Hae CP-liitolta apurahaa itsenäisen elämän tukemiseen

Julkaistu 10.3.2022

Suomen CP-liitto jakaa vuosittain apurahoja cp-yhdistysten jäsenille itsenäisen elämän tukemiseen. Vuonna 2022 apurahoja jaetaan yhteensä 2 000 euroa. Myönnettävän apurahan suuruus on enintään 500 euroa/henkilö.

Mihin apurahoja myönnetään?

Apurahoja myönnetään CP-liiton kohderyhmään kuuluvien henkilöiden itsenäistymiseen tähtääviin toimintoihin, kuten opintomatkoihin, matkailuun, harrastamiseen sekä muihin erityisesti itsenäistymistä tai itsenäistä elämää tukeviin hankkeisiin niiltä osin, kun niihin ei ole mahdollisuutta saada tukea muilta tahoilta.
Apurahaa myönnetään vain cp-yhdistysten jäsenille. Apurahaa ei voida myöntää, jos hakija on saanut viimeisen kolmen vuoden aikana apurahan CP-liitolta.

Miten apurahaa haetaan?

Hakemuksesta tulee ilmetä
1. haetun apurahan käyttötarkoitus
2. haettava määrä euroina ja
3. perustelut apurahan myöntämiselle
4. hakijan tiedot: nimi, syntymäaika (päivä/kuukausi/vuosi), osoitetiedot, puhelinnumero, mahdollinen sähköpostiosoite sekä tilinumero.

Voit hakea apurahaa cp-liitto.fi/jasenedut -sivulla olevalla sähköisellä lomakkeella, sähköpostitse (apurahat@cp-liitto.fi) tai postittamalla hakemuksen osoitteeseen:

Juha Lappalainen/Suomen CP-liitto ry
Malmin Kauppatie 26, 00700 Helsinki

Hakemuksen tulee olla CP-liitossa viimeistään sunnuntaina 8.5.2022 kello 18.00. CP-liiton hallitus käsittelee hakemukset kokouksessaan lauantaina 21.5.2022. Lähetämme tiedon myönnetyistä apurahoista hakijoille henkilökohtaisesti kesäkuun alussa. Apurahaa ei voi hakea takautuvasti.

Kysy lisää

toiminnanjohtaja

Juha Lappalainen

0440 199 687