CP-liiton esittämiä näkökulmia vammaispalvelulain uudistamistilaisuudessa 15.2.2021

Julkaistu 16.2.2021

THL ja STM järjestivät vammaispalvelulain uudistuksen ensimmäisen kuulemistilaisuuden 15.2.2021, jossa käsiteltiin uuden vammaispalvelulain soveltamisalaa (§ 2) ja asumisen tukeen, lasten asumiseen ja esteettömän asumisen tukeen liittyviä asioita (§ 11-13).

Tilaisuus striimattiin THL:n internetsivuille. Tilaisuus on myöhemmin tulossa tallenteena myös THL:n Youtube-kanavalle.

Tilaisuuteen sai pyytää puheenvuoroja etukäteen. CP-liittoa edusti toiminnanjohtajamme Marju Silander, joka käytti kaksi puheenvuoroa.

Johtaja Taru Koivisto (STM) totesi avauspuheenvuorossaan, että hallitus on sitoutunut vammaispalvelulain uudistamiseen ja sen pohjana käytetään aiempaa lakiesitystä (HE 159/2018 vp). Myös kommenttipuheenvuorot perustuivat tähän esitykseen. Koivisto totesi, että liikkeellä ollaan avoimin mielin ja eri tahojen näkemyksiä pidetään tärkeänä.

Tilaisuus oli kaksiosainen ja käsittely aloitettiin lain soveltamisalasta.

Soveltamisalaa koskevassa CP-liiton puheenvuorossa Marju Silander toi esiin, että kohderyhmämme henkilöillä on lähes aina välttämätön, elämänmittainen ja laaja-alainen tuen tarve vamman aiheuttamien toimintarajoitteiden takia.

Silander korosti erityisesti seuraavia tekijöitä:

 • Ehdotettu laki on erityislaki ja sen perusteella myönnettyjen palvelujen tulee jatkossakin olla maksuttomia.
 • Tämän lain nojalla järjestettävien palveluiden avulla turvataan ihmisoikeuksien toteutumista, osallisuutta, osallistumista ja yhdenvertaisuutta.
 • Yhdenvertaisuuden toteutuminen tulee varmistaa vertaamalla asiakkaan tilannetta aina samaan ikäryhmään kuuluviin, samankaltaisissa elämäntilanteissa oleviin vammattomiin henkilöihin ja ottamalla huomioon palvelun tarvitsijan yksilöllinen elämäntilanne ja tarpeet
 • Keskeistä on laadukas palvelutarpeen arviointi, joka tulee tehdä moniammatillisesti ja asiakkaan kanssa yhdessä. Tavoitteena tulee olla henkilön omannäköinen elämä.
 • Vammaispalveluiden tulee ensisijaisesti vastata vamman aiheuttamaan tuen tarpeeseen, ei ikääntymisen myötä tuleviin tarpeisiin. Ikääntyvien vammaisten ihmisten palvelut tulee kuitenkin turvata vammaispalvelulain kautta, eikä siirtää niitä sosiaalihuoltolain puolelle asiakkaan iän perusteella.

Asumiseen liittyviä kohtia koskevassa CP-liiton puheenvuorossa Silander nosti esiin seuraavia huomioita:

 • Tärkeintä on yksilöllisen tarpeen näkökulma, asianmukainen palvelutarpeen arviointi ja yksilöllisiin tarpeisiin vastaava palvelukokonaisuus, johon jo suunnitteluvaiheessa kirjataan mukaan vammaisen ihmisen oma näkemys.
 • On hienoa, että esityksen pohjana on ollut YK-sopimus vammaisten ihmisten oikeuksista. Lakiesityksen 11 § (Asumisen tuki) tulee mainita myös ihmisoikeuksien toteutumisen turvaavat palvelut.
 • Ensisijaisesti lapsen tulisi aina voida asua oman perheen kanssa. Se olisi mahdollistettava riittävillä ja tarpeeseen vastaavilla, tämän ja muiden lakien mukaisilla, kotiin annettavilla palveluilla. Lisäksi tulee muistaa myös lapsesta huolehtivien aikuisten tarvitsemat palvelut ja tuki.
 • Liikuntavamman aiheuttamien toimintarajoitteiden lisäksi monilla lapsilla on liitännäisvammoja, kuten puheentuoton ja kommunikoinnin vaikeuksia ja -haasteita, mikä kuormittaa perhettä erityisen paljon. Perheiden tulee ehdottomasti saada heille nimetty vastuutyöntekijä, joka huolehtii lapsen moninaisten palvelutarpeiden täyttämisestä ja perheiden tukemisesta kokonaisuudessaan.
 • Laissa tulee asumispalvelujen kilpailutuksen sijaan puhua asumispalveluiden järjestämisestä. Järjestäminen voi tapahtua eri tavoin, ei siis lähtökohtaisesti vain kilpailuttamalla.
 • Asunnonmuutostöiden osalta on tärkeää kiinnittää huomiota myös yhteisten tilojen, kuten piha-alueen ja taloyhtiön saunan esteettömyyden varmistamiseen. Asunnon sauna ja parveke on nyt lisätty korvattaviin kustannuksiin, mikä on tärkeää, jotta tavanomainen elämä tulee oikeasti mahdolliseksi. Lisäksi tulee korvata nykyisen lainsäädännön soveltamiskäytännön mukaisesti myös kohtuulliset kustannukset välttämättömien muutostöiden suunnittelusta sekä varautua kohtuullisiin kustannuksiin asunnon palauttamisesta alkuperäiseen muotoonsa.
 • Myös vammaisella henkilöllä on oltava oikeus muuttaa ilman kohtuuttomia esteitä elämän muutostilanteissa ja henkilökohtaisen tarpeen muuttuessa, kuten YK:n vammaissopimukseen on kirjattu.

Tilaisuuden aiheisiin liittyviä omia kommentteja voi vielä jättää webropol-lomakkeella viimeistään 22.2.2021

Seuraava kuulemistilaisuus järjestetään striimattuna 24.3.2021. Tilaisuuden aiheena ovat henkilökohtainen apu & valmennus ja tuki. Tilaisuuteen voi pyytää etukäteen puheenvuoroja lähempänä tilaisuutta ja jättää kirjallisia kommentteja lisätietoa täältä.