Kannanotto: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaedellytykset on turvattava

Julkaistu 9.4.2024

Kannamme huolta siitä, että hallituksen tälle vaalikaudelle kaavailemat järjestöjen rahoitukseen kohdistuvat leikkaukset heikentävät suoraan erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta.

Toteutamme yhdessä muiden vammaisjärjestöjen kanssa YK:n vammaissopimuksen tavoitetta: edistämme vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumista ja omaehtoista elämää. Työskentelemme hallitusohjelmaan kirjattujen tavoitteiden eli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen puolesta monin eri tavoin: mahdollistamme matalan kynnyksen vertaistuen, tuotamme ja jaamme tietoa, tarjoamme ohjausta ja neuvontaa, edistämme osallisuutta ja mahdollistamme yhteiskunnallisen vaikuttamisen. Annamme äänen heille, joiden olisi vaikea saada se muutoin kuuluviin.

Ymmärrämme, että julkisessa taloudessa on tarvetta säästötoimenpiteille. Toivomme kuitenkin, että päättäjät näkevät järjestöjen tekemään työn merkityksen sekä pitkäjänteisen toimintamme ja kehittämistyömme tulokset. Vanhusasiainvaltuutettu Päivi Topon ja tutkija Jyrki Jyrkämän mukaan yhden euron panostus järjestötyöhön tuottaa hyvinvointia ja toimintaa kuuden euron arvosta.   

Muistutamme myös, että arvioimme, kehitämme ja tehostamme jatkuvasti omaa toimintaamme. Teemme päivittäin parhaamme parantaaksemme haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten arkea ja varmistaaksemme heidän perusoikeutensa. Yhden euron investointi tuottaa kuuden euron hyvinvointia ja toimintaa.

Toivomme, että tämän työn tekemiseen halutaan varmistaa riittävät resurssit tulevaisuudessakin.

Suomen CP-liitto ry:n kevätliittokokouksen puolesta

Helsingissä 6.4.2024

Antti Teittinen
puheenjohtaja
Suomen CP-liitto ry 

Juha Lappalainen
toiminnanjohtaja
Suomen CP-liitto ry


Suomen CP-liito ry on vuonna 1965 perustettu valtakunnallinen vammais- ja erityisliikuntajärjestö. Kohderyhmäämme kuuluvat ihmiset, joilla on cp-vamma, mmc, hydrokefalia, normaalipaineinen hydrokefalia tai motorisen oppimisen vaikeuksia. Vammoihin liittyy monia liitännäisoireita, kuten puhevammaa, kielellisiä tai hahmotushäiriöitä, kiputiloja tai uupumusta, jotka eivät näy päällepäin tai ilmene lyhyessä kanssakäymisessä ammattilaisen ja asiakkaan välillä. Ne vaikeuttavat kuitenkin vammaisen ihmisen arjessa selviytymistä huomattavasti.


Julkaistu 9.4.2024

Kysy lisää

toiminnanjohtaja

Juha Lappalainen

0440 199 687