Suomen CP-liiton tavoitteet aluevaaleihin 2022

Julkaistu 16.12.2021

Tammikuussa 2022 ovat aluevaalit, joissa valitaan päättäjät hyvinvointialueille. Suomen CP-liitolla on vaaleihin kolme teemaa, joiden tavoitteena on edistää vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Kannustamme nostamaan teemoja esiin ehdokkaiden kanssa vaalitilaisuuksissa ja -keskusteluissa sekä erityisesti verkkokeskusteluissa.

1. Hyvinvointialueet tekevät vammaispoliittisen ohjelman

Vammaispoliittisessa ohjelmassa on huomioitava YK:n vammaissopimuksen toteutumisen seuraaminen ja vammaisten ihmisten palveluiden toteuttaminen yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueille on tärkeä seurata niiden toteutumista myös vammaisen henkilöiden näkökulmasta. Tässä ovat tärkeässä asemassa vammaisneuvostot, jotka seuraavat vammaisten henkilöiden palvelujen toteutumista ja tuovat esille epäkohtia sekä luottamushenkilöille että virkamiehille.

2. Laaditaanko tulevalle hyvinvointialueelle vammaispoliittinen ohjelma ja miten tätä voidaan edistää?

Hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevien palveluiden on perustuttava asiantuntevasti tehtyihin palvelutarpeiden arviointeihin. On muistettava, että vammaisilla ihmisillä on oikeuksia ja niiden on toteuduttava. Hyvinvointialueiden tulee huolehtia omalta osaltaan tilojen ja ympäristön esteettömyydestä.  

Kysy ehdokkaalta:
- Miten varmistat yhdenvertaisuutta, esteettömyyttä ja saavutettavia palveluita?
- Miten vahvistaisit vammaisten ihmisten yksilöllisten tarpeiden mukaisten palveluiden järjestämistä?

3. Vammaiset ihmiset ovat osallisina ja vaikuttamassa päätöksiin heitä koskevissa asioissa
On huolehdittava siitä, että vammaiset ihmiset ovat mukana vaikuttamassa päätöksiin heitä koskevissa asioissa. Tämän varmistamiseksi on varattava riittävästi resursseja, esteettömiä tiloja ja saavutettavia tietolähteitä. Lisäksi on huolehdittava, että palvelusuunnitelmaan ja myös hoitosuunnitelmaan voi vaikuttaa omakohtaisesti ja järjestää hyvinvointialueella kuulemistilaisuuksia kansalaisille esimerkiksi vuosittain.

Kysy ehdokkaalta:

- Mitä teet osallisuuden lisäämiseksi?
- Miten huolehdit, että vammaiset ihmiset voivat osallistua heitä itseään koskevaan päätöksentekoon?