THL:n kysely vammaisten henkilöiden kokemasta lähisuhdeväkivallasta

Julkaistu 4.6.2021

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tutkii vammaisten henkilöiden kokeman lähisuhdeväkivallan yleisyyttä, eri muotoja sekä väkivaltakokemusten seurauksia. Tutkimushankkeessa keskitytään selvittämään vammaisten henkilöiden kokeman lähisuhdeväkivallan yleisyyttä ja siihen liittyviä syitä.

Hankkeen arvioinnin kohteena on myös sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän toimivuus lähisuhdeväkivallan tunnistamisen ja kohtaamisen näkökulmasta. Lisäksi tutkimushankkeessa tuotetaan ehdotuksia toimenpiteiksi, joiden avulla vammaisten ihmisten kokemaa lähisuhdeväkivaltaa voi ehkäistä ja vähentää. Tutkimuksen rahoittaa Valtioneuvosto.

Kysely suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi: 

https://link.webropolsurveys.com/s/vammaistenlahisuhdevakivalta

Lisätietoa hankkeesta: 

Suomeksi: www.thl.fi/vammaistenlahisuhdevakivalta 

Ruotsiksi: https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/-/vald-i-nara-relationer-som-personer-med-funktionsnedsattning-utsatts-for-utreds-for-forsta-gangen-svara-pa-enkaten 

Englanniksi: https://thl.fi/en/web/thlfi-en/-/domestic-violence-experienced-by-disabled-people-is-being-examined-for-the-first-time-reply-to-the-survey