Suomen CP-liiton kannanotto: Kuljetuspalvelujen luotettavuus on varmistettava

Julkaistu 11.4.2022

Kelan korvaamissa matkoissa ja vammaispalvelulain mukaisissa kuljetuksissa on toistuvasti suuria ongelmia, joita ei ole edelleenkään onnistuttu ratkaisemaan järjestöjen toistuvista vaatimuksista huolimatta. Kuntien ja Kelan on pikimmiten varmistettava, että ongelmat ratkaistaan.

Suomen CP-liitto on saanut kohderyhmiltään runsaasti viestejä kohtaamistaan ongelmista:

  • Kuljetuspalvelujen ammattitaidottomuus aiheuttaa turvattomuuden tunnetta ja vaaratilanteita. Esimerkiksi pyörätuolia ei ole osattu kiinnittää autoon oikein.
  • Toistuvat myöhästelyt aiheuttavat ongelmia työpaikoilla, opiskeluissa ja vapaa-ajalla.
  • Aina kuljetusta ei ole tullut ollenkaan. Pahimmillaan pääsy terveydenhuollon palveluihin on estynyt.

Neurologisen liikuntavamman lisäpiirteinä ovat usein vaikeat kiputilat, aistiherkkyydet ja hahmottamisen vaikeudet. Liikkumista palvelevan järjestelmän – yksilö- tai yhteiskuljetuksen – keskeiset ominaisuudet ovat turvallisuus ja varmuus. Ne tarkoittavat ennakoitavuutta ja luottamusta siihen, että tarvittava kuljetus järjestyy.

Kuljetuksiin liittyvät ongelmat estävät vammaisten henkilöiden osallisuuden, yhteiskunnallisen osallistumisen sekä yhdenvertaisuuden toteutumista kuten YK:n vammaissopimuksessa edellytetään. Vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien täysimääräinen toteutuminen tulee taata.

Kuljetuspalveluihin liittyvissä kilpailutuksissa on kuultava ja ymmärrettävä vammaisten ihmisten tarpeet. Vammaisia henkilöitä syrjivät käytännöt tulee korjata. Kelalla, kunnilla ja vuoden 2023 alusta hyvinvointialueilla on tässä keskeinen vastuu.

Kysy lisää

toiminnanjohtaja

Juha Lappalainen

0440 199 687