CP-liitto jätti lausunnon monikanavarahoituksen purkamiseen liittyen

Julkaistu 2.9.2021

Suomen CP-liitto jätti lausuntonsa monikanavarahoituksen purkamisen virkamiesraportista. Lausuntoaika päättyi 31. elokuuta 2021.

Lausunnossa esitämme kohderyhmämme näkökulmia raportin eri osa-alueisiin. Pidämme tärkeänä, että, että uusi terveyden- ja sosiaalihuollon järjestelmä on selkeä ja yhdenmukainen koko Suomessa. Muistutamme yhdenvertaisuuslain velvoitteesta huomioida vammaisten ihmisten erityistarpeet.

Matkakorvausten jatkuvuus on tärkeää ja esitimme huolen lähipalveluiden mahdollisesta vähentymisestä tulevan sote-uudistuksen myötä. Nostimme esille palveluiden käytettävyyden muun muassa esteettömyysnäkökulmista. Matkakustannukset eivät saa olla este saada hoitoa tai kuntoutusta. Lääkekorvausten osalta kannatamme maksukattojen selkeyttämistä, sillä nykyisin järjestelmä on vaikeaselkoinen ja se sisältää monta maksukattoa.

Esitimme vakavan huolemme vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ja kuntoutuspsykoterapian tulevaisuudesta. Systeemissä on jo tällä hetkellä suuria puutteita ja avasimme lausunnossamme kohderyhmältämme saamaamme palautetta. Moniammatillisen palvelun saaminen on keskeisessä roolissa ja kuntoutuksen saaminen tulee turvata kaikissa elämän vaiheissa, lapsesta yli 65-vuotiaisiin.

Toivomme vahvempaa vammaisvaikutusten arviointia ja yhteistyötä vammaisjärjestöjen kanssa monikanavarahoituksen uudistuksen jatkotyössä.