CP-liitto vaatii ripeitä toimia rokotuksiin

Julkaistu 10.2.2021

Tiedote 10.2.2021

Kysymys siitä, onko cp-vamma koronavirustaudin riskitekijä, on painanut kohderyhmäämme kuuluvia pian vuoden. Eilen 9.2.2021 THL nimesi vihdoin Suomessakin cp-vamman koronaviruksen 2-riskiryhmään ”Aivohalvaus tai muu hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila” -otsikon alle.

CP-liitto pitää erittäin tärkeänä, että ihmiset, joilla on cp-vamma, pääsevät mahdollisimman pian rokotettavaksi. Samalla on pidettävä huolta, että heidän kanssaan asuvat, heitä avustavat tai hoitavat henkilöt sekä erityisryhmien kanssa työskentelevät henkilöt, kuten varhaiskasvatuksen ja koulujen henkilökunnat sekä palveluasumisen yksiköt tulee rokottaa mahdollisimman nopeasti. Alaikäisten riskiryhmäläisten turvallisuudesta on pidettävä erityisen hyvää huolta.

CP-liitto on myös huolissaan siitä, että suoraan kohderyhmämme erityiskysymyksiin liittyviä vastauksia ei ole saanut mistään tai tieto on ollut vähintään pirstaleista.

YK:n vammaissopimuksessa todetaan, että vammaisilla henkilöillä on oikeus parhaaseen mahdolliseen terveyden tasoon sekä heille on järjestettävä ne terveydenhuoltopalvelut, joita he tarvitsevat erityisesti vammaisuutensa vuoksi. Tähän kuuluvat myös palvelut, joilla pyritään minimoimaan ja estämään uusia vammoja – joita esimerkiksi sairastuminen koronaviruksen aiheuttamaan tautiin saattaisi aiheuttaa.

THL:n ohjeistus on ollut kääntyä hoitavan tahon puoleen. Aikuisten kohderyhmäläistemme kohdalla tämä tarkoittaa yleensä perusterveydenhuoltoa. Siellä neurologisiin vammoihin liittyvä osaaminen on vaihtelevaa, usein puutteellista. Jo pelkkä puhevamma voi aiheuttaa sen, että kysyjää ei oteta edes tosissaan. Miten tällaisissa tilanteissa nyt ja tulevaisuudessa varmistetaan, että vammainen ihminen saa tarvitsemansa avun ja neuvot?

CP-liitto edellyttää tiiviimpää yhteistyötä viranomaistahojen ja vammaisjärjestöjen kesken. Järjestöjen kautta viranomaiset tavoittavat riskiryhmiin kuuluvat henkilöt ja heidän läheisensä. Järjestöt tuovat viranomaisille tärkeää tietoa haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden tilanteista. On tärkeää, että heillekin, joiden ääni ei helposti pääse kuuluviin, vastataan ja heistä pidetään huolta.

Helsingissä 10.2.2021

Marju Silander
Toiminnanjohtaja
Suomen CP-liitto