Tule perheiden toiminnan suunnittelijaksi CP-liittoon

Julkaistu 19.9.2022

Tule tekemään merkityksellistä työtä innostavassa työyhteisössämme. Suomen CP-liitto on valtakunnallinen vammais- ja erityisliikuntajärjestö. Kohderyhmäämme kuuluvat ihmiset, joilla on cp-vamma, mmc, hydrokefalia, normaalipaineinen hydrokefalia sekä heidän läheisensä. Kohderyhmäämme kuuluvat myös ihmiset, joilla on motorisen oppimisen vaikeus tai lievempiä motoriikan vaikeuksia.

Suunnittelijan tehtäviin kuuluvat perheiden toiminnan kehittäminen, suunnittelu ja toteutus sekä tiedottaminen. Erityisenä painopistealueena on toimia asiantuntijana mmc:en, hydrokefaliaan ja normaalipaineiseen hydrokefaliaan liittyvissä asioissa. Työtä tehdään yhteistyössä CP-liiton jäsenyhdistysten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

 Tehtävä edellyttää

-  korkeakoulututkintoa sosiaali-, terveydenhuollon, kasvatus- tai käyttäytymistieteiden alalta

-  perheiden parissa työskentelyn kokemusta sekä ymmärrystä ja tietoa erityislapsiperheiden tarpeista

-  hyvää kirjallista ja suullista suomen kielen taitoa

-  erinomaisia vuorovaikutustaitoja ja

-  itsenäistä työskentelyotetta.

Arvostamme Suomen CP-liiton kohderyhmän tuntemusta, ryhmien ohjaamisen taitoa, osaamista STEA hakemusten ja raporttien laatimisessa sekä kokemusta yksilöllisestä neuvontatyöstä sosiaali- ja terveydenhuollon alalta.

Tarjoamme kehittämismyönteisen työyhteisön, esteettömät toimitilat ja oman työhuoneen, kattavan työterveyshuollon ja liukuvan työajan. Suunnittelijalle laaditaan perehdyttämisohjelma, johon sisältyy mm. koulutusta vammatietoudesta.

Työ alkaa sopimuksen mukaan. Noudatamme Sosiaalialan järjestöjä koskevaa työehtosopimusta ja tehtävä kuuluu vaativuusryhmään 5. Työ on vakituinen ja työssä on 6 kuukauden koeaika. Työaika on 37 tuntia 30 minuuttia viikossa. Työpaikka sijaitsee liiton keskustoimistolla Helsingissä, osoite Malmin kauppatie 26.

Lähetä hakemus ja CV viimeistään sunnuntaina 23.10.2022 osoitteeseen rekry@cp-liitto.fi ja merkitse viestin otsikoksi ”Suunnittelija perheiden toiminta”. Lisätietoja tehtävästä järjestöpäällikkö Virpi Peltomaa, puh. 040 505 8329, virpi.peltomaa@cp-liitto.fi.


Suomessa on noin 21 000 ihmistä, joilla on cp-vamma, mmc, hydrokefalia tai normaalipaineinen hydrokefalia. Kun heidän läheiset lasketaan mukaan, nousee luku noin 100 000:een. Noin viidellä prosentilla lapsista on motorisen oppimisen vaikeus tai lievempiä motoriikan vaikeuksia.

Kysy lisää

järjestöpäällikkö

Virpi Peltomaa

040 505 8329