Hae CP-liitolta apurahaa itsenäisen elämän tukemiseen

Julkaistu 17.4.2023

Suomen CP-liitto jakaa vuosittain cp-yhdistysten jäsenille apurahoja itsenäisen elämän tukemiseen. Vuonna 2023 apurahoja jaetaan yhteensä 2 000 euroa. Myönnettävän apurahan suuruus on enintään 500 euroa/henkilö.

Mihin apurahoja myönnetään?

Apurahoja myönnetään CP-liiton toimintapiiriin kuuluvien henkilöiden itsenäistymiseen tähtääviin toimintoihin, kuten opintomatkoihin, matkailuun, harrastamiseen sekä muihin erityisesti itsenäistymistä tai itsenäistä elämää tukeviin hankkeisiin niiltä osin, kun niihin ei ole mahdollisuutta saada tukea muilta tahoilta.
Apurahaa myönnetään vain cp-yhdistysten jäsenille. Apurahaa ei voida myöntää, jos hakija on saanut viimeisen kolmen vuoden aikana apurahan CP-liitolta.

Miten apurahaa haetaan?

Hakemuksesta tulee ilmetä
1. haetun apurahan käyttötarkoitus
2. haettava määrä euroina ja
3. perustelut apurahan myöntämiselle
4. hakijan tiedot: nimi, syntymäaika (päivä/kuukausi/vuosi), osoitetiedot, puhelinnumero, mahdollinen sähköpostiosoite sekä tilinumero.

Kun apuraha on käytetty, CP-liitolle tulee lähettää lyhyt kertomus apurahan käyttötavasta ja sen käyttöä kuvaava valokuva, joka on otettu kameran/älypuhelimen parhaalla kuvalaadulla. Mikäli toivotte, että valokuvianne ei käytetä CP-liiton viestinnässä, pyydämme mainitsemaan asiasta viestissänne.

Voit hakea apurahaa verkkosivuiltamme jäsenedut-sivulla olevalla lomakkeella, sähköpostitse (apurahat@cp-liitto.fi) tai postittamalla hakemuksen osoitteeseen:

Juha Lappalainen/Suomen CP-liitto ry
Malmin Kauppatie 26, 00700 Helsinki

Hakemuksen tulee olla CP-liitossa viimeistään tiistaina 15.8.2023. CP-liiton hallitus käsittelee hakemukset kokouksessaan lauantaina 9.9.2023. Lähetämme tiedon myönnetyistä apurahoista hakijoille henkilökohtaisesti syyskuussa. Apurahaa ei voi hakea takautuvasti.


Kysy lisää

toiminnanjohtaja

Juha Lappalainen

0440 199 687