Medlemsformulär

  • OBS! Ett barn under 15 år kan inte fungera som en fullständig medlem, men det ansöks om medlemskap av barnets förälder eller annan vuxen släkting.
  • Information om den egentliga medlemmen

  • PP slash KK slash VVVV
  • Familj-medlem

    Om ansökarn är annan, familje medlem kan anlitas till familjedlem. För varje medlem debiterar vi en egen avgift.
  • Suomen CP-liitto ry och dess medlemsföreningar upprätthåller ett medlemsregister för utstationering av CP-medlemskapsmagasiner och brev, fakturering av medlemsavgifter, information och annan kommunikation. I allmänhet kommer informationen inte att lämnas utanför föreningen och Suomen CP-liitto ry När jag skickar medlemsansökan ger jag mitt samtycke till Suomen CP-liitto ry och dess lokala föreningar att registrera information om mig och att använda min information i ömsesidig kommunikation mellan föreningen och föreningarna och som statistiskt material.