohjelman ottamisesta käyttöön myös Suomessa.

Yhdenvertaisuuskasvatus kuuluu kaikille

Yhdenvertaisuuskasvatuksessa unohdetaan usein toimintarajoitteet, vaikka 15 prosentilla maailman ihmisistä on jokin toimintarajoite. Yhteiskuntamme on edelleen täynnä niin fyysisiä kuin asenteellisia esteitä. Tietämättömyys tai väärä tieto johtavat ennakkoluuloihin, pahimmillaan kiusaamiseen.

Vastuu yhdenvertaisuuskasvatuksesta kuuluu meistä jokaiselle. Haastammekin Teidät lähettämään postikortilla lempeän viestin Maailman CP-päivän 6.10.2023 kunniaksi. Voitte jakaa kuvan postikortista myös sosiaaliseen mediaan aihetunnisteella #maailmancppäivä!

Pyydämme Teitä myös tutustumaan alakoululaisille tekemäämme sarjakuvaan, jonka on kuvittanut Aku Ankka -piirtäjä Kari Korhonen. Sarjakuvan avulla opettajan on helppo herättää yhteistä keskustelua yhdenvertaisuudesta ja toimintarajoitteista. Miten Te haluaisitte auttaa?

Valoisaa maailman CP-päivää toivottaen,

Suomen CP-liitto ry

Kysy lisää

viestintäpäällikkö

Eeva-Liisa Kiviniemi

0447478612