Tutkielma nostaa esiin vanhempien ajatuksia lapsensa koulun aloituksesta

Julkaistu 8.8.2023

Jenni Aittasalo Turun yliopistosta tutki kandidaatin tutkielmassaan vanhempien antamia merkityksiä peruskoulun aloitukselle, kun lapsella oli cp-vamma.

Lapsi, jolla on selässään koulureppu, pitää kiinni aikuisen miehen kädestä.
Aittasalon tutkielmassa vanhemmat eivät nähneet oppimista tai pedagogiikkaa koskevan sisällön vaikuttavan kokemukseen peruskoulun aloituksesta.

Jenni Aittasalo kutsui tutkielmassaan vanhempia, joiden lapsella on cp-vamma, eläytymään onnistuneen ja epäonnistuneen peruskoulun aloituksen kokemukseen. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mikä vanhempien mukaan mahdollistaa heidän lapselleen sujuvan siirtymän peruskouluun ja mikä toisaalta on sen esteenä.

- Lähes koko ikäryhmää koskettava peruskoulun aloituksen nivelvaihe määrittää monella tapaa lapsen tulevaisuutta. Onnistuessaan se antaa lapselle, jolla on cp-vamma, vankan pohjan toistakymmentä vuotta kestävälle koulutuspolulle. Epäonnistuessaan se voi heikentää lapsen oppimismahdollisuuksia sekä sosialisaatiota koulun ja yhteiskunnan tasavertaiseksi jäseneksi, Aittasalo kertoo.

Tutkimuskutsuun vastasi kolmetoista vanhempaa ja he kirjoittivat eläytymistarinan lapsensa peruskoulun aloituksesta.  Vanhemmat liittivät onnistuneeseen peruskoulun aloitukseen ennen kaikkea sen, että lapsi saa olla koulun sosiaalisen yhteisön tasavertainen ja osallistuva jäsen.

Vanhemmat myös painottivat sekä moniammatillisen ennakoinnin että koulun henkilökunnan merkitystä sujuvassa peruskoulun aloituksessa. Kun perheen kanssa yhteistyötä tekevä koulun henkilökunta vastaa riittävällä asiantuntijuudella saavutettavuudesta ja esteettömyydestä, lapsi voi kytkeytyä tovereidensa rinnalla koulun sosiaaliseen arkeen.

Vanhemmat eivät nähneet oppimista tai pedagogiikkaa koskevan sisällön vaikuttavan kokemukseen peruskoulun aloituksesta.

- Tämä herättää pohtimaan, josko peruskoulun aloituksessa kaikkein merkityksellisimpiä eivät olekaan oppimistulokset ja ensimmäiset arvosanat, vaan usein esille tulleet, lapsen kasvamista tukevat tekijät: koulumatkan turvallisuus, uusiin ystäviin tutustuminen ja luottamus uuteen yhteisöön, Aittasalo pohtii.

Vahvimmaksi merkiksi onnistuneesta peruskoulun aloituksesta vanhemmat näkivätkin sen, että lapsi lähtee aamulla kouluun hymyssä suin. Se kertoo vanhemmalle, että kaikki on hyvin.

Aittasalo korostaa, että tutkielmassa analysoidut vanhempien vastaukset eivät tietenkään kerro koko totuutta peruskoulun aloituksesta lapsella, jolla on cp-vamma. Hän peräänkuuluttaa tutkimusta, jossa tutkitaan koulunkäyntiä lapsen, jolla on cp-vamma, henkilökunnan sekä vanhempien näkökulmista. Erilaisten näkökulmien yhteen tuominen tukee koulunkäynnin ja eri nivelvaiheiden kehittämistä siten, että lasten on mahdollista keskittyä olennaiseen eli oppimiseen ja sosiaaliseen kasvuun.

Kysy lisää

viestintäkoordinaattori

Elisa Kaartinen

0440592640