Järjestöjen sosiaaliturvaopas 2021 on julkaistu

Julkaistu 3.2.2021

Sosiaaliturvaopas sisältää tietoa pitkäaikaissairaiden, vammaisten ja ikääntyneiden sosiaaliturvasta ja palveluista. Oppaan tavoitteena sosiaaliturvan tunnetuksi tekeminen ja käytön helpottaminen. Lähteinä on käytetty julkisia asiakirjoja sekä asiantuntijatietoa.

Oppaan on kirjoittanut 19 järjestöstä koostuva työryhmä, johon kuuluvat Aivoliitto, Aivovammaliitto, Eläkeliitto, Eläkkeensaajien Keskusliitto, Hengitysliitto, IBD ja muut suolistosairaudet ry, Invalidiliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Mielenterveyden keskusliitto, Munuais- ja maksaliitto, Neuroliitto, Näkövammaisten liitto, Omaishoitajaliitto, Psoriasisliitto, Suomen CP-liitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen Nivelyhdistys, Suomen Sydänliitto ja Suomen Syöpäpotilaat.

Lisätietoja ja palaute: työryhmän puheenjohtaja Olga Haapa-aho, olga.haapa-aho@ibd.fi