Syysliittokokouksen kannanotto: Apuvälineiden saatavuus on turvattava vammaisille henkilöille

Julkaistu 24.10.2022

Kohderyhmäämme kuuluvat ihmiset, joilla on cp-vamma, mmc, hydrokefalia, normaalipaineinen hydrokefalia tai motorisen oppimisen vaikeuksia. Diagnooseihin mahdollisesti liittyvät liitännäisoireet, kuten puhevamma, kielelliset häiriöt, hahmotushäiriöt, kiputilat tai väsymysoireyhtymä eivät näy päällepäin tai ilmene lyhyessä kanssakäymisessä ammattilaisen ja asiakkaan välillä. Ne vaikeuttavat kuitenkin vammaisen ihmisen arjessa selviytymistä huomattavasti. Apuvälineet ovat edellä mainittujen asioiden takia tärkeitä kohderyhmällämme. 

Haluamme nostaa esille seuraavat kolme asiaa:

  • Apuvälineiden yksilöllinen merkitys käyttäjälleen on nähtävä koko laajuudessaan ja otettava ajoissa osaksi toimintarutiineja. On tärkeää harjoitella apuvälineen käyttöönottoa hyvissä ajoin, koska sitä sujuvammin käyttöönotto onnistuu silloin, kun arjessa ei enää selviä lainkaan ilman apuvälineitä. Ne on siis myönnettävä ennakoiden. Lisäksi on tiedostettava, että vammaisen henkilön toimintakyky saattaa vaihdella huomattavasti päivittäin, mihin vaikuttavat mm. ympäristö ja vuodenajat.  
  • Avustajakoiralla on lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineen status, josta on eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu. Tämä asia on tiedostettava, koska monelle kohderyhmämme ihmiselle avustajakoira on apuväline, mikä tukee vammaisen henkilön itsenäistä elämää.
  • Hyvinvointialueiden on otettava päävastuu apuvälineiden hankinnasta.  Ongelmana on, että yhä enemmän vastuuta apuvälineiden hankinnasta on siirtynyt yksityisille palveluntuottajille. Tämä ei ole tarkoituksenmukaista, koska hyvinvointialueet voivat käyttää volyymietua hankinnoissa ja koordinoida apuvälineiden siirtymistä asiakkaalta toiselle tarpeen mukaisesti.

Toimivat, yksilölliseen tarpeeseen vastaavat ja oikea-aikaisesti saadut apuvälineet mahdollistavat vammaisen henkilön osallisuuden, sujuvan arjen sekä yhdenvertaisen, hyvän elämän.

Lisätietoja:
Juha Lappalainen
p. 044 019 9687
Suomen CP-liitto ry:n toiminnanjohtaja