CP-liiton kuntavaalitavoitteet 2021

Julkaistu 23.2.2021

Oikeusministeriö tiedotti perjantaina 6.3.2021, että kuntavaalit siirtyvät kesään koronaepidemian takia. Vaalit pidetään 13.6.2021 ja ennakkoäänestysaikaa pidennetään kahteen viikkoon.

Kuntavaaleissa 2021 CP-liitolla on kolme teemaa, joiden tavoitteena on edistää vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Kannustamme nostamaan teemoja esiin ehdokkaiden kanssa vaalitilaisuuksissa ja -keskusteluissa erityisesti verkkokeskusteluissa.

1. Kunnassa oma vammaispoliittinen ohjelma

Vammaispoliittisessa ohjelmassa on huomioitava YK:n vammaissopimuksen toteutumisen seuranta ja vammaisten ihmisten palveluiden toteuttaminen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Erityisesti sote-uudistuksen myötä palveluiden siirtyminen muuttaa kuntatasolla vammaispolitiikkaa ja esimerkiksi vammaisneuvostojen asema on entistä tärkeämpi.

Vinkkikysymyksiä ehdokkaille:
Onko kunnassasi vammaispoliittinen ohjelma?
Miten edistät sen päivittämistä tai laatimista?

2. Vammaisilla ihmisillä on yhdenvertaisuutta lisäävät esteettömät ja saavutettavat palvelut

Kunnan järjestämisvastuulla olevien palveluiden tulee pohjautua asiantunteviin palvelukartoituksiin ja vammaisen ihmisen yksilöllisiin tarpeisiin. Vaativiin ja monialaisiin palvelutarpeisiin tuki on järjestettävä kokonaisvaltaisesti. Vammaisilla ihmisillä on oikeuksia ja niiden on toteuduttava. Kunnan tulee huolehtia kaupunkirakenteen ja tilojen esteettömyydestä sekä varmistaa myös liikuntarajoitteisten pääsy esimerkiksi äänestyspaikoille.

Vinkkikysymyksiä ehdokkaille:
Miten varmistat yhdenvertaisuuden ja saavutettavat palvelut?
Mikä toimii nyt, mitä muuttaisit?
Miten vahvistaisit vammaisten ihmisten yksilöllisten palveluiden järjestämistä?

3. Vammaiset ihmiset ovat osallisina päätöksenteossa

Kun päätetään asioista, miten huolehditaan, että vammaiset ihmiset ovat aidosti mukana päättämässä heitä itseään koskevista asioita. Tähän tulee varata riittävästi resursseja, esteettömiä tiloja ja saavutettavia tietolähteitä.

Vinkkikysymyksiä ehdokkaille:
Mitä teet osallisuuden lisäämiseksi?
Miten huolehdit, että vammaiset ihmiset voivat osallistua heitä itseään koskevaan päätöksentekoon?

Kuntavaalit

Kuntavaalit pidetään sunnuntaina 13.6.2021. Ennakkoäänestys kotimaassa
26.5.–8.6.2021 ja ulkomailla 2.–5.6.2021.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava oman kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 12 päivää ennen äänestyspäivää eli 1.6.2021. Kotona voi äänestää ennakkoon, jos pääsy ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan on kohtuuttoman vaikeaa. Lue lisää: vaalit.fi/aanestaminen-kotona