Suomen CP-liitto ry:n sääntömääräinen kevätliittokokous

Julkaistu 1.3.2023

Suomen CP-liitto ry:n sääntömääräinen kevätliittokokous on 15.4.2023 klo 13:30 Suomen CP-liiton keskustoimistolla osoitteessa Malmin kauppatie 26, Helsinki. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä.

Kokouksessa käsitellään liiton sääntöjen 13 §:ssä kevätliittokokoukselle kuuluvat asiat, mm. tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsitteleminen ja vastuuvapaudesta päättäminen tilivelvollisille.

Liiton sääntöjen 11 §:n mukaan liittokokoukseen on kullakin jäsenyhdistyksellä oikeus lähettää kaksi (2) äänivaltaista edustajaa henkilöjäsenmääräänsä alkavaa ensimmäistä sata (100)-lukua kohti sekä yksi (1) edustaja kutakin alkavaa muuta sata (100)-lukua kohti, kuitenkin enintään viisi (5) edustajaa. Jäsenyhdistys voi valita edustajan käyttämään yhdistyksen äänimäärää, joka määräytyy liiton sääntöjen mukaan. Liittokokoukseen lähetettävien edustajien määrän määrittävä henkilöjäsenten lukumäärä on jäsenyhdistyksen henkilöjäsenmäärä kyseisen kalenterivuoden ensimmäisenä päivänä.

Jäsenyhdistys päättää kunkin kokousedustajan äänimäärän. Tämä ilmenee valtakirjasta, joka toimitetaan viimeistään 17.3.2023 mennessä.

Helsingissä 18.2.2023

Antti Teittinen
puheenjohtaja
Suomen CP-liitto ry

Juha Lappalainen
toiminnanjohtaja
Suomen CP-liitto ry, hallituksen sihteeri

Linkki valtakirjan lähettämiseen ja kevätliittokokouslinkki

Kysy lisää

toiminnanjohtaja

Juha Lappalainen

0440 199 687